Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORRETNINGSJUSS – HVA MÅ DERE VITE?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORRETNINGSJUSS – HVA MÅ DERE VITE?"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORRETNINGSJUSS – HVA MÅ DERE VITE?
ENT1000 Universitetet i Oslo

2 UTGANGSPUNKT DAGENS TEMA
Etablering av gründerbedriften Et par ting å tenke på i forbindelse med oppstart Produksjonsfasen: Et par tema om kunder og konkurrenter Kort om skatt

3 ETABLERINGSFASEN AS, ANS ELLER ENKELTMANNSFORETAK?
(i) Minimumskapital og ansvarsbegrensning AS – krever kr ,- Ans og enkeltmannsforetak: Ingen selskapskapital nødvendig fordi deltagerne hefter personlig for selskapsgjelden Hovedforskjell: RISIKO

4 ETABLERINGSFASEN AS, ANS ELLER ENKELTMANNSFORETAK?
(ii) Registrering og formalkrav AS: Krav til dokumentasjon ved stiftelse Stiftelsesprotokoll, vedtekter, åpningsbalanse. Ans og enkeltmannsforetak Utgangspunkt: Ingen dokumentasjonskrav til selve etableringen – NB selskapsavtale ved ANS Felles for samtlige foretaksformer Registermelding for registrering i foretaksregisteret og merverdiavgiftsmantallet Arbeidsgiverregisteret – hvis du har ansatte

5 ETABLERINGSFASEN AS, ANS ELLER ENKELTMANNSFORETAK?
(iii) Regnskaps – og revisjonsplikt ved de ulike selskapsformene AS må ha revidert årsregnskap oversendt Brønnøysund hvert år Ligningsloven medfører at enkeltmannsforetak og ANS for alle praktiske formål må føre løpende regnskap Redusert revisjonsplikt ved ANS og enkeltmannsforetak ved driftsinntekter over 5 mill og/eller flere enn 5 ansatte Konsekvens: Kostnader

6 OPPSTARTSFASEN BESKYTTE KONSEPT OG FORRETNINGSMETODER
(i) Vern av grunnideen Patent Ny teknisk oppfinnelse, vern etter søknad Design Utseende til et produkt (konturene, favene, formen, strukturen og/eller materialet) Vern ved registrering Opphavsrett Intet nyhetskrav, automatisk vern, må ha ”verkshøyde” Øvrig beskyttet kunnskap Bedriftshemmeligheter Forretningskonsepter og knowhow

7 OPPSTARTSFASEN BESKYTTE KONSEPT OG FORRETNINGSMETODER
(ii) Hvordan verne Firmanavnet mot etterligninger? Firmanavnets betydning Registrering av virksomheten Markedsføring Hvordan verne firmanavnet Registrering av varemerket Domeneregistrering

8 PRODUKSJONSFASEN FREMSTILLE OG MARKEDSFØRE PRODUKTET
(i) Forholdet til kunder Hva er levert? Har produktet ”verkshøyde” etter åndsverkloven? Er produktet basert på en forretningshemmelighet? Er produktet utformet etter et patent eller en registrert design? Hvordan er leveringsavtalen utformet? Overgang av rettigheter Adgang til bruk utover det opprinnelig forutsatte Videreutvikling og bearbeidelse

9 PRODUKSJONSFASEN FREMSTILLE OG MARKEDSFØRE PRODUKTET
(i) Forholdet til kunder – hva har de krav på? Hva er levert? Har produktet ”verkshøyde” etter åndsverkloven? Er produktet basert på en forretningshemmelighet? Er produktet utformet etter et patent eller en registrert design? Hvordan er leveringsavtalen utformet? Overgang av rettigheter Adgang til bruk utover det opprinnelig forutsatte Videreutvikling og bearbeidelse

10 PRODUKSJONSFASEN FREMSTILLE OG MARKEDSFØRE PRODUKTET
(iI) Forholdet til kunder – de klager (!) Mangler og reklamasjoner Hva er avtalt ytelse? Hva kreves av reklamasjon fra kundens side? Erstatningsplikt? Rett til utbedring, omlevering eller kun erstatningsplikt? Hva skal erstattes: Positiv vs. Negativ kontraktsinteresse? Erstatning utenfor kontrakt?

11 PRODUKSJONSFASEN FREMSTILLE OG MARKEDSFØRE PRODUKTET
(iii) Forholdet til konkurrenter Bruk og misbruk av informasjon om konkurrenter Villede forbrukere om konkurrentens produkter, eller snylte på konkurrentens opparbeidede goodwill Misbruke informasjon om forretningshemmeligheter eller tekniske driftsmåter mottatt fra konkurrentens ansatte/andre Informasjonsutveksling mellom konkurrenter Kan anses som samarbeid som har til ”formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen” Er spesielt aktuelt hvis informasjonen er sensitiv, oppdatert og individualisert Samarbeid som ikke rammes av konkurranseloven Distribusjon og visse former for spesialisering

12 PRODUKSJONSFASEN FREMSTILLE OG MARKEDSFØRE PRODUKTET
(iv) Kort om egen markedsføring Grenser for markedsføring – innhold ”God markedsføringsskikk” Særlig forbrukerbeskyttelse i forhold til visse typer reklame Sammenlignende reklame, Tilgift og lotterier Annonserte rabatter Grenser for markedsføring – markedsføringskanaler Reservasjonsretten mot telefonsalg og uadressert reklame Forbud mot spam – mfl § 2b Grenser for markedsføring – personopplysningsloven Ikke lov til å oppbevare informasjon om kunder lenger enn nødvendig for å oppfylle avtalen med kunden Ikke uten videre lov å bruke informasjon innsamlet for ett formål til andre formål på et senere stadium Samtykkekravet: Frivillig, uttrykkelig og informert

13 PRODUKSJONSFASEN FREMSTILLE OG MARKEDSFØRE PRODUKTET
(v) Få andre til å markedsføre? Franchisesystem Dere eier varemerker, forretningskonsept og knowhow - VERN Krav til franchisetageren Lisensavgift og eksklusiv kjøpsplikt Omsetningskrav - stigende Konfidensialitet og konkurranseforbud Distributører Videreselger i eget navn og for egen regning Distributørens tilgang til varemerke og reklamemateriale må reguleres NB: Ingen bindende minimums videresalgspris eller total avgrensning av det territorium distributøren skal selge innenfor Agentforhold Videreselger for fremmed regning Har krav på provisjon av salg og avgangsvederlag ved oppsigelse Kommersielle betingelser kontrolleres fullt ut av hovedmannen

14 (SVÆRT) KORT OM SKATT AS og ANS – 28 % løpende beskatning av overskudd, + ytterligere 28 % av eventuelt utbytte (marginalt 48,16% (28 + [28% av 72%])) Enkeltmannsforetak – løpende beskatning av overskuddet som næringsinntekt (marginalt 51%) I AS vil grunderen normalt være ansatt – og har i prinsippet krav på lønn (noe høyere kostnader, marginalt 54,3 inkl. arbeidsgiveravgift)


Laste ned ppt "FORRETNINGSJUSS – HVA MÅ DERE VITE?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google