Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bosetting Nina Gran.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bosetting Nina Gran."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bosetting Nina Gran

2 HVORFOR NY BOSETTINGSMODELL -01
:Vanskelig å få kommuneplasser ÅRSAK: Regjeringen: kommunene var uvillige. Stort.meld nr /01: Foreslo en modell hvor alle kommuner skal bosette. KS: for dårlige rammebetingelser. Løsning: øke integreringstilskuddet og bedre bruk av Husbankens boligvirkemidler. ”De kommuner som har gode betingelser for god og stabil bosetting bør bosette.” Sverige: Folk oppmuntres til å flytte inn hos venner og kjente. Store konsekvenser mht trangboddhet og problemer for alle parter. Danmark: Alle kommuner skal bosette bortsett fra de som har mange fra før. Lite overførbart til norske forhold.

3 BAKGRUNN FOR MODELLEN Forhandlinger mellom KS og Dept For å unngå en modell som kunne innebære tvang overfor kommunene, påtok KS seg en pådriverrolle for å sikre bosettingsbehovet. Målet: en stabil og rask bosetting basert på frivillighet for kommunene Fikk støtte fra fylkene på høstkonferansene Mars 2001: Stortinget sa nei til regjeringens modell (stort.meld). Alternativ modell fikk oppslutning

4 Bosettingsmodellen iverksettes mars 01
. Bosettingsmodellen iverksettes mars 01 . Opprettelse av Nasjonalt Utvalg : 4 + 1 vara fra stat (IMDI, UDI, Fylkesmannen, Husbanken) 4 + 1 vara fra KS/kommuner (KS, ordfører, rådmann) Oppgaver: Fastsette behovet for neste års bosetting, og evt endringer ved økt/redusert tilstrømning Foreslå årlig fordeling til fylkene. Følge opp bosettingsarbeidet/foreslå evt tiltak

5 Avtale mellom AID og KS fra 2004, en videreføring av bosettingsmodellen 2001
KS har forpliktet seg til å arbeide for at kommunene skal tilby det antall bosettingsplasser som IMDi anmoder om Forutsetninger for KS` rolle: 1: Frivillighet for kommunene 2: Gode rammebetingelser for kommuner som påtar seg oppgaven med bosetting og integrering.

6 1. Har mod. basert på frivillighet lykkes?
Mange viktige bosettingskommuner økte bosettingstallene Ved utgangen av 2001 hadde kommunene vedtatt å bosette 7000 pers. (tidl ) Antall bosettingskommuner er redusert fra 380 til 220 i 2008 Tiltross for at antallet kommuner er redusert, har et bosettingsbehov på rundt 5000 årlig vært dekket. De fleste kommuner har fulgt opp anmodningene etter modellen 2001. Noen kommuner har i perioder vedtatt å ta imot færre enn anmodet (pga øk, boligmangel) Kun 2 sentrale kommuner har sagt nei i perioden Aldri oppnådd 100% vedtak, men behovet har vist seg mindre enn forventet (anmodningene)

7 2. Er rammebetingelsene sikret?
Integreringstilskuddet er økt stor økning det året modellen ble innført Tilskuddet til funksjonshemmede fra 500 – Husbankens boligtilskudd tidl 40%, nå 20% Andre virkemidler fra Husbanken: - Startlån - Bostøtte

8 Prosessen… Etablere møter med kommuneledelsen hvis behovet er større enn forventet tilgjengelige plasser. Skal følge opp tallene på vedtaksplasser gjennom året. Innkaller aktuelle kommuner hvis det er behov for å øke antall vedtak i enkeltkommuner eller regioner. Tar kontakt med enkeltkommuner etter meldinger fra IMDi/ i samarbeid med IMDi. IMDi og KS: rapport om bosettingsarbeidet til Nasjonalt utvalg.

9 Hva er utfordringene? Mange kommuner får ikke det antallet de har planlagt å bosette Årsaker : - ikke nok familier til ledige familieleiligheter - stor andel enslige skal bosettes, få boliger til enslige i kommunene - små kommuner ønsker et begrenset antall nasjonaliteter - bosettingen skjer ofte i de regionene mottakene ligger – for lite bosetting på tvers av regionene


Laste ned ppt "Bosetting Nina Gran."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google