Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EFFEKTER AV INTRAOPERATIV S (+) KETAMIN INFUSJON I TILLEGG TIL MULTIMODAL ANALGESI VED HEMORROIDEKTOMI Ulrich Spreng Stipendiat Sykehuset Asker og Bærum,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EFFEKTER AV INTRAOPERATIV S (+) KETAMIN INFUSJON I TILLEGG TIL MULTIMODAL ANALGESI VED HEMORROIDEKTOMI Ulrich Spreng Stipendiat Sykehuset Asker og Bærum,"— Utskrift av presentasjonen:

1 EFFEKTER AV INTRAOPERATIV S (+) KETAMIN INFUSJON I TILLEGG TIL MULTIMODAL ANALGESI VED HEMORROIDEKTOMI Ulrich Spreng Stipendiat Sykehuset Asker og Bærum, Vestre Viken HF Anestesilege Oslo universitetssykehus, Ullevål

2 INTRODUKSJON Multimodal eller balansert analgesi betyr at man bruker en kombinasjon av flere ulike typer smertestillende medikamenter og/eller forskjellige metoder av smertebehandling1 Multimodal analgesi fører til forbedret analgesi med redusert bruk av opioider1 Samtidig blir frekvensen av bivirkninger redusert1 Multimodal analgesi er hyppig brukt i dagkirurgisk praksis Overraskende finnes det få studier som sammenligner slike kombinasjons regimer2 _______________________________________________________________ 1. Kehlet H og Dahl JB. Anesthesia and Analgesia 1993;77: 2. Schug SA og Chong C. Current Opinion in Anaesthesiology 2009;22:

3 KETAMIN NMDA reseptor antagonist1
NMDA reseptor spiller en viktig rolle for Akutt smerte Utvikling av hyperalgesi og kronisk smerte2 Lav-dose rasemisk ketamin  bolusdose < 1 mg/kg3 ___________________________________________________________________ 1. Lois F og De Kock MF Chiz. Current Opinion in Anaesthesiology 2008;21: 2. Chiz BA. J Psychopharmacology 2007;21: 3. Schmid et al. Pain 1999;82:

4

5 R (-) Ketamin S (+) Ketamin

6 Stoffet Ketamin Rasemat av enantiomerene  Ketalar®
R (-) Ketamin S (+) Ketamin  Ketalar® S (+) Ketamin (Ketanest®) Ikke markedsført i Norge Mer analgetisk potent (x 2 rasemat) Mindre bivirkninger? Ikke markedsført 50:50 mix S keta  3 x 4 potent R keta (Ræder bok) S keta  bedre kardiovaskulær og nevroprotektiv, shorter recovery time (Himmelseher 2005, Bhutta 2007). R keta: mer psyko bivirkninger (Ræder bok, Sprenger 2006 – skript Mathisen omvendt) Mest brukte anestesimiddelet i verden (krig, u-land)  tilgjenglig og billig

7 STUDIEDESIGN Randomisert, dobbel blind, placebo kontrollert
Dagkirurgisk hemorroidektomi Premedikasjon: Paracetamol Anestesi: TIVA-Larynxmaske Intraoperativt: 30 mg ketorolac (Toradol®) 8 mg dexametason (Fortecortin®) Lokal anestesi (10-20 ml bupvacain (Marcain®) 2,5 mg/ml med adrenalin 5 µg/ml)

8 RANDOMISERING Gruppe 1:
0,35 mg/kg S (+) Ketamin bolus, deretter infusjon 5 µg/kg/min S (+) Ketamin til 2 min etter avsluttet kirurgi Gruppe 2: Ekvivalent volum NaCl 0,9 %, både bolus og infusjon

9 83 pas. randomisert 43 pas. S (+) Ketamin 40 pas. placebo
6 pasienter ble ekskludert

10 RESULTATER Tid fra avsluttet kirurgi til fjerning av larynxmasken var nesten 4 min. lengre i S (+) Ketamingruppen (p < 0.001) BIS-verdiene var høyre i S (+) Ketamingruppen Det var ingen signifikante forskjell på smerte i de to gruppene Pasientene i S (+) Ketamingruppen hadde oftere dobbeltsyn (ns)

11

12

13

14

15 KONKLUSJON Pasientene hadde relativt lite vondt etter hemorroidektomi i begge gruppene Mest vondt 1 uke etter operasjonen Tillegg av lav dose S (+) Ketamin ga ikke bedre analgesi Oppvåkningstid blir forlengret med S (+) Ketamin BIS-målingene blir forstyrret av S (+) Ketamin


Laste ned ppt "EFFEKTER AV INTRAOPERATIV S (+) KETAMIN INFUSJON I TILLEGG TIL MULTIMODAL ANALGESI VED HEMORROIDEKTOMI Ulrich Spreng Stipendiat Sykehuset Asker og Bærum,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google