Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte Fyrstikkalléen skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte Fyrstikkalléen skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte Fyrstikkalléen skole 02.12.2013
Ensjø T-bane – ”Tyngdepunktet”: Planforslag til offentlig ettersyn Orientering om planprosess og PBEs alternativ 5 Informasjonsmøte Fyrstikkalléen skole v/seniorarkitekt Magnus Boysen

2 Ensjø T-bane – ”Tyngdepunktet”
OFFENTLIG HØRING: SKRIFTLIGE UTTALELSER ER VIKTIGE: DET ER AVGJØRENDE AT MENINGER OG INNSPILL KOMMER INN NÅ. PBE SKAL FREMSTILLE OG FORMIDLE UTTALELSENE TIL BEHANDLING I BYSTYRET FRIST FOR UTTALELSER TIL PBE:

3 Planprosessen: 1. Planleggingsprogrammet:
Utarbeidet av PBE, vedtatt i bystyret 2. ENSJØ: Veiledende prinsipplan for det offentlige rom (VPOR): Utarbeidet av PBE, vedtatt 3. ENSJØ: Reguleringsplaner og boligprosjekter - bit for bit

4 Ensjø: Bit for bit: = reguleringer og prosjekter
EKS: Tiedemannsbyen og Gladenga : Tiedemannsbyen: boliger Gladenga: ca 1200 boliger Gladengveien 6, 8, 10 Gladengveien 15 Gladengveien 2 Gladenga regulering vedtatt juni 2007 Gladengtunet:

5 ENSJØ T-BANE – TYNGDEPUNKTET:
KOMPLEKS PLANSAK som skal forene to utfordringer: I. Sammensatt, oppdelt og fragmentert område med 5 eiendommer II. Del av Ensjø med høyest tetthet: Planleggingsprogrammet har satt en høyeste maks øvre grense for utnytting innenfor Ensjøområdet Tyngdepunktet: et viktig forbilde for fortetting ved T-banestasjoner og kollektivknutepunkter: Må bli et positivt forbilde for fremtidig boligfortetting i Oslo: Derfor spesielt viktig å sikre bokvalitet og utearealer her. Sammensatt eiendomsstruktur: mange ”biter” - krever sammenheng og kommunikasjon på bakkenivå. 5 eiere, EBY en av dem, fremmer reguleringsforslaget

6 Ensjø T-bane: er bygd Område regulert til offentlig område for T-banen
T-banenstasjonen: må oppgraderes KTP fremmer rammesøknad - 2/3 av det åpne forblir åpent: lokket dekker 1/3 av totalt åpent sporområde under lokk Oppgradering av T-banen: viktig utviklingsfaktor på Tyngdepunktet

7 Byplangrepet: Åpen kvartalsstruktur ”Amfi”: 7 7

8 ALTERNATIV 5: 1. Utearealer for både barnehage og boliger i felt B1
2. Byform og uterom 3. Levahn som ressurs for almennyttige formål i Ensjøbyen likeverdig alternativ for bevaring av Levahn: iht anmodning fra Byråden v/program for planarbeid 4. Høyder: likeverdig alternativ innenfor bystyrets vedtak om høyhus (42 meter) 5. Arkitektoniske utfordringer høyhus multibygg E17 fasader mot Ensjø Torg høyhus over T-banen 6. Boligpotensial – utnyttingsgrad 8

9 Sikre utearealer for boliger Sikre bevaring av Levahn
både boliger og barnehage Boliger B1 B2 Alternativ 5 Sikre utearealer for boliger Sikre bevaring av Levahn Sikre utearealer for barnehage Alternativ 1

10 2. Byform og uterom Boliger mot Rolf Hofmos gt og bygg 3A langs T-banen sikrer: bevaring av Levahn + uteareal for boliger + uteareal for barnehage Hvis Levahn rives: Boliger mot Rolf Hofmos gt og bygg 3A langs T-banen sikrer: uteareal for boliger + uteareal for barnehage

11 Uterom og gangforbindelser sikres ved rekkefølgebestemmelse
2. Byform og utearealer Uterom og gangforbindelser sikres ved rekkefølgebestemmelse Passasje fra boligene til Kampenaksen og EnsjøT-bane

12 3. Levahn Bevaring av Levahn PBEs alternativ 5

13 Alternativ 5: Byråden har bedt om Et likeverdig alternativ:
3. Levahn Alternativ 5: Byråden har bedt om Et likeverdig alternativ: Bevaring gir viktig tidsdybde i et relativt ferskt byområde Dessuten: 2000 m2 BRA til offentlig/allmennyttig formål: barnehage treningssenter eldretreff bydelsfunksjoner trening: atletikk/dans/karate basket etc (6 m takhøyde) Nødvendig i en ny bydel med i alt boliger – 2000m2 nytt tilsv. bygg = 50 – 100 millioner?

14 4. Høyder: 28 meter, 42 meter eller 60 meter ?
Kvartal over T-banestasjonen, sett mot øst: Bystyrevedtak om høyhus: maks 42 meter, unntatt i Bjørvika skal også vise alternativ med 28 meter PBEs alternativ 5: 42 meter: EBYs forslag alternativ 1 og 3 60 meter:

15 4. Høyder: 28 meter, 42 meter eller 60 meter ?
Høyhus over inngang til T-banestasjonen, sett fra Ensjøveien mot vest: Bystyrevedtak om høyhus: maks 42 meter, unntatt i Bjørvika skal også vise alternativ med 28 meter PBEs alternativ 5: 42 meter: EBYs forslag alternativ 1 og 3 60 meter:

16 5. Arkitektoniske utfordringer
Ensjøveien 17: Publikumsorienterte funksjoner mot Ensjø torg Konferansesenter, kino kultur, forretning, undervisning og kontorer etc. > m2 BRA

17 5. Arkitektoniske utfordringer
Ensjø-torg, fasader og forretnings/multibygg i Ensjøveien 17 Eieren Kolberg foreslår å fjerne eksisterende Glassbygg og bygge et nytt Konto/forretningsbygg som vender ut mot Ensjøtorget

18 5. Arkitektoniske utfordringer
Høyhus over T-baneinngangen mot Rolf Hofmos gate Bystyrevedtak om høyhus: maks 42 meter, unntatt i Bjørvika skal også vise alternativ med 28 meter 60 meter: Eieren Kolberg foreslår å fjerne eksisterende Glassbygg og bygge et nytt Konto/forretningsbygg som vender ut mot Ensjøtorget 42 meter:

19 Foreløpige konklusjoner
Alternativ 5 - sikrer et likeverdig bevaringsalternativ for Levahn - sikrer utearealer for både boliger og barnehage - har en tetthet opp til maks grad av utnytting fastsatt i planleggingsprogrammet vedtatt i bystyret - sikrer planforslag innenfor bystyrets høyhusvedtak Alternativ 1 – 4: Sikrer ikke gode nok utearealer for boligene - Avveier ikke tetthet mot bevaring av Levahn jfr byrådets anmodning - Alternativene (2 og 4) innenfor bystyrets vedtak om høyhus maks 42 meter har altfor dårlige utearealer uten sol, når volumer iht ønsket høyde 60 meter (i alt. 1 og 3) skal kompenseres i disse alternativene - Alternativene overskrider Planleggingsprogrammets maks grad av utnyttelse. Send inn uttalelse til offentlig høring innen til PBE!


Laste ned ppt "Informasjonsmøte Fyrstikkalléen skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google