Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til presentasjonsmøte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til presentasjonsmøte"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Velkommen til presentasjonsmøte
Vi er opptatt av å ha en åpen dialog med befolkningen i Nittedal og få innspill som kan bidra til at vi velger det riktige tilbudet. I dag ønsker vi å vise frem de 4 løsningsforslagene vi har fått inn, og fortelle kort om prosessen og hvilke forutsetninger evalueringsgruppen har. Vi håper på en forankring av løsningsforslagene, engasjement og gode innspill til evalueringsgruppen.

3 Velkommen til presentasjonsmøte
Agenda: Velkommen Prosessen så langt og hva skjer videre Evalueringsgruppen – sammensetting Nærmere om tildelingskriterier Visning av løsningsforslagene – film (10 minutter) Visning av løsningsforslagene – plansjer (20 minutter) Spørsmål om løsningsforslagene Innspill til evalueringsgruppe:

4 Prosessen så langt Flerbrukshus 1998 – Tusenårskomite
1999 – Arbeidsgruppe opprettet 2000 – Skisseprosjekt for kulturhus 2000 – Kulturhusdugnad 2003 – Stiftelsen Nittedal kulturhus etablert 2005 – Mål å realisere kulturhus 2007 – Revidert skisseprosjekt 2009 – Besluttes å bygge kultursal 2011 – Anbudskonkurranse – 1 tilbud – avlyses Kirke 1966 – Komite for å bygge kirke 1983 – Kommunestyret regulerer tomt 1990 – Arkitektkonkurranse 2003 – Stoppet pga tidsklausul på tomt Flerbrukshus og kirke 2011 – des: Vedtak om bygging av kulturhus og kirke 2012 – des: Vedtak om byggestart innen utgangen av 2014 2013 – mai: Vedtak om prosjektstyringsplan og etablering av byggekomite 2013 – okt: Vedtak om valg av omfangsalternativ for flerbrukshus og kirke 2013 – des: Vedtak om å øke kostnadsrammen til flerbrukshuset

5 Prosessen videre 2014 – mars: Vinner av samspillskonkurranse utropes av evalueringsgruppen 2014 – april: Beslutning om igangsetting av fase 2 – prosjektering 2014 – des: Beslutning om igangsetting av fase 3 – bygging 2014 – des: Markering av byggestart 2014 – 2016: Bygging 2016/2017: Innflytting

6 Evalueringsgruppen Evalueringsgruppen består av ressurser med bl.a. kompetanse innenfor arkitektur, bygg, offentlige anskaffelser, prosjektledelse og bruker og eierinteresser. Evalueringsgruppen er oppnevnt av kommunestyret og består av: Laila Jensen Daglig leder Nittedal eiendom KF Leder Roy Are Hanssen Avd. leder Nittedal eiendom KF Rune Winum Kultursjef Steffen Ryengen Nestleder Kulturhustiftelsen Ragnhild Thorstensen Leder Kirkelig fellesråd Torfinn Bø Kirkeverge Julie M. Buschardt Arealplanlegger Astrid Reikvam Sivilarkitekt MNAL Stian Ilebrekke Prosjektleder - Terramar Kristian K. Solbjørg Prosjektmedarbeider – Terramar

7 Evalueringsgruppen Evalueringen vil pågå fra 19. februar til 20. mars
Det vil avholdes ca. 6 heldagsmøter i tillegg til individuelle forberedelser. Fageksperter benyttes f.eks innenfor kalkulering, usikkerhetsanalyser, universell utforming, renhold og vedlikehold, akustikk, etc. Innspill fra brukergrupper og innbyggere Det skal evalueres på gitte tildelingskriterier. Disse er kjent for alle tilbyderne og evalueringsgruppen kan kun forholde seg til disse. Pris 30% Løsningsforslag og oppgaveforståelse 50% Kompetanse 20%

8 Nærmere om tildelingskriterier
Pris 30% Utfylt tilbudsskjema – enhetspriser og påslagsprosenter Løsningsforslag og oppgaveforståelse 50% Løsningsforslag på kort og lang sikt Vurderes ut i fra kriterier som: Ark. samspill med omgivelsene Gjennomføringsmulighet Arealeffektivitet Kirkens behov for et synlig og tilgjengelig bygg Flerbrukshusets behov som samlingssted Bærekraftighet etc

9 Nærmere om tildelingskriterier
Løsningsforslag og oppgaveforståelse 50% Oppgaveforståelse vurderes ut i fra en tekstlig beskrivelse på inntil 20 A4 sider som skal innehold: Utfordringer Intern organisering Samarbeid med oppdragsgiver Plan for skisse og forprosjektfasen Forslag til fremdriftsplan etc Kompetanse 20% Vurderes ut i fra tilbudte nøkkelpersonells CV

10 Løsningsforslagene Visning av løsningsforslagene - film

11 Vi ønsker deres innspill: www.nitttedal.kommune.no/evaluering
Papirkopi av skjema for innspill kan også hentes og leveres på servicetorget.


Laste ned ppt "Velkommen til presentasjonsmøte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google