Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktiviteter høst 2011 Presentasjon for Grenlandstinget Kragerø Spa Hotell 19. januar 2012 Ståle Tveit, Vekst i Grenland AS Strategisk Næringsplan for Grenland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktiviteter høst 2011 Presentasjon for Grenlandstinget Kragerø Spa Hotell 19. januar 2012 Ståle Tveit, Vekst i Grenland AS Strategisk Næringsplan for Grenland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktiviteter høst 2011 Presentasjon for Grenlandstinget Kragerø Spa Hotell 19. januar 2012 Ståle Tveit, Vekst i Grenland AS Strategisk Næringsplan for Grenland 2012-2015

2 En prosess og en plan som bidrar til felles virkelighetsforståelse i en region; som igjen danner grunnlag for helhetlige prioriteringer innen næringsutvikling. Hva er en Strategisk Næringsplan?

3 Planprosessen eies av Grenlandssamarbeidet Grenland har hatt SNP siden 1995. Planperioden er den samme som kommunevalgsperiode ViG har fått i oppdrag å utarbeide forslag til plan En helhetlig plan for all nærings- utvikling i Grenland; IKKE bare for ViG Forventer bred medvirkning fra privat og offentlig sektor når strategier skal realiseres Fakta

4 Mai: ”40 kloke hoder” Mai – februar 2012: SNP- arbeidsgruppe og ViG- styret Oktober – desember: Presentasjoner og forankring i nærings- og organisasjonsliv 31. okt og 1. nov: Folkemøter 19-20 januar 2012 – møte i Grenlandstinget Februar 2012: Høringsrunde (?) Mars 2012: Politisk behandling Prosess

5 ”Grenland er ett felles bo- og arbeidsområde.” Strategisk kjerne i SNP

6  Befolkningsutvikling  Arbeidsplassutvikling  Bransjer  Pendling  Arbeidsmarkedsintegrasjon  Utdanningsnivå  Nyetableringer  Lønnsomhet Grenlands ståsted (ref. Telemarksforsking)  Vekst  Nærings-NM  Innovasjonsklima  Attraktivitet

7  En region i endring  Kommuner i en komplett region  Etablering og vekst  Kompetanseparadokset  Nye trender i flyttemønsteret  Hensyn til miljø og bærekraft  Fokus på de små- og mellomstore bedriftene (SMB)  Naturgitte og menneskeskapte fortrinn  Vi må skape vår egen fremtid! Grenlands muligheter

8  Grenland skal være et ledende vertskap for fremtidsrettet industri!  På jakt etter det store mangfoldet!  Et forpliktende regionalt samarbeid i Grenland  Samarbeid på tvers av regioner!  De gode opplevelsene!  Hva bidrar til vekst i en region?  Kunnskap er viktig!  Det globale bildet  Utviklingen frem mot 2025 Grenlands muligheter

9 Planstruktur: Mål: Definerer hvilke overordnede mål planen har Strategier: Strategiske satsningsområder som skal bidra til å nå målene Strategiske grep: Ulike tiltak/grep innen hver strategi * * * Må følges opp av årlige handlingsplaner!!!

10 Mål Mål A: Økt antall arbeidsplasser Mål B: Økt attraksjonskraft Mål C: Styrket vertskap overfor næringslivet Mål D: Økt næringsrettet kunnskap, forskning og utvikling

11 Strategi A1: Fremme nyskaping, næringsmangfold og kommersialiseringsevne. risikoavlastning for å styrke nyskaping, fornyelse, omstilling kommersialiseringsselskap; bredt eierskap, fokus på de virkelig gode ideene etablererveiledning utfordre lokale kapitalmiljøer Mål A: Økt antall arbeidsplasser

12 Nyskapingsområder: MaterialteknologiProgramvareutvikling Bioteknologi/biomedisin/helse Bioteknologi/biomedisin/helse miljø- og energiteknologi miljø- og energiteknologiOpplevelsesindustrien Næringsmidler Næringsmidler Transport og logistikk Olje- og gassindustrien Et spørsmål om komparative fortrinn!!!

13 Strategi A2: Tilrettelegge for industrielle virksomheter gjennom konkurransedyktig tilgang på råstoff, kompetanse og infrastruktur råstoff- og energitilførsel etter/videreutdanningstilbud – lærlingordninger industrielle piloter Internasjonalt Senter effektive vei-, bane- og havneløsninger Økt antall arbeidsplasser

14 Strategi A3: Stimulere til økt internasjonal satsning i regionens små- og mellomstore bedrifter. stimulere til SMB-eksport utnytte de store eksport- bedriftenes internasjonale nettverk vurdere behov for lobbyressurser i viktige internasjonale markeder Mål A: Økt antall arbeidsplasser

15 Strategi A4: Skape et integrert arbeidsmarked i søndre Vestfold og Grenland «Integrasjonskonferansen 2012» SNP for storregionen? Mål A: Økt antall arbeidsplasser

16 Strategi B1: Profilere Grenland som et attraktivt etablerersted for bedrifter, kapital og attraktiv arbeidskraft gjennom et offensivt markedsarbeid. helhetlig markeds-/kommunikasjonsplan selgende ide: Grenland; Rom for å lykkes; plass til å leve. lobbyisme/markedsaktiviteter i Oslo?? Mål B: Økt attraktivitet

17 Strategi C1: Utarbeide helhetlig strategi for næringsarealer felles plan for næringsarealer ”grønn fil” nye industriarealer Frier Vest?? utnyttelse av særskilt attraktive arealer moderne handelskonsepter Mål C: Profesjonelt vertskap overfor næringslivet Klosterøya

18 Mål C: Profesjonelt vertskap overfor næringslivet Strategi C2: Tydeliggjøre regionens fortrinn for jobbskaping og næringsetableringer. sikre at alle kommunale planer støtter regionale næringsambisjoner

19 Strategi D1: Videreutvikle nasjonalt ledende kunnskaps- og FoU-klynger i regionen Kjølnes, Herøya, Klosterøya, Rønningen fra høyskole til universitet Mål D: Økt næringsrettet kunnskap, forskning og utvikling

20 Strategi D2: Styrke entreprenørskapsarbeid for unge gjennom hele utdanningsløpet. elevbedrifter/studentbedrifter metodeutvikling realfagsatsning fagbrev Mål D: Økt næringsrettet kunnskap, forskning og utvikling

21 Kompetanse og rekruttering 21

22 Skien – Porsgrunn – Bamble Kragerø - Drangedal - Siljan Grenland

23 Takk for oppmerksomheten Rom for å lykkes, plass til å leve!!

24 Visjon 2025 ”Grenland; blant fem i tjuefem!” Måling: NM i næringsutvikling Attraktivitetsbarometeret Vekst i antall innbyggere Norge har 83 regioner……


Laste ned ppt "Aktiviteter høst 2011 Presentasjon for Grenlandstinget Kragerø Spa Hotell 19. januar 2012 Ståle Tveit, Vekst i Grenland AS Strategisk Næringsplan for Grenland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google