Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermøte Byggesak 20. Mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermøte Byggesak 20. Mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermøte Byggesak 20. Mars 2012

2 Program 14.00 Velkommen 14.05 Nyttig v/Bygningssjefen
14.35 Brukerundersøkelsen 14.40 Lean 14.50 Diverse pause 15.15 Dialog/spørsmål/kommentarer

3 Felles mål God og varig kvalitet i bygg og omgivelser
Rask og riktig avklaring Gjennom godt forberedte søknader og forsvarlig prosjektering og gjennomføring

4 Gode bygg for et godt samfunn

5 Ny kommuneplan Ca 450 boliger i året Plankrav: Uregulerte områder
800 og 1200 kvm tomtestørrelse Deling av eiendom > 3200 kvm All riving, bortsett fra ikke SEFRAK uthus Eget krav om ”harmonisert tilpasning”

6 Ny kommuneplan Materielle krav: Flom: 2,5 meter over høyvann
MUA: inntil 20% kan dekkes på terrasser Støykrav (T-1442) Parkering 18 kvm (BYA) U-grad bortfaller, %BYA = 20%, 1980 Eget kap: avklaring ift eksisterende planer %BYA = 10% uregulerte områder RPR

7 Forhold som skaper usikkerhet
Fylkesmannen Andre myndigheter Markaloven Naboskap Politisk nivå Bruksendring/ombygging og forholdet til nye krav (§ 31-2) Dispensasjoner

8 Skaper plunder og heft Dårlige søknader Eksempler på problemområder:
Vei/vann/avløp og slokkevann støy (bygging nært vei og bane) privatrett, herunder sikring av adkomst

9 Vanlige feil/mangler Vise eksisterende og ny situasjon, terrengavslutning mot grenser (nabo og vei) Unntatte tiltak: gjelder ikke når det gjennomføres et søknadspliktig tiltak Målsetting avstander og høyder (gj.snitt planer terreng) Samsvar tegninger og sit.kart

10 Vanlige feil/mangler Vis VA-ledninger på VA-kart, herunder tilknytningspunkt til offentlig ledning Fjern ikke informasjon fra sit.kartet ! Estetikk: beskriv omgivelsesvirkning, ikke bare prosjektet ”i seg selv”

11 Hva opplever dere som vanskelig?

12 Hjemmesider www.baerum.kommune.no/byggesak Byggesaksinfo mv
Navning av filer ved e-post

13 Hjemmesider Bestillingsknapp på kartsidene for situasjonskart, med rabatt 63/18

14 HUSK IKKE SEND BÅDE MAIL OG SLOW-POST !
IKKE SEND ARKIVVERDIG MATERIALE TIL SAKSBEHANDLERNES MAIL-ADRESSE …OG IKKE TIL BYGNINGSSJEFEN

15 LEAN FOKUS: VERDI FOR BRUKEREN HVEM ER BRUKEREN?

16 Brukeren Staten, samfunnet (regelverket, kravsnivået) Bygningseieren
Brukere av bygget Søkeren Naboskapet Våre lokale folkevalgte

17 Søknadsbehandling Brukeren = søker/tiltakshaver
Brukeren verdsetter rask avklaring Vi må sørge for rask avklaring

18 Verdi Tidsbruk = 0 gir høyest verdi?

19 Hvordan passer LEAN ? Enhetlig og effektiv sakshåndtering
Bedre og jevnere kvalitet Brukertilfredshet Medarbeidertilfredshet

20 Sløsing Venting Transport Overproduksjon/overprosessering Kompetanse
Kø/Lager/Bevegelse/Avbrudd Omarbeid (ved feil)

21 Målsetting 3U ET R DISP ,1 7,2 11,2 15,2 ,8 8,2 8,8 25,1 ,2 8,1 9,6 16,6 ,5 5,7 9,0 15,7 ,1 5,6 7,4 15,9 ,3 ??

22 Målsetting Antall saker som får mangelbrev 84% 50%
Andre mangelbrev 44% 10% Antall saker registrert > 2dg: 0

23 Hva kan dere gjøre? Levere gode søknader Som vi kan behandle raskt
Og aller helst godkjenne

24 Utvalgte tema Dispensasjoner Våtrom Nabovarsel Privatrettslige forhold
Parkering og BYA

25 Dispensasjoner Begrunnet søknad
Som forteller oss hvorfor de aktuelle hensyn kan settes til side (Eksempelsamling hensyn) Skill mellom ønske om permanent og midlertidig dispensasjon

26 Dispensasjoner Avvik fra TEK og dispensasjon
Nybygg: dispensasjon Eksisterende bygg: som oftest ikke dispensasjon, men § 31-2 + Overgangsregler Energi og UU for prosjektering før 1. juli 2010 ved omfattende og kostbare omarbeidelser”

27 Våtrom Frem og tilbake, frem og tilbake
Kun som del av annet søknadspliktig tiltak (§ 20-1, nybygg, større tilbygg, bruksendring mv)

28 Nabovarsel før søknad sendes inn ikke gjenpart til kommunen
redegjørelse for naboens merknader i alle saker (også ”meldinger”) unnta varsling når eier er ukjent foreldet etter 1 år

29 § 21-6 Privatrettslige forhold
Økende tendens hos Fylkesmannen Opphever vedtak der det er uklart om man har de privatrettslige retter Bygging på annen manns grunn Bygging på sameie-eiendom Egne ledningsretter over annen eiendom Bygging over annen manns ledning på egen grunn (hvor det er tinglyste retter)

30 Parkering ”på bakken” og BYA for småhusområder
Plan (årstall) Regel (i BYA) Følger av Før 1980 2 P-plasser TEK 1 P-plass praksis 1997 -> Uregulert

31 Påminnelse Tidsbegrenset tilsyn
Statlig ”pålegg”, 2 år fra Avfallsplan Sluttdokumentasjon Energi og UU fra


Laste ned ppt "Brukermøte Byggesak 20. Mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google