Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En ny global kontekst – sentrale begreper

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En ny global kontekst – sentrale begreper"— Utskrift av presentasjonen:

1 En ny global kontekst – sentrale begreper
Sylvi Endresen Samfunnsgeografi Intro (SGO1001 ) En ny global kontekst

2 Immanuel Wallerstein Verdenssystem-teori Sentrum Periferi
Semi-periferi En ny global kontekst

3 Sentrum: kjennetegn Dominerer handelen
Avansert teknologi - høy produktivitet Diversifisert økonomi - høy inntekt per innbygger En ny global kontekst

4 Periferi: kjennetegn Avhengighet og ufordelaktige handelsrelasjoner
Enkel teknologi - lav produktivitet Udifferensiert eller ”smalt” spesialisert økonomi - Lav inntekt per innbygger En ny global kontekst

5 Semi-periferi: kjennetegn
Overgangsøkonomier, på vei fra periferi til sentrum Omdiskutert påstand! NIC-land, Brasil, Mexico, Sør-Korea, Taiwan En ny global kontekst

6 Verdenssystem Et gjensidig avhengig system av land, knyttet sammen av politisk og økonomisk konkurranse - verdensøkonomi (økonomisk) - verdensimperium (politisk) En ny global kontekst

7 Minisystem Et samfunn med en distinkt kultur, hvor resiprositet preger økonomien - subsistensøkonomi, begrenset geografisk utstrekning - fra jeger og samler til jordbruker - svedjebruk En ny global kontekst

8 Verdensimperium En gruppe minisystemer absorbert i et felles politisk system. Kulturell ulikhet består Egypt, Hellas, Kina, Bysants, Roma En ny global kontekst

9 Kjerneområde (hearth area) Ekstern arena Hinterland
Verdenssystem-teori Kjerneområde (hearth area) Ekstern arena Hinterland En ny global kontekst

10 Relasjonene mellom Sentrum og Periferi innebærer
Verdenssystem-teori Rollen i den internasjonale arbeidsdelingen gjennom historien er bestemmende for en regions posisjon i dagens verdenssystem Relasjonene mellom Sentrum og Periferi innebærer verdistrømmer fra Periferi til Sentrum, Sentrums dominans En ny global kontekst

11 Teknologisk endring som drivkraft
Loven om det avtagende mer-utbytte (law of diminishing returns) ”Manglende teknologisk endring” brukes til å forklare ekspansjon utover kjerneområdene En ny global kontekst

12 Teknologisk endring som drivkraft
Teknologiske systemer Industrialiseringsbølger importsubstitusjon eksportorientering Lokalisering En ny global kontekst

13 Teknologisk system Klynger av sammenknyttede produksjons-, energi- og transportteknologier som dominerer økonomisk aktivitet i flere tiår. 1990- En ny global kontekst

14 Internasjonal arbeidsdeling
Komparative fortrinn Klassisk internasjonal arbeidsdeling plantasjer Ny internasjonal arbeidsdeling En ny global kontekst

15 Imperialisme Kolonitid Nykolonialisme ”Tredje Verden”
En ny global kontekst

16 Økonomisk globalisering
Flernasjonale selskaper Selskaper som har eller kontrollerer produksjonsenheter i flere land Varekjede Nettverk av arbeids- og produksjonsprosesser som har VAREN som sluttprodukt Design, fremskaffelse av råvarer, produksjon, eksport og import til salgssted samt markedsføring En ny global kontekst

17 Globalisering: Forskjeller mellom Sentrum og Periferi
Den raske og den langsomme verden” ”Romlig rettferdighet” Mobilisering mot ”globalisering” En ny global kontekst

18 Ulike naturgitte forutsetninger Ulik produksjon Handel
Internasjonal arbeidsdeling En ny global kontekst

19 Teknologiske endringer Komparative fortrinn
Internasjonal arbeidsdeling En ny global kontekst


Laste ned ppt "En ny global kontekst – sentrale begreper"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google