Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistikk for begynnere 2

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistikk for begynnere 2"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistikk for begynnere 2

2 Program Demo av STATA (statistikksoftware) - Bare en smakebit
- Ikke enkleste alternativ for begynnere i statistikk - På SV-fakultetet overtar STATA for SPSS 2. Info om USITS statistikktjenester

3 Statistiske hjelpemidler
Kalkulator Web-kalkulator (bra til enkelt tester, f.eks kji-kvadrat) Excel: Alle har. Excel er ofte bra til å registrere data i regneark (f.eks i kombinasjon med SPSS). Dataene kan f.eks være fra spørresjema.

4 SPSS og Minitab SPSS eller Minitab er bedre valg enn Excel, i hvert fall til analysen. Dette er gode entry-program God tilgjengelighet: HF har SPSS-lisenser DMLF gir enkel brukerstøtte i SPSS

5 STATA STATA installert på windowsserveren, STATWIN64 som USIT drifter.
Alle ved UiO har tilgang. Primært ment for brukere med STORE datamengder.

6 STATWIN64 Jeg viser powerpoint fra Statwin64.uio.no (Windows XP, med tilgang til hjemmeområde på M) Windowsbrukere: Log på gjennom Remote desktop connection (mer krøkkete for Linux-brukere)

7 Statwin-pålogging Første innlogging: Bruk uio\brukernavnet
Vanlig uio-passord Send mail til og be om tilgang til ønsket statistikkpakke, ellers er mappen tom Du ser alternativer som R og Statistica

8 Start av Demo STATA vinduer og ikoner Kommandoer eller menyvalg

9 Data Datasett i STATA så man kan øve seg STATA kan lese inn filer fra url-er use (datsett om forholdet barn-foreldre) Illustrererer hvordan variabelvinduet ser ut Kommando: describe

10 Data-editor Kan åpnes under data-menyen eller ved å klikke på ikon

11 Data-menyen: Ofte er klargjøring av data(fra eks spørresjema) for analyse hovedjobben: Droppe data Lage nye variable Codebook: Helst tall i cellene, hva betyr de? Negative tall er per konvensjon missing values. Label, dvs kort forklaring på hva kolonnen inneholder,

12 Deskriptiv statistikk, grafer og tester:
Graphics > Statistics< Summaries, Tables and Test > Summary and Descriptive Statistics Grafer (histogram): Graphics > Histogram > Dialogboks for avkryssning Tester (t-test): Statistics > Summaries, tables and tests >Classical Tests of hypotheses > Two sample mean comparison test

13 .do files og Do editor Høyre klikk på kommandoer du har brukt for å kopiere dem inn i en .do –fil. Tilføy kommentarer innledet med * som forklarer hensikt og også hvilken versjon av STATA. Deler og hele fila er kjørbar Dokumentasjon av arbeid utført

14 En god STATA-bok Hvis Stata er det første statistikkprogrammet:
Alan C. Acock: A Gentle Introduction to STATA, 2nd Edition, 2008, Stata Press

15 Hva tilbyr UiO av statistikkhjelp?
Fakultetsnivå (HF har f.eks en egen forskerstøtte gruppe som er del av HF-IT, DMLF) Gjennom Usit, Gruppen for vitenskapelig databehandling

16 DMLF (Digitale medier i læring og forskning)
Vår funksjon i statistikk-arbeid på HF er begrensa: Vi sørger for at våre ansatte har den software de trenger (installasjon og lisenser) Vi hjelper til med enkel brukerstøtte på SPSS Men vi påtar oss å utforme metoder for å bearbeide data både i oppstartsfase og utover i prosjektet, siden vi har tildels mye kompetanse på database, modellering og import/eksport-rutiner.

17 Vitenskapelig databehandling: statistikktjenesten
Vi er ansvarlige for windowsserverne Statwin32 og Statwin64 hvor vi har installert følgende statistikkprogrammer: R, STATA, Statistica, Minitab, SPSS, SAS og Matlab. Vi gir råd om bruken av disse, men er nøytrale mht valg. Vi tilbyr programvaren forskere etterspør. Kurser normalt ikke i software bruk

18 Vi gir råd etter evne når det gjelder alle sider av statistikk, dataregistrering, spørresjema, analyse osv Send mail til

19 Andre tjenester fra Vitenskapelig databehandling:
Kurstilbud i verktøy for kvalitativ analyse, Nvivo og HyperResearch Nvivo er mest brukervennlig (Til forskjell fra statistikktjenesten: ingen metode veiledning) Neste kurs: Begynnerkurs i NVivo nov : :00 , Harriet Holters hus, rom 035 (se uio-for-ansatte siden for påmelding) Kontakt

20 Lagring av forskningsdata
Lagring av STORE mengder På trappene: Lagring av sensitive data.

21 Spørsmål ? 


Laste ned ppt "Statistikk for begynnere 2"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google