Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

WCAG 2.0. WCAG historikk West County Assembly of God, 1969 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0), 1999 Web Content Accessibility Guidelines.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "WCAG 2.0. WCAG historikk West County Assembly of God, 1969 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0), 1999 Web Content Accessibility Guidelines."— Utskrift av presentasjonen:

1 WCAG 2.0

2 WCAG historikk West County Assembly of God, 1969 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0), 1999 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), 2008

3 Hva er WCAG? Web Innhold Tilgjengelighet (funksjonshemmede) Retningslinjer

4 Hva er nytt? "WCAG 2.0 applies broadly to more advanced technologies; is easier to use and understand; and is more precisely testable with automated testing and human evaluation. " http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php

5 Målgruppe Utviklere av web innhold Utviklere av publiseringsverktøy Utviklere av valideringsverktøy Andre som trenger en standard for web- tilgjengelighet …

6 Struktur 4 prinsipper 12 retningslinjer 61 suksess-kriterier (nivå a, aa og aaa)

7 Prinsipper Mulig å oppfatte Mulig å betjene Forståelig Robust

8 1: Mulig å oppfatte 1.1 Tekstalternativer: Gi tekstalternativer til alt ikke-tekstlig innhold 1.2 Tidsbaserte medier: Gi alternativer til tidsbaserte medier. 1.3 Mulig å tilpasse 1.4 Mulig å skille fra hverandre

9 2: Mulig å betjene 2.1 Tilgjengelig med tastatur 2.2 Nok tid 2.3 Anfall 2.4 Navigerbar

10 3: Forståelig 3.1 Leselig 3.2 Forutsigbar 3.3 Inndatahjelp

11 4: Robust 4.1 Kompatibel

12 Eksempel: SK 1.4.1 Farge blir ikke benyttet som det eneste visuelle virkemiddelet for å formidle informasjon, angi en handling, be om respons eller skille ut et visuelt element. Nivå A Farger kan naturligvis brukes! Diskuter mulige løsninger Maskintestbart?

13 Eksempel: SK 1.4.3 Kontrastforhold (minimum), 4.5:1 Nivå AA Unntak: stor tekst (3:1), logoer, pynt, … Diskuter mulige løsninger Maskintestbart?

14 Eksempel: SK 1.4.6 Kontrast (utvidet), 7:1 Nivå AAA Unntak: stor tekst (3:1), logoer, pynt, … Diskuter mulige løsninger Maskintestbart?

15 Tastatur 2.1.1 Tastatur (all funksjonalitet), A 2.1.2 Ingen tastaturfelle, A 2.1.3 Tastatur (ingen unntak), AAA

16 Godkjenning Alle suksess kriteriene på et nivå skal innfris Hele siden skal oppfylle kriteriene på et gitt nivå Hele prosesser skal møte kriteriene på et gitt nivå Kun teknologi med støtte for tilgjengelighet skal benyttes Brukes teknologi som ikke er tilgjengelig skal ikke dette ødelegge for resten av siden. Informasjon/funksjonalitet må også eksistere i tilgjengelige teknologier.

17 Oppgradering til WCAG 2.0 Krever ikke nødvendigvis mye å gå fra 1.0 til 2.0 Målet er det samme Nettsteder kan oppfylle både 1.0 og 2.0 krav Et nettsted som oppfyller 2.0 krav oppfyller ikke nødvendigvis 1.0

18 WCAG (standard) WCAG: http://www.w3.org/TR/WCAG20/http://www.w3.org/TR/WCAG20/ WCAG (norsk): http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.n o/Deltasenteret/WCAG20-no/WCAG20- no.html http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.n o/Deltasenteret/WCAG20-no/WCAG20- no.html Webaim sjekkliste: http://webaim.org/standards/wcag/checklist

19 Deltasenterets veiledere Oversikt og innholdsproduksjon http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/p ublikasjoner/Tilgjengelige-nettsteder-13--- Oversikt-og-innholdsproduksjon/ http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/p ublikasjoner/Tilgjengelige-nettsteder-13--- Oversikt-og-innholdsproduksjon/ Design og koding http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/p ublikasjoner/Tilgjengelige-nettsteder-23--- Design-og-koding/ http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/p ublikasjoner/Tilgjengelige-nettsteder-23--- Design-og-koding/ Anskaffelse og kvalitetskriterier http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/p ublikasjoner/Tilgjengelige-nettsteder-33--- Anskaffelse-og-kvalitetskriterier/

20 Kvalitet på nett DIFI (norge.no): http://kvalitet.difi.no/

21 Testverktøy Web Accessibility Evaluation Tool: http://wave.webaim.org/ http://wave.webaim.org/ Web Accessibility Toolbar For IE: http://www.paciellogroup.com/resources/wa t-ie-about.html http://www.paciellogroup.com/resources/wa t-ie-about.html Contrast Analyser: http://www.paciellogroup.com/resources/co ntrast-analyser.html http://www.paciellogroup.com/resources/co ntrast-analyser.html Web Developer Toolbar (FF): https://addons.mozilla.org/en- US/firefox/addon/web-developer/ https://addons.mozilla.org/en- US/firefox/addon/web-developer/ … Det finnes mange, mange flere! …


Laste ned ppt "WCAG 2.0. WCAG historikk West County Assembly of God, 1969 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0), 1999 Web Content Accessibility Guidelines."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google