Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2009

2 2 Pensum 1. O’Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivninger 2009-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200904/texmo n.pdf (deles ut) http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200904/texmo n.pdf 3. Forelesningsnotat befolkningsprognose (deles ut) O’Neil & Balk: litt metode, internasjonalt perspektiv – les selv Brunborg & Texmon: SSB-prognose for Norge, inkl. innvandrerprognose

3 SSB-prognose Se også http://www.ssb.no/folkfram/ og http://www.ssb.no/innvfram/ (ikke pensum)http://www.ssb.no/folkfram/ http://www.ssb.no/innvfram/ Befolkning fordelt etter kjønn, alder, bosted fram til 2060 Innvandrerbefolkning etter kjønn, alder, landbakgrunn

4 Trenger forutsetninger om framtidig … Fruktbarhet Dødelighet Inn- og utvandring Innenlands flytting Analyse og tolkning av historisk utvikling (f. eks. SFT, e 0, nettoinnvandring)  forlenge trenden mot 2060

5 Begreper (boksene s. 31, 32) Innvandrer: bosatt i Norge, født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre NB innvandrere vs innvandring ! Norskfødt med innvandrerforeldre: født og bosatt i Norge med to foreldre som defineres som innvandrere Innvandringsgrunn: familiegjenforening, asyl/flukt, arbeid, utdanning Landbakgrunn: 1. EØS/EFTA, Nord-Amerika, Australia, New Zealand 2. Øst-Europa ellers, Afrika, Asia, Latin-Amerika, Oseania ellers

6 Fruktbarhet: SFT (fig. 1) Kvinner født på slutten av 1960-tallet får sine barn litt senere enn de født på 1940- og 1950-tallet, men omtrent like mange  (nesten fullstendig) innhenting gir svak økning i periode-SFT fra slutten av 1980-tallet (fig. 1) Forutsetning: SFT = 1,9 (M) barn/kvinne fra 2020, også 1,6 (L) og 2,1 (H)

7 Fruktbarhet innvandrerkvinner (fig. 2, 3) Egne forutsetninger for gruppe 1 (EØS/EFTA etc.) og gruppe 2 (Afrika, Asia etc.) Dessuten for gruppe 2: skille mellom de som kom yngre enn 17 og de som kom 17 år eller eldre

8 Gruppe 1: litt over SFT for befolkning ett Gruppe 2 17 år og over: synker mot 2,4 b/kv. (jfr. FN prognose) Gruppe 2 under 17 år: samme som befolkning under ett

9 NB Mer presist: andel barn født av kvinner med innvandrings- bakgrunn der far også har slik bakgrunn, etter landgruppe

10 Dødelighet Fortsatt økning i levealder  87,1 år (84,0-90,2) for menn og 90,3 år (87,1-93,4) for kvinner i 2060 Forskjell mellom menn og kvinner reduseres noe (4,6 år i 2008  3,1-3,3 år i 2060) Samme dødelighets- forutsetning for innvandrer- befolkningen

11 Inn– og utvandring Historisk 4 perioder 1. Arbeidsinnvandring fra slutten av 1960-tallet (Tyrkia og Pakistan) 2. Innvandringsstopp i 1975 og familiegjenforening 3. Flyktninger, asylsøkere, familiegj. fra midten av 1980-tallet 4. I tillegg: arbeidsinnvandring fra 2004 (EØS, særlig Polen)

12 Fokus på nettoinnvandring Ca balanse for personer uten innvandringsbakgrunn Gruppe 1 og gruppe 2 hver for seg

13 Gruppe 1 Høy, men avtakende nettoinnvandring pga avtakende inntektsulikhet i forhold til OECD (pga lavere olje/gassutvinning)

14 Gruppe 2 Særlig familiegjenforening og beskyttelsesbehov, noe arbeidsinnvandring

15 Samlet (gruppe 1 & 2 & uten innv. bakgrunn) Avtakende mot 19 000 (10 000 – 32 000) i 2060

16 Innenlands flytting Flyttemønster som i 2003-2008 89 økonomiske regioner (aggregater av kommuner; se http://www.ssb.no/folkfram/ ”Om statistikken”)http://www.ssb.no/folkfram/ Kun 1 alternativ

17 Prognoseresultater Sterk vekst (folketallet, # innvandrere) Sterk aldring

18 Økning mot 5,4-8,5 mill. i 2060  betydelig usikkerhet på lang sikt MMMM mest realistisk: mot 6,9 mill. i 2060, passerer 5 millioner i 2012

19

20 Fra ~510 000 (~10%) i 2009 mot 1,1-2,6 mill. (20-30%) i 2060

21 Gruppe 1 (EØS/EFTA etc.) øker raskest på kort sikt, men (litt) saktere på lang sikt Gruppe 2 (Afrika, Asia etc.) tre-firedobling mot 2060

22 Fortsatt sentralisering Å rlig prosentvis vekst i totalt folketall 2009-2015, etter tre alternativer og sentralitet Alternativ Lav nasjonal vekst (LLML) Middels nasjonal vekst (MMMM) H ø y nasjonal vekst (HHMH) Hele landet0,741,051,31 Sentralitet 0 (minst sentralt)-0,43-0,180,04 10,100,340,56 20,510,750,98 3 (storbyene)1,181,531,83 MMMM: Nedgang i folketallet i 166 kommuner i 2009 (232 i 2006, 168 i 2007, 156 i 2009) NB Sentralitet: se http://www.ssb.no/folkfram/ “Om statistikken”http://www.ssb.no/folkfram/


Laste ned ppt "Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google