Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeid i kommunen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeid i kommunen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeid i kommunen
Knut R Skulberg Kommunelege, folkehelsekoordinator Trysil

2 Norske lover i forhold til folkehelse
1860: Sunnhetsloven (kolera, Storbritannia, , påvisning av bakterier) 1984: Kommunehelseloven 2012: Folkehelseloven

3 Helseprofil og lovverk 2012
Folkehelseloven § 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen Skal baseres på opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25 kunnskap fra de kommunale helse – og omsorgstjenestene Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse

4 Folkehelsearbeide?

5 Kilder som er brukt i oversiktsdokumentet
Nasjonal folkehelseinstitutts helseprofil Annen helsestatistikk fra folkehelseinstituttet Statistikk fra SSB Kommunalt arkiv Rapport fra Statens strålevern KOSTRA Miljøstatistikk

6 FHIs Helseprofil for Elverum kommune

7 Temaer i FHIs Helseprofil
Om befolkningen Levekår Miljø Skole Levevaner Helse og sykdom

8 Befolkningsutvikling Elverum
Alder 2011 2025 2030 2040 Alle aldre 19 979 23 473 24 553 26 155 65-74 år 1 775 2 396 2 470 3 000 75-79 år 578 1 073 1 031 1 125 80+ år 1 100 1 154 1 525 1 928

9 Menn som døde av hjertekarsykdom korrigert for innbyggertall og alder

10 Eksponering for radon (Statens strålevern 2000/2001, målt i Bq/m3)
Kommune Antall målinger Årsmiddel-verdi Andel målinger mellom 200 og 400 Andel målinger over 400 Høyeste verdi Elverum 416 66 2,2 1,4 1400 Løten 260 305 18,5 17,8 5300 Hele landet 28810 89 6 3 7900 Statens strålevern karakteriserer radoneksponeringen som lav i Heradsbygd og i nordre og vestre del av sentrum, mens radon-eksponeringen er varierende og betegnes som middels i resten av sentrum

11 Positive faktorer som fremmer helsa i Elverum kommune
Natur (Skogen både sommer og vinter, Glomma, jakt, fiske, ski og …) Kultur (Kulturhuset, kulturskolen, barne- musikkteater, idrett, skyting, …) Utdanning (HiH, ELVIS) Hyggelige mennesker

12 Andre ressurser som Elverum kommune kan/bør/må bruke i kunnskapsgrunnlaget
Nasjonalt folkehelseinstitutt Helsebiblioteket Hedmark fylkeskommune Fylkestannlegen NAV / Hjelpemiddelsentralen i Hedmark Høgskolen i Hedmark Kommunale sektorer (kultur, plan og teknisk, skole, ……..) Kommunehelsetjenesten

13 Utfordringer for kunnskapsgrunnlaget
Hvilke data er riktige? Veldig mye data!!! Ikke gode data på kommunenivå, spesielt innen miljø og levevaner Ikke stole 100% på analysen i FHIs profil, kommunen må overprøve dette (EK og hjertekarsykdom) Hvor dypt skal en grave, kontra lesbarhet. Maks 15 s.? Sosial ulikhet i helse? Ikke eget tema i FHIs oversikt, Sosiale forhold presenteres; evnt stigmatisering av svake grupper?

14 Oversiktsdokument og Folkehelseplan
Lokale data FHI data Systematisk folkehelsearbeid i Elverum kommune Kommunens analyse Hvordan starte hjulet?

15 Innhold i folkehelseplanen:
  Sammendrag  1.0 Bakgrunn:  2.0 Mål og strategier: 2.1 Generelle folkehelsemål og folkehelsestrategier: 2.2 Spesifikke mål og strategier etter temaområde 2.2.1 Om befolkningen 2.2.2 Levekår 2.2.3 Miljø 2.2.4 Barnehage og skole 2.2.5 Levevaner 2.2.6 Helse og sykdom  3.0 Organisering: 3.1 Organisering etter generelle mål 3.2 Organisering etter spesifikke mål.  4.0 Finansiering: 4.1 Finansiering etter generelle mål 4.2 Finansiering etter spesifikke mål


Laste ned ppt "Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeid i kommunen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google