Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alle valg har konsekvenser! Etikk og omdømmebygging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alle valg har konsekvenser! Etikk og omdømmebygging"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alle valg har konsekvenser! Etikk og omdømmebygging
Ellen Kjos-Kendall Ethikon

2 Hvordan kan vi folk til å tro på oss?
Mange i næringen er opptatt av både å ”få det til” og å gjøre dette på en skikkelig måte. Likevel opplever både bedrifter og hele næringen å bli møtt med skepsis. Vi sliter med konsekvensene av et for stort gap mellom liv og lære. Vi sliter med at folk opplever at verdiene vi kan snakke om ikke enda oppleves som en integrert del av våre avgjørelser. Folk tror ikke på oss når vi snakker om verdier. For stort gap mellom liv og lære fører til manglende troverdighet.

3 Hva gjør du? Når du som skipper får beskjed fra rederikontoret om å dumpe undermåls fisk? Når en god venn gjennom mange år er i økonomisk knipe og foreslår omskriving av fangsten for ikke å overbelaste kvoten? Når ”alle” opererer på kanten av loven og du ikke kan overleve ved å drive lovlig? Når du egentlig ikke har råd, men føler deg tvunget til å investere i nytt produksjonsutstyr for å overleve?

4 Hva er problemet? Dette er et medieskapt problem. Det er ikke sant! Vi er egentlig “forfulgt”. Hele næringen er “råtten”. Alle jukser om de får anledning. Løsningen er mer og bedre kontroll og straff så det svir. Det er det folk forstår. Vi er på rett vei. Vi er ikke verre enn andre. Vi trenger heller ingen spesielle tiltak.

5 Aftenposten   Færre fiskefuskere Kystvakten registrerer færre ulovligheter, det er så godt som slutt på omlasting av fangst til havs og båter med bekvemmelighetsflagg. Inspektørene Torbjørn Faksen (t.v.) og Frode Urke fra KV "Svalbard" har lang erfaring i Barentshavet. ( Foto: OLE MAGNUS RAPP )  Lovlig torsk oppnår nå rekordpriser etter at myndighetene har fått mer kontroll med det ulovlige fisket i Barentshavet.

6 Kystvakten

7 Fiskeridirektoratet

8 Er vi på rett vei? Antallet advarsler og anmeldelser har gått ned de siste årene (fra 15% til 10%) Vi snakker om dette på en annen måte Oppslagene i media er færre

9 Fra prosjektbeskrivelsen:
”Det er avgjørende for den langsiktige merkevarebyggingen av norsk sjømat at næringen fremstår som sunn og ryddig. Vi er avhengig av en næring som man kan stole på, som er preget av skikkelighet og ansvarlighet i alle ledd av verdiskapningskjeden. Den må bygge på verdiskapning gjennom en langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressursen”.

10 Hvordan bygge et omdømme?
Hva? Eksempel Produkt og tjenester Fisken holder kundens krav til kvalitet. Handlinger Næringens aktører opptrer i overensstemmelse med lov- og regelverk. Organisasjonsstruktur og prosesser Bedrifter, fartøy og næringens organisasjoner organiserer sin virksomhet i overensstemmelse med normer for hva som er moderne og tidsriktig. Det kan være bred medvirkning, HMS-arbeid, kvalitetssystemer, kompetanse­­utvikling, og prosjekter generelt. Verbal kommunikasjon eller språk Bransjen har et tydelig budskap som kommuniseres innad og utad, og som sier noe om hva bransjen står for og ønsker å strekke seg mot. Dette kan synliggjøres gjennom verdigrunnlag, visjonsformuleringer, offisielle fortellinger m.m. Visuelle symboler Logoer, profilmateriell, hjemmesider m.m.

11 “Snapshot” fra 2003 Skylder på andre
Manglende fokus på sluttprodukt og kundenes krav og forventninger Sterk grad av mistenksomhet og mistillit En konservativ næring som ikke er de første til å ta i bruk nye verktøy/metoder/løsninger.

12 Bygge tillit Hvordan få andre til å tro på det vi sier?
I møtepunktet mellom mennesker og produkt, mennesker og forvaltning og mennesker og marked, ligger det verdiforventninger. Hva skal kjennetegne disse møtene? Fiskerinæringen i Norge skal kjennetegnes av kvalitet! Med førsteklasses fisk, førsteklasses forvaltning og førsteklasses folk. Samspill, Ansvar og Åpenhet. Hvis disse verdiene blir tydelige og merkbare I møte mellom næringens aktører, I møtet med forvaltningen og I møtet med markedet - vil tilliten bli styrket.

13 Mulige tiltak Godt omdømme Kontroll Lover/regler Informasjon Sporing
Merker Bilaterale avtaler

14 Individuell forpliktelse
Tiltak ? Godt omdømme Kontroll Lover/regler Informasjon Individuell forpliktelse (etikk) Sporing Merker Bilaterale avtaler

15 VerdiMerke-Programmet
Ta ansvar Fokusere på oss selv Være et godt eksempel Fokusere på hva kundene vil ha

16 Hva er våre etiske risikosoner?
Våre verdier Vis filmen Presenter næringens felles verdier Hva er våre etiske risikosoner? Våre utfordringer? Dilemmaer? Våre løfter Send inn Heng opp VM-plakaten

17

18

19 1 2 3 4 5

20 Bygger det troverdighet? Tar vi vare på verdiene våre?
Sjekkliste Føles det riktig? Bygger det troverdighet? Tar vi vare på mijøet? Tar vi vare på verdiene våre? Er det lovlig? Lønner det seg?

21 Det skjer på kaikanten Vi kan selvfølgelig kaste kritiske blikk på andre som også påvirker næringens omdømme, men til syvende og sist handler det om oss. Medlemmer i VerdiMerke programmet ønsker å gå foran som gode eksempler. Det er som en ærescodex. De som melder seg inn forplikter seg til å levendegjøre verdiene ”Samspill , Ansvar og Åpenhet”. ”.

22 Trenger vi etikk? Endre kultur Se det store bildet Visionært lederskap

23 Vi trenger ledere med moralsk mot

24 Ikke fordi vi må – men fordi vil vil!


Laste ned ppt "Alle valg har konsekvenser! Etikk og omdømmebygging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google