Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“FORELDRESKOLE” - obligatorisk uten hjemmel Litt generell informasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“FORELDRESKOLE” - obligatorisk uten hjemmel Litt generell informasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 “FORELDRESKOLE” - obligatorisk uten hjemmel Litt generell informasjon
Storhamar skole

2 Hvem er vi ? 330 barn Byskole/1914 52 ansatte

3 Visjon : ”Glede ved å lykkes”
Verdier : Glad Utfordrende Lærende Gul Skolens visjon og verdier gjelder for Foreldreskole også !

4 MÅLSETTINGER: For alle trinn : Den teoretisk begrunnelsen
Øke foreldrenes muligheter for å delta i eget barns læring. Den teoretisk begrunnelsen for Foreldreskolen……. Bygger på klokskap fra proffesorene: Thomas Notrdahl (Norge) og Charles de Forges (England) Holdning til foreldre ”Riktige” foreldremøter Veiledningsinnsikt Lavterskel og trygghet Forpliktende foreldre-medvirkning.

5 ORGANISERING – 1. trinn Datoer i forkant Skolestart/brev/fest
4 kvelder a 2,5 timer Rektor og FAU leder Obligatorisk – uten hjemmel Hemmelig program tirsdager /skolestart første tirsdag etter ditt barns skolestart. program planlegges mai/juni FAU leder og rektor. sterk forventning om å delta/movtivasjonsarbeid foreldremøte/besøksdager/brev i posten (mars-august) Kr FAU/skolen. Ressurspersoner/Farris/twist

6 INNHOLD: Lages i samarbeid med rektor og FAU leder mai hvert år. Utgangspunkt er årets erfaringer og evalueringer fra deltagerne, samt det budsjettet vi har. Pluss/delta skjema. Anonymt. Leder FAU og rektor går igjennom/ tolker/lager oppsummering.Utdeling til foreldrek./kontakl.FAU/DS FAU drøfter/innspill til utvikling/endring. Driftsstyret/innspill. på 1.tr.foreldremøte. Hva klokt utvikle videre? alle trinn våren. Foreldrekontakter tolker/ drøfter og utvikler forslag til forbedringer-gir til lærerne. Tiltakene presenteres og drøftes på neste skoleårs første foreldremøte etter skolestart. System.

7 Hele skolen NYE foreldremøter- :
2.-7.trinn: Minimum ett nytt nytt foreldremøte pr.skoleår. 1.trinn:4 kvelders grunnmur Skolens holdning må merkes Medvirkningsplan praktiseres Vurderingskultur må sikre at foreldre få evaluere skolens innhold konstruktivt. Tema: Nyere forskning om samarbeid hjem-skole? Forsker/professor Thomas Nordahl sier : Forskning viser at ”Barn som hører til i grupper der foreldre kjenner hverandre, presterer bedre faglig og sosialt i skolen.” Forholde seg aktivt til ny kunnskap? Ja = Ville ideers dugnad FAU leder/rektor = Foreldreskolen ”Solospill med 2 solister og kr fra ordfører høst 2002. Tenkt som en videreutvikling av samarbeid foreldre-skole, litt nytt spor….

8 Snu opp-ned ? Profesjonalisere Lærerne ikke alene om å ha ansvar!
Samle praksistrådene under skoleparaplyen: Slik gjør vi det hos oss….. Profesjonalisere Ledelsen ta større systemansvar for foreldresamarbeidet Holdning: Foreldre gjør skolen bedre ! Utvikle et ”godt” evalueringsverktøy i samarbeid med ”ekspertisen”, virkelig spørre/samtale med foreldre som har vært igjennom Foreldreskolen for noen år siden. Foreldreskolens deltakere har etterspurt videreutdanning ! Pilot forrige skoleår. ”Sosiale liv på trinnet” sammen med klinisk pedagog denne høsten. Prøve ut dette årets 2.trinn på våren/n.skoleår ?

9


Laste ned ppt "“FORELDRESKOLE” - obligatorisk uten hjemmel Litt generell informasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google