Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status pågående aktivitet innen eksternt finansiert virksomhet EFV-V prosjektet 4.september 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status pågående aktivitet innen eksternt finansiert virksomhet EFV-V prosjektet 4.september 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status pågående aktivitet innen eksternt finansiert virksomhet EFV-V prosjektet 4.september 2013

2 Status detaljerte lønnstranser Akseptansetest detaljplanlagt og forankret i –OPA v/Arne Rostad –ØPA v/Aase Elisabeth Kolstad –USIT v/Elisabeth Smokvina Starter 16.09.2013, dvs etter septemberlønn –Tidspunkt og steg i prosessen avklart Produksjonsdato satt til 31.10.2013

3 Status detaljerte lønnstranser - II Status på forutsetningene –Innleggelse av supportpakker i august – OK Periodisk vedlikehold –Opprydding i indre arkiveringsrutiner lønn – OK Enorme mengder filer fra simulerte lønnskjøringer tilbake til 2006 ryddet bort Vil redusere tiden for vår kopieringsjobb til testsystem

4 Status prosjektøkonomistyring Endring i regnskapsføring gjennomført ved alle enheter 28 miljøer 1711 prosjekter til vurdering 35 konverteringsdager 1314 prosjekter konvertert Høstens aktiviteter Lansering av ny rapportpakke og forslag til minimumsstandard (sept) Diskutere praksis ihht forslag til minimumsstandard med prosjektcontrollere, prosjektledere og prosjekteiere ved pilotenheter (okt) Kurs om endringer innen prosjektøkonomistyring (nov) Nytt rollebasert opplæringsopplegg for prosjektcontroller (fra 2014)

5 Status kontraktsmaler Analyser av behov og tilgjengelig info per i dag: Forskningsadministrativ avd. har utarbeidet oversikt over tilgjengelige kontraktsmaler til IHR-EFV Rutiner og rammevilkår for inngåelse av forskningssamarbeid inklusive kontraktinngåelse er beskrevet på nett: Viktigste momenter i kontrakt er:på nett –Prosjektstyring inklusive rolleavklaringer –Forholdet mellom prosjektbakgrunn og eierskap til prosjektresultater –Utnyttelse av prosjektresultater –Publiseringsbestemmelser Arbeidsgruppe 4 har kartlagt behov rundt tilgjengeliggjøring av kontraktsmaler (prosjektlederperskeptiv) Anbefalt plan for høsten Gruppe for konkretisering av behov/løsninger for tilgjengeliggjøring av kontrakter og rutiner rundt inngåelse av forskningssamarbeid med eksterne aktører nedsettes (representasjon fra alle nivåer) Behov for kontraktsmaler og rutiner for bruk utover det som finnes per i dag kartlegges Kontraktsmalene og presisering av rutiner tilgjengeliggjøres på nett


Laste ned ppt "Status pågående aktivitet innen eksternt finansiert virksomhet EFV-V prosjektet 4.september 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google