Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon i etablerte virksomheter Mer enn å komme med nye ideer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon i etablerte virksomheter Mer enn å komme med nye ideer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon i etablerte virksomheter Mer enn å komme med nye ideer
Tor Helge Aas, PhD Seniorforsker

2 Sørlandsk næringsliv - Et makroperspektiv
Kilde: Wallevik og Jørgensen (2013), Krise, omstilling og vekst – en regionanalyse av Sørlandet. FoU-rapport no. 1 – 2013, Agderforskning

3 Sørlandsk næringsliv – Et makroperspektiv
Kilde: Wallevik og Jørgensen (2013), Krise, omstilling og vekst – en regionanalyse av Sørlandet. FoU-rapport no. 1 – 2013, Agderforskning

4 Sørlandsk næringsliv – Et makroperspektiv
Kilde: Wallevik og Jørgensen (2013), Krise, omstilling og vekst – en regionanalyse av Sørlandet. FoU-rapport no. 1 – 2013, Agderforskning

5 Det er ikke lett å være topp-presterende over tid
Bedrifter i alle sektorer er topp-presterende i stadig kortere tid Innovasjon er nødvendig for å forbli en topp-presterende bedrift Utvikling i antall topp-presterende bedrifter Kilde: Wiggins og Ruefli (2002), «Sustained Competitive Advantage…», Organization Science, 13 (1), pp

6 Hva er innovasjon?

7 Innovasjon i byggenæringen – Noen eksempler
Nye «produkter» Nye kompliserte konstruksjoner Mer miljøvennlige/energieffektive bygg Nye byggeprosesser Økt produktivitet Bruk av nye IKT løsninger Nye tjenester og forretningsmodeller

8 Likevel store utfordringer…
Andel selskaper med produkt – eller tjenesteinnovasjoner. Kilde: SSB Innovasjonsundersøkelsen 2008 Andel av omsetning brukt på FoU. Kilde: SSB Innovasjonsundersøkelsen 2008 Bygballe og Goldeng (2011): «Det finnes flere studier som sammenlikner innovasjon i byggenæringen i ulike land (…). Felles for disse studiene er at de finner byggenæringen generelt lite innovativ, sammenliknet med andre næringer» «Det har blitt en etablert sannhet at byggenæringen er konservativ og lite innovativ» Kilde: Bygballe og Goldeng (2011), En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring, FoU rapport 2/ BI

9 Så… Kan bedring i innovasjonsgrad være en kilde til forbedret lønnsomhet og vekst for bedrifter i bygg- og anleggsbransjen? JA!

10 Så hvordan få det til…? Behov for Søke Velge Utvikle og implementere
Innovasjonsprosess(er) Innovasjonsressurser Søke Velge Utvikle og implementere Gevinst- realisering Intellektuelle ressurser Organisatoriske ressurser Organisasjons- kultur Innovasjons- strategi Rammeverket er basert på: - Tidd and Bessant (2013), Managing Innovation, Chichester: John Wiley and Sons - Froehle, C.M. and Roth, A.V. (2007), “A resource-process framework of new service development”, Production and Operations Management, Vol. 16 No. 2, pp

11 Prosessen Litteraturen har hovedsakelig fokusert på produktinnovasjon, og gir flg. råd: En formell stage-gate prosess bør implementeres Prosessen bør være veldokumentert Ansatte bør være disiplinerte i bruken av prosessen Go/no-go kriterier bør være tydelige og pre-definerte for alle beslutningspunkter Prosessen bør være fleksibel nok til å kunne tilpasses ulike typer prosjekter (størrelse, risikoprofil) Det bør pekes ut en prosesseier som fasiliterer prosessen, spesielt for radikale prosjekter Prof. Robert Cooper: The Stage-Gate inventor

12 Bygge innovasjonsressurser, -kultur og -strategi
Innovasjonsprosessen går ikke av seg selv… Bedriften trenger Innovasjonsstrategi Noen (med rett kompetanse) som har innovasjon i rollen sin Aksept for å bruke ressurser (både penger og timer) på innovasjon Belønningssystemer Innovasjonskultur/-klima Men bedriften trenger ikke å gjøre alt selv… Kompetansen/ressursene kan komme fra utsiden… (ref. åpen innovasjon)


Laste ned ppt "Innovasjon i etablerte virksomheter Mer enn å komme med nye ideer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google