Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 Anne Kristin Dahl

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 Anne Kristin Dahl"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 Anne Kristin Dahl
Veileder- og mentorutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 Anne Kristin Dahl

2 Hvorfor mentorutdanning?
Stortingsmelding 11 (2008 – 2009) Ny grunnskolelærerutdanning og PPU-/lektorutdanning h-13) Lærerens egne profesjonsutvikling Ny funksjon i skolen. Oppgaver? Status? Karriere? Å veilede voksne i deres profesjonelle utvikling er noe helt anna enn å veilede elever i læringsarbeid Mao – behov for kompetanse på skolen Veiledningsbegrepet fadder rådgiver, coach, veileder, mentor?

3 Videreutdanning – for utvikling av lærernes undervisning – og dermed bedre læring for elevene
Hva sier forskning om videreutdanning og læringsutbytte? Lærere om suksessfaktorer Tar utgangspunkt i lærernes egne erfaringer og problemstillinger Utforming av opplegg som skal prøves ut i egen praksis Flere lærere fra samme skole – blir til FOU-arbeid Utprøving og refleksjon sammen Inngår som ledd skolens utviklingsmål, med tydelig støtte fra ledelsen At personer fra universitets- og høgskolesektoren deltar både i praksisfellesskap og i refleksjonsprosesser Postholm og Rokkones, Utdanning 7. okt.-11

4 Utsagn fra studenter på siste samling på ”Mentor 2”, 3.9.11
Hvem skal jeg drøfte viktige skolespørsmål med nå? Hvem skal utfordre meg på noe mer – og annet enn daglige rutiner? Hvordan skal jeg holde meg oppdatert? --- Hva skal gjøre på fredagsettermiddager og lørdagsformiddager nå – jeg savner dette allerede Vi MÅ få til møteplasser, vi må utvikle oss videre! Vi må ikke miste kontakten….

5 Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2
1 VEIL studiepoeng, masternivå vår 2011: 45 studenter høst 2011: 46 studenter (25 fra Akershus) 2 VEIL studiepoeng, masternivå høst 2011: 35 studenter (16 fra Akershus) vår : 40 studenter (opptaksnorm) Frist 1. nov. -11

6 Målgruppe Personer med lærerutdanning som
ønsker å utvikle seg i læreryrket: profesjonsutvikling arbeider eller skal/kan tenke seg å arbeide med veiledning av lærerstudenter og/eller nyutdannede lærere liker å være den som støtter og utfordrer kollegaer i deres (og egen) profesjonsutvikling kan tenke seg andre funksjoner, oppgaver og større ansvar i tillegg til å arbeide som lærer på skolen, i kommunen ønsker karriereutvikling i skolen ønsker ansvar og oppgaver knytta til partnerskoler, universitetsskoler Vår målgruppe er spesielt yrkesfaglærere, men vi tar også inn andre. Har åpnet for at praksisveiledere også kan tas inn. Ofte er dette samme personer

7 Opptakskrav og rangering av søkere
3-årig lærerutdanning minst 3 års praksis etter fullført utdanning Rangering av søkere til emnet Dersom oversøkning Det gis 1 poeng pr år (12 mnd.) i undervisningsstilling i skolen. Maksimalt 15 poeng uttelling gis Det gis 3 poeng til søkere med anbefalingsbrev fra skoleleder/rektor Dersom søkere etter poengrangering stiller likt, vil vi rangere etter en totalvurdering ut i fra alder, kjønn og skoleslag

8 Organisering Deltidsstudium
1, 4010 på høstsemesteret 2, 4020 på vårsemesteret 6 samlinger (fred – lørd – 14.00) 15 studiepoeng pr. semester Faste basisgrupper (4 studenter) Forelesinger og praktiske øvelser knyttet opp mot praksis og teori Deltagernes erfaringer står sentralt i undervisning, arbeidskrav og eksamen Praksis: Veiledning av student, nyutdanna eller annen kollega Veiledning på veiledningsgrunnlag, ev. veiledning på veiledning

9 Smakebiter – undervisningstema
Veiledning og kommunikasjon, tradisjoner og metoder Skrivekurs Å være lærerstudent – og å være nyutdanna. Praksisveiledning Litteraturseminar Å forske på egen undervisning, profesjonsutvikling. Symmetri og asymmetri i veiledning. Makt og etikk. Klasseromsforskning. Hva vet vi? Observasjon i klasserommet. Metode. Lærerarbeidet – klasserommet Lærerarbeidet – kollegaene og organisasjonen Lærerarbeidet – roller og relasjoner Fagdidaktikk og metoder (fagvis inndeling) Tilbakemeldingskultur og fagveiledning Lærerprofesjonens kunnskapsgrunnlag Profesjon og kunnskap – forholdet mellom teori og praksis. Profesjonskvalifisering og profesjonsutvikling

10 Smakebiter – arbeidskrav og eksamen
Lage plan for veiledning med utgangspunkt i årshjulet på egen skole Intervju: Den nyutdanna, rektor, ev. andre Drøfte veiledningsmetoder knytta til egne kontekster Ulike veiledningssituasjoner 4010 Skriftlig hjemmeeksamen (6 sider) 4020 Aksjonslæring/forsking på egen undervisning i egen klasse Muntlig gruppeeksamen

11 Smakebiter – evaluering
”Hvor fornøyd er du med studiet” (4010, v-11) Svært fornøyd: 32,1% Ganske fornøyd: 57,1% Verken – eller: 10,7% Ganske misfornøyd: 0% Svært misfornøyd: 0% Jeg syns emnet er kjempespennende, det har vært mange skikkelig gode forelesninger og litteraturen har vært bra Vi og erfaringene våre blir verdsatt samtidig som jeg kjenner at jeg/lærerrollen min utfordres på nye måter Studiet skaper profesjonell utvikling. Opplever at det er meningsfylt Fruktbare møter med andre lærere som vil mer! Har lært SÅ mye og så har det vært inspirerende å jobbe i gruppe med andre – og møte så mange spennende lærere!

12 Tilbud fra ILS Partnerskoledagen 1. november
Presentasjon av rapporten «Gode skoler – gode for alle» ved Anders Bakken og Kirsten Danielsen fra Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) Hva innebærer det å reflektere over egen praksis? – Et blikk på veiledningsdialoger mellom veileder og studenter ved Britt Oda Fosse (ILS) Veiledning i praksis – mellom planlagte prosesser og optimale øyeblikk ved Petter Mathisen fra Universitetet i Agder Hvem er dagens lærerutdannere? ved PPU-leder (ILS), Ketil Mathiassen Påmelding: 21. okt.

13 Personer på ILS Faglig ansvar: Anne Kristin Dahl
Tlf , mobil Daglig ansvar VEIL 4010: Tove S. Hunskaar Tlf Administrativt ansvar: Britt Berge Tlf

14 Velkommen til oss på ILS!


Laste ned ppt "Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 Anne Kristin Dahl"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google