Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interessen i forholdsmessig kontroll Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interessen i forholdsmessig kontroll Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Interessen i forholdsmessig kontroll Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Kontroll Kontroll –Legitimt og nødvendig –Vurdere om normer blir etterlevet –Normene kan være rettslige, sosiale, private mv –Kan være knyttet konsekvenser til brudd på normene Konsekvenser –Sanksjon –Rettighetstap –Ingen materielle konsekvenser (men læring, bevisst- gjøring mv)

3 “Kontrollsamfunnet” IKT setter oss i stand til å effektivisere kontrollen Gjenstander for kontroll –Enkeltavgjørelser/-vedtak (jf selvbetjent og diffus forvaltning) –Handlinger (opphold, bevegelser mv) –Ytringer –Informasjon

4 “Overvåkningssamfunnet” “ Overvåkning” –Systematiske kontroller –Omfattende kontroller (tid og/eller volum) Perspektiver på overvåkning og kontroll –“Panoptisk” (alt kan ses fra ett punkt; én til mange) forvaltningsmyndigheter, kontrollrommet i fengselet, trafikksentralen mv typisk myndighetsperspektiv? –“Synoptisk” (alle kan se alle; mange til mange) web-sider, web-kamera

5 Grenser for kontroll-/overvåkingssamfunnet? Hver kontroll akseptabel, men i sum for mye? Kontroll og demokrati –Demokrati forutsetter kontroll og etterlevelse av demokratisk fattede vedtak –Kan høy kontrolleffektivitet kombineres med demokrati? (Kan demokrati realiseres med disiplinerte og lydige mennesker?) “Skråplan” eller “terskel”? Forholdsmessig kontroll

6 Forholdsmessig kontroll (I) “Forholdsmessighet” handler om å vurdere handlingsarlternativer opp mot hverandre Vurderinger knyttet til utforming av politikk –Skarpe grenser for kontroll er urealistisk og uønsket –Vurdere behovet for regulering i lys av krav til håndhevelse –Vurdere regulerings-strategi i lys av krav til håndhevelse kompleksitet obligatorisk eller frivillig? arbeidsdeling

7 Forholdsmessig kontroll (II) Kontroll ved gjennomføring –Veiledning versus kontroll –Forhåndskontroll versus etterkontroll –Kontroll til fordel versus kontroll til ulempe –Kontroll av mennesker versus kontroll av informasjons- systemer –Kontroll internt versus kontroll eksternt Vil krav til vurdering av forholdsmessighet dempe det totale kontrollpresset?


Laste ned ppt "Interessen i forholdsmessig kontroll Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google