Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Norges beste skole” høst 2013 – høst 2016

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Norges beste skole” høst 2013 – høst 2016"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Norges beste skole” høst 2013 – høst 2016
Forslag til plan for utvikling: Hva bør videreføres Hva bør avvikles Nye tiltak?

2 Matrise-oversikt (neste 2 sider)
Oversikt over dagens aktiviteter og nettverk med forslag til hva som bør: Avsluttes (merket gult) Videreføres (alt som ikke er merket gult) Etableres; nye tiltak (se nye slides)

3 Oversikt over aktiviteter (2012)
HVA HVEM ANTALL HYPPIGHET Skoleledermøter Rektorer og avd.ledere i oppvekst 80 1 dag pr mnd Skolelederseminar 94 2 dager i jan Kick-off Alle ansatte i Drammensskolen 1000 1 dag i august Nettverk lesing 2.-4. 1 leselærer fra hvert trinn 50 13.30 – (4 g) Nettverk lesing 5.-7. Nettverk lesing 32 13.30 – (2 g) Nettverk regning 2.-4. 1 mat.lærer fra hvert trinn Nettverk regning 5.-7. Nettverk regning Nettverk engelsk 4.-7. 2-3 lærere pr skole 45 12.30 – (4 g) Nettverk 1. trinn Alle lærere på 1. trinn ved alle skoler 40 4 hele dager Nettverk 8. trinn Alle lærere på 8. trinn ved alle skoler

4 Oversikt over aktiviteter (2012)
HVA HVEM ANTALL HYPPIGHET Nettverk PALS-team b/u 4-5 deltakere fra hver skole + PPt og foreldre 62/24 3-4 møter á ca 3 t PALS veiledning Skolenes PALS team 7x19 sk. Månedlig Kurs i nasjonale prøver 4. ,7., 8./9. trinn 90 1 dag i hver gruppe IKT Veileder ut på skolene Etter forespørsel Merkantilt forum Skolesekretærer og evt avd.ledere 25 8 møter pr år Trivselslederprogram TL-lærere 14 3 møter pr år Lekekurs for TL-elever ( 3 skolegupper) 580 elever 2 dager pr år med 190 elever hver gang Marte Meo-utdanning Skoleledere (1,5 år igjen) 15 20 filminger og møter Nettverk for ressursteam Sosiallærere, spes.ped., særskilt norsk, PPt osv. 50 4 halve dager pr år Nettverk for nyutdannede Nyutdannede lærere 32 4 hele dager pr år Åpne kurs med påmelding Ulike grupper av lærere ? (for få) 7 halve/hele dager

5

6 Avsluttes 1. og 8. klassenettverkene avsluttes. Begrunnelse:
Vanskelig å frigjøre et helt team 4 dager i året. Åpne kurs med påmelding avsluttes. Det er tilstrekkelig tilbud til kompetanseheving i det ordinære nettverksinnholdet. De ansatte som ikke omfattes av disse nettverkene må vi prøve å nå på annen måte, eks: Pedagogiske middager eller besøk på skolene.

7 Forslag til tiltak som endres høst 2013
Ressursteam og PALS slås sammen Begrunnelse: Deltakerne er stort sett fra samme målgruppe (læringsmiljø og elever med ekstra behov) Nettverkene i regning og lesing videreføres, men suppleres med en i skoleledelsen som har ansvar for faget på hele skolen. Veilederne i Uviklingsbasen vil samle disse ”regnelederne” og ”leseledere” noen ganger i året for å diskutere tilstanden og utviklingen på hver skole innen hvert område.

8 Forslag til nye tiltak i perioden 2013-15
FYSISK AKTIVITET Bedre utnyttelse av uteområdene Innholdet i kroppsøvingsfaget (ny kroppsøvingsplan) Frivillige organisasjoner inn i skoledagen/SFO? Evaluere kvaliteten i FYSAK Gå-til-skolen-grupper i samarbeid med foreldre

9 Forslag til nye tiltak i perioden 2013-15
Mat og helse Øke kompetansen hos de ansatte i faget Tilby kompetanse på ”barn og kosthold” til foresatte; foredragsholdere inn på foreldremøter ? (Basen lager en tilbudspakke) Legge vekt på sunt kosthold i skolehverdagen

10 Forslag til nye tiltak i perioden 2013-15
Øke kompetansen hos elevene i realfagene Hvilke tiltak? Kompetanseheving ved Forskerfabrikken Energy Camp for noen lærere og elever fra ungdomsskolen (Samarbeid med Canada)

11 Forslag til nye tiltak i perioden 2013-15
Særskilt norsk Grunnleggende norsk Heve kompetansen hos de ansatte og som kommune på området Lage en plan for arbeidet med disse elevgruppene

12 IKT Nytt LMS (læringsplattform Learning management system)
Avgjøres januar 2013 Innføres høst 2013 Krever: Ressurspersoner fra hver skole Opplæring i basen; lærere og ledere Opplæring av foresatte

13 Forslag til nye tiltak i perioden 2013-15
Ledelse i hverdagen Hvordan rydde tid til å være pedagogiske ledere? Vi legger vekt på erfaringsdeling i ledernettverkene.


Laste ned ppt "”Norges beste skole” høst 2013 – høst 2016"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google