Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til opplæring- en ny start!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til opplæring- en ny start!"— Utskrift av presentasjonen:

1 OPPLÆRING FOR BRUKERE/PÅRØRENDE OG TJENESTEYTERE AV INDIVIDUELL PLAN Hamar Kommune november 2010

2 Velkommen til opplæring- en ny start!
Hovedmål for opplæringen: Lære om samarbeid/koordinering som god og effektiv ressursbruk. Lære om IP som verktøy for samarbeid. Opplæringen har ulike former: Grunnleggende innføring i IP arbeid og pers.koordinator-rolle Rådgivning/ Veiledningsgrupper/informasjon ved behov Læremidler: Forskrifter, Lokal veileder, nettsider, Verdigrunnlag, Plan for helhetlige og koordinerte tjenester,info-materiell, bøker                       

3 Delmål for opplæringen
Kunnskapsmål: Få kunnskap om IP som prosess og verktøy, få kunnskap om roller i IP-arbeidet,lære om IP`s IKT-verktøy,regelverk Ferdighetsmål :Økt ferdighet i IP-samarbeid som verktøy Holdningsmål:Økt bevissthet om brukermedvirkning som metode , Økt bevissthet om folkehelseperspektivet med fokus på muligheter/mestring

4 HVEM ER VI? Personlig koordinatorer og tjenesteytere fra ulike enheter og nivåer i Hamar kommune Samarbeidspartnere Opplæringsansvarlige og Koordinerende enhet

5 Hva er IP? IP - HVA ER DET? Brukers egen plan- med brukers ønsker og mål som grunnlag. Bruker er enkeltperson/familie. IP er en overordnet koordineringsprosess og et koordineringsverktøy – en hjelp til å skape et likeverdig samarbeide mellom tjenesteyter og bruker. IP-plan er en overordnet plan. vs. fag/tiltak/pleie/behandlingsplaner Brukers rett: Sosialtjenesteloven,Pasientrettighetsloven. Tjenestyters plikt: Spesialisthelsetj.lov,Kommunehelsetj.lov, Psyk.helsevernlov,Arbeid og velferdslovgivningen,Barnevernslov, IP er en rettighet for mennesker med behov for langvarig og koordinerte tjenester. Gir ikke automatisk rett til tjenester, bruker må søke vanlig.

6 Forventninger? Hva er IP? Hva er personlig koordinators rolle?
Hvem er bruker

7 Historie og forankring
                                             Historie og forankring Historie med bakgrunn for Plan for helhetlige og koordinerte tjenester. Felles ansvar i Hamar Kommune Forskrift (Helsedirektoratet) Verdigrunnlag og forankring (VERDIGRUNNLAG) Rehabilitering, folkehelse- perspektiv, familieperspektiv

8 Koordinerende enhet Målgruppen (brukere/pårørende, tjenesteytere i Hamar kommune, tjenesteytere og samarbeidspartnere utenfor Hamar kommune) Oppgaver OPPGAVER KOORDINERENDE ENHET Lokal veileder LOKAL VEILEDER Plan for helhetlige og koordinerte tjenester LES MER

9 Brukermedvirkning en forutsetning i IP v/ Gro Beston
Brukerperspektivet Relasjon bruker /koordinator Verktøykassa for brukermedvirkning (brukers kompetanse, ansvar,kommunikasjon,empowerment) Hindre og muligheter? (fag vs.brukererfaring)

10 PAUSE OM JEG VIL LYKKES MED Å FØRE ET MENNESKE MOT ET BESTEMT MÅL,
MÅ JEG FØRST FINNE DET DER DET ER, OG BEGYNNE AKKURAT DER. EN SOM IKKE KAN DET, LURER SEG SELV NÅR HAN TROR HAN KAN HJELPE ANDRE. FOR Å HJELPE NOEN, MÅ JEG IMIDLERTID FORSTÅ MER ENN HVA HAN GJØR. MEN FØRST OG FREMST FORSTÅ DET HAN FORSTÅR. OM JEG IKKE KAN DET SÅ HJELPER DET IKKE AT JEG KAN OG VET MER. VIL JEG ALLIKEVEL VISE HVOR MYE JEG KAN, SÅ ER DET FORDI JEG ER FORFENGELIG OG HOVMODIG. OG EGENTLIG VIL BLI BEUNDRET AV DEN ANDRE I STEDET FOR Å HJELPE HAN. ALL EKTE HJELPSOMHET BEGYNNER MED YDMYKHET FOR DEN JEG VIL HJELPE. OG DERMED MÅ JEG FORSTÅ AT DET Å HJELPE IKKE ER Å VILLE HERSKE, MEN Å VILLE TJENE. KAN JEG IKKE DETTE, KAN JEG HELLER IKKE HJELPE NOEN. (SØREN KIRKERGAARD)

11 Begreper vi bruker. Tidligere begreper: Ansvarsgruppe,ansvarsgruppeleder Nye begreper: Brukermedvirkning Personlig koordinator Tverrfaglig koordineringsgruppe Helhetlige og koordinerte tjenester Sentrale begreper - Hamar kommune                                                             

12 Planprosess for IP Planprosess(HENV.SKJEMA)
IP er prosess ikke bare et dokument. 1:kontaktetablering bruker-tjenesteyter (ulike samarbeidspartnere) 2:kartlegging/avklaring av hoved og delmål, 3:tiltak/vegen til målet 4:evaluering av IP Plandokument: Oppbevaring:Gerica,HS-pro,BV- pro,papirversjon,minnepenn i låsbart arkiv. ULIKE MALER FOR IP

13 TAUSHETSPLIKT og SAMTYKKE
Hva er taushetsplikt? (jfr. Forvaltningsloven § 13 a,b,c) og Helsepersonellovgivningen og Barnevernsloven Taushetserklæring Samtykke (skriftlig/muntlig) Samtykke henvendelse Samtykkeskjema prosess Dialog mellom bruker og tjenesteyter. Hva skal deles, hvem skal vite hva, og når?                    

14 Tillit bruker/tjenesteyter
3 KJØREREGLER: 1.Anonymisering 2. Samtykke 3. Navngitt diskusjon m/begrunnelse Brudd på taushetsplikt (etikk og moral, er du i tvil – bruk strengeste vei,gjennomsiktighet i små samfunn, Skal alle vite alt også i tjenesteapparatet?                

15 Personlig koordinators rolle
Personlig koordinator og bruker. Pers.koor. Lokal veileder Utfordringer for personlig koordinator Lokal veileder Møteledelse                                        

16 Veiledning og informasjon
Veiledning hos koordinerende enhet -veiledningsgruppe, og deltakelse på info-møter ute i den enkelte virksomhet. Info-tavle individuell plan Servicekontoret - generell info. Informasjon for brukere

17 Evaluering av opplæring
Tilbakemelding Evaluering av opplæring                         

18 Spørsmål? – en kilde til utvikling.
                         

19 Selv om ingen kan gå tilbake og få en helt ny start,
Kloke ord på tampen….. Selv om ingen kan gå tilbake og få en helt ny start, kan enhver starte nå og få en helt ny slutt. (Carl Bard)


Laste ned ppt "Velkommen til opplæring- en ny start!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google