Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velferdstjenester på gårdsbruk - et samarbeid mellom kommune, bruker og bonde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velferdstjenester på gårdsbruk - et samarbeid mellom kommune, bruker og bonde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velferdstjenester på gårdsbruk - et samarbeid mellom kommune, bruker og bonde

2 INN PÅ TUNET Inn på tunet - et samlebegrep for ulike typer samarbeid mellom kommune, bruker og bonde Gården er arena Bonden er direkte involvert Kjøper er hovedsakelig kommunen eller NAV

3 Hvorfor gårdsbruk? Meningsfylte og praktiske arbeidsoppgaver Kontakt med dyr, natur og mennesker i rolige omgivelser Stor fleksibilitet – kan tilpasses den enkelte brukers behov og interesser Foto: Vera Gjersøe

4 Målsettingen med tilbudet: - mestring, utvikling og trivsel for den enkelte bruker Foto: Vera Gjersøe

5 NRK- nett:  Inn på tunet – psykisk helse:  http://www.nrk.no/nett-tv/arkivert/97432/ http://www.nrk.no/nett-tv/arkivert/97432/ INN PÅ TUNET – Vest-Agder

6 Erfaringer – Forskning:  Arbeid og kontakt med dyr har positiv innvirkning på helse  Den fysiske kontakten med dyr og meningsfullt arbeidet gir:  Bedre tro på egen mestring  Redusert angst  Bedre mestring av stress  Økt livskvalitet  Bedre humør Bente Berget (2006) Animal-assisted Therapy: Effects on persons with pscyhiatric disorders working with animals (UMB)

7 Mental Health Promotion by Recovery Oriented Green Care Services (Ragnfrid Kogstad, 3-årig forskningsprosjekt ved HiH)  Et hovedfunn er at å jobbe med dyr og praktiske arb.oppg. i tilknytning til gårdsdrift bidrar til meningsfulle liv Dette omfatter;  å ha en funksjon  å få tilbake livslyst  å ha en rytme i hverdagen  økt tro på egen mestring  økt følelse av sosial integrering

8  Fokus gikk fra sykdom og uhelse i retning av styrke, helse og velvære  Det meningsfulle ligger i at det er en jobb som må gjøres uansett, og da er det ekte arbeid

9 «Nå som jeg har fått tro på at jeg kan klare ting, har jeg også fått motivasjon for å ta utdannelse og komme videre i livet»

10 «Dyr dømmer deg ikke, de aksepterer deg»

11 Bonden er sentral – personlige egenskaper er av stor betydning

12 Meld. St. 29 2012-2013 «Morgendagens omsorg» «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag» Kåre Hagen - tenke annerledes og nytt

13  Hva gir helseeffekt?  Hva sier brukeren?  Hva sier forskning?  Hva sier tjenesteyterne?  Hva velger vi å tilrettelegge?

14 Midler fra Regionalt forskningsfond Agder:  UiA, FMVA, FMAA, A-larm og Kjerlingland hest- og aktivitetsgård AS (Lillesand)  Har fått midler fra Regionalt forskningsfond Agder til et kvalifiseringsprosjekt  Fokuset er på dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet- kontekst for rusavhengige i ettervern  Formålet:  Å utvikle en samarbeidsmodell  Generere kunnskap om hva slags betydning samvær med dyr i en slik kontekst kan ha for mestring og positive opplevelser for msk. i rehab./ettervernsfase

15

16  Ta gjerne kontakt: Siv Merete K. Arnesen fmvaska@fylkesmannen.no


Laste ned ppt "Velferdstjenester på gårdsbruk - et samarbeid mellom kommune, bruker og bonde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google