Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BERGEN FENGSEL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BERGEN FENGSEL."— Utskrift av presentasjonen:

1 BERGEN FENGSEL

2

3

4

5 BERGEN FENGSEL Bergen kommune Staten kriminalomsorg Helse-Bergen
1 avdeling 7 avdelinger 258 innsatte 2.linjetjenesten Psyk.sykepl Sykepl. Hjelpe.pl Fysioterapeut lege 270 ansatte Psykolog psykiater

6 BEMANNING Psykiatrisk sykepleier 6,25 Sykepleier 0,90
Psyk. hjelpepleier 1,20 Fysioterapeut 0,90 Lege dag/uke Hverdager kl – 21.45 Helg/helligdager kl – 17.00

7 INNSATT KATEGORI VARETEKT Uforutsigbart Mye isolasjon Lukket avdeling
Avhør / rettsak Politiets ansvar DOM Forutsigbarhet Aktivitetsplikt Soningsplan Fengselets ansvar Interne/eksterne flyttinger

8 MÅLSETTING Bruke et fengselsopphold konstruktivt til å forebygge, kartlegge, utrede og behandle sykdom. Samme rettigheter som utenfor fengselet

9 Helsetilstand ved innkomst
Abstinent Avmagret Infeksjoner Psykisk nedbrutt Dårlig tannhygiene Krise

10 TILBUD Mottakssamtale Medisinrunder i avdelingen
Informerer om helseavdelingen Kartlegger fysisk og psykisk helse Rushistorie Medisiner / tilbud om innkomst bl.prøver Behov for oppfølging fra helseavdelingen Medisinrunder i avdelingen Tilstede på avdelingene ganger daglig Pasienten kan gi beskjed om de ønsker samtale med oss da

11 TILBUD Legetime Avrusning Bestiller vanlig Øyeblikkelig hjelp
Legevakten Henvisning behandling i spesialisttjenesten; rus, psykiatri, utredning ADHD, Tilpasset soning soningsdyktighet Avrusning Sannsynlig største avrusningsenheten i Hordaland

12 TILBUD Kontaktsykepleier/ansvarsgrupper/IP LAR behandling
Sammensatt problemstillinger rus/psykiatri ADHD behandling vurderingssamtaler Støttesamtaler LAR behandling Oppstart Ikke rettigheter ved lange dommer over 1 år

13 TILBUD Akuttmedisin Psykolog Ø.hjelp Skader på verkstedene
Selvskading / suicid Psykolog Henvisning fra lege Ø.h. henvisning fra sykepleier

14 TILBUD Smittsomme sykdommer/infeksjoner Administrative oppgaver
Vaksinasjoner, Behandling hepatitt C Administrative oppgaver Undervisning, intern/ekstern Fagutvikling Konferanse om samarbeid i 2008

15 UTFORDRINGER KOMMUNIKASJON Ulike fagetater Mange ledd
Manglende forståelse for organiseringen Stor arbeidsbelastning på alle plan Port med piggtrådgjerde / lukket selvstendig samfunn / egen helsetjeneste

16 UTFORDRINGER 70% rusproblem 40% hepatitt C
Begrenset tilgang på rene sprøyter 7-9 brukerutstyr på deling A og B-preparat Forskjellig regime indikasjon

17 MOMENTER Ikke trygderettigheter Isolasjon forsterker symptomer
Reduserer mulighet for samarbeid med instanser ute; f.eks lege og psykolog Isolasjon forsterker symptomer Har ikke kompetanse eller lokaler til å erstatte sykehusinnleggelser


Laste ned ppt "BERGEN FENGSEL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google