Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen
Motivasjon og emosjon Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen

2 Dette er basale prosesser
Motivasjon og emosjon er helt grunnleggende fenomener Ikke åpenbart at de egentlig er to forskjellige ting Styrer hva vi gjør, hvordan vi tenker, hva slags personlighet vi har

3 Følsomhet for forsterkning
Reinforcement Sensitivity Theory Bygger på forskningen til Jeffrey Gray, fremragende engelsk psykolog Gray bygget i sin tur på Pavlov (klassisk betinging) og Eysenck (personlighet) Hovedantagelse: Tre systemer driver motivasjon og emosjon Ett er følsomt for trusler Ett er følsomt for forsterkning Ett er følsomt for konflikter mellom mål

4 Reinforcement Sensitivity Theory
Teorien antar at formålet med motivasjon og emosjon er å Holde organismen i live Motivere unngåelse av skade Motivere at man nærmer seg gunstige stimuli Gjøre at man kan skille mellom de to

5 Reinforcement Sensitivity Theory: Basis
Tre byggestener: Flight-Fight-Freeze System (FFFS) Aktiveres for å unngå reell fare, her og nå. Behavioural Activation System (BAS) Følsomt for forsterkning, motiverer å nærme seg noe Behavioural Inhibition System (BIS) Løser konflikter, ikke bare mellom tilnærming og unngåelse, men også mellom to ting man vil nærme seg eller to ting man vil unngå

6 Hvilke følelser skaper de tre systemene?
FFFS: Kjerneemosjonen er frykt Høy aktivering, unngåelse, flukt, frys-respons eller kamp BAS: Håp, optimisme, fremtidsrettet glede BIS: Kjerneemosjonen er angst Forsiktighet, vaktsomhet, bekymring Nåværende og fremtidige farer vurderes mens man prøver å bestemme seg for handling

7 Hvordan øke adferdsmessig fleksibilitet?
Enkle organismers adferd består i stor grad av medfødte responser Nyttig, men ulempe hvis organismen skal leve i miljø som er annerledes enn det evo-lusjonen skapte den for å leve i Svaret er økt adferdsmessig fleksibilitet – men hvordan?

8 Emosjoner: Økt fleksibilitet mens naturen beholder kontroll
Ved at visse hendelser ble attråverdige, beholdt naturen god kontroll over organismens mål, samtidig som adferden på vei mot målet kunne være fleksibel Men hva trekker oss mot visse mål? Jo – emosjoner. Hva slags mål? F.eks. mat, sosial omgang, sex. Ting som øker sjansen for å overleve og spre sine gener.

9 Hva er da emosjoner? Definisjoner kan variere litt, men det er vanlig å si at emosjoner er prosesser i kropp og hjerne som gjør det mulig å evaluere hendelser Emosjoner kan godt være ubevisste Mange bruker følelse som navn på en emosjon man er bevisst

10 Fortolkninger (appraisals)
Det synes ganske klart at emosjonelle reaksjoner ikke nødvendigvis forutsetter en forutgående kognitiv fortolkning av situasjonen God evidens for subliminale stimuli kan utløse emosjoner uten at vi bevisst oppfatter den utløsende stimulus

11 Fortolkninger av følelser
Det er også klart at tanker kan gi følelser … og at sanseinntrykk kan gi ulike følelser avhengig av hvordan de fortolkes Dramatisk eksempel: Panikkangst … og at følelser i stor grad kan påvirkes av hvordan vi tolker dem

12 Emosjonelle uttrykk Ansiktet vårt er først og fremst lagd for å vise emosjoner Ansiktet kan vise emosjoner vi ikke er bevisst klar over Tilsvarende kan vi være meget sensitive for andres ansiktsuttrykk Flere områder i hjernen er involvert i dekoding av ansiktsuttrykk En del av gyrus fusiformis, i temporallappen, synes spesialisert på ansiktspersepsjon

13 Emosjonelle uttrykk Darwin utga klassisk bok om emosjonelle uttrykk i 1872 Bokas tese: Vi kan uttrykke følelser fordi det bidrar til overlevelse. Vår tids forskning støtter dette. Eksempler: Sinne viser at det vil ha en kostnad å angripe oss Tristhet kan gi sympati Glede viser at vi er hyggelige å omgås Trolig er grunnleggende emosjoner like på tvers av kulturer, og tildels dyrearter

14 Insula er ikke tilgjengelig fra hjernens utside. Får info
Insula er ikke tilgjengelig fra hjernens utside. Får info. fra hud & kropp. It is in the frontal insula (stor hos mennesker og aper), that simple body states or sensations are recast as social emotions. A bad taste or smell is sensed in the frontal insula as disgust. A sensual touch from a loved one is transformed into delight. The insula is also important for processing events that have yet to happen. When you decide to go outside on a cold day, your body gets ready before you hit the cold air. It starts pumping blood to where you need it and adjusts your metabolism. Damage to the insula can lead to apathy, loss of libido and an inability to tell fresh food from rotten.

15 Hvor lykkelige er vi? USA ligner andre land. Typisk undersøkelse herfra: 3 av 10 sier de er ”very happy” Bare 1 av 10 sier ”not too happy” De resterende 60% sier ”pretty happy” Gjennomsnittlig er kvinner og menn like lykkelige Men kvinner går mer opp og ned

16 Noen kjennetegn ved lykken
Ingen tid i livet er klart lykkeligst Gifte er litt lykkeligere enn andre Sosialt aktive og religiøse er lykkeligere Økt inntekt gir neppe i seg selv mer lykke etter at grunnleggende behov er oppfylt Men kan være viktig som tegn på verdsettelse og for å unngå misunnelse

17 Hva henger lykken sammen med?
Demografiske variabler forklarer lite (alle tilsammen ca. 15%) av variasjonen i menneskers lykke Tvillingstudier indikerer at omkring 50% av forskjellene i lykke skyldes genetisk arv Tips: Legg vekt på vennskap og kjærlighet fremfor penger og karriere Dobbelt så mange blant dem som ikke gjør det er ”nokså” eller ”svært ulykkelige”

18 Self-determination theory (Deci & Ryan)
Antar tre fundamentale behov. Folk har det best når disse tre tilfredsstilles: Kompetanse Autonomi Tilhørighet Har vært opptatt av forskjellen ytre/ indre belønning Mener ytre belønning svekker autonomi, og dermed indre belønning. Dette, såvel som skillet mellom ytre og indre belønning, er omstridt.


Laste ned ppt "Geir Overskeid tinyurl.com/sjelen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google