Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn utløser miljøtiltak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn utløser miljøtiltak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsyn utløser miljøtiltak

2 Forventning - massetipper
Oversikt over opprinnelse, mengde og type utfylt masse Kjennskap til hva som regnes som rene masser Kontroll som sikrer at massene er rene – dokumentasjon Fører lagring av avfall til forurensning eller er skjemmende Fører utfyllingen til forurensning Omfatter internkontrollen rutiner, opplæring og risikovurdering

3 Hvilke masser kan brukes til utfylling?
1 Naturlige masser Jord, stein, sand, myr, grus og leire er naturlige masser. Om de er rene kan de brukes til utfylling. Dette må avgjøres i hvert tilfelle. 2 Når er massene rene? Grensen for hva som er rent er normverdien. Vurder om det er grunn til å tro at massene er forurenset! 3 Sjekk tiltaksplanen! A Avfall Betong, glass, murstein, takstein og keramikk er avfall. Slikt avfall kan brukes til utfylling dersom det er inert. Dette må avgjøres i hvert tilfelle. B Når er avfallet inert? Betong, glass, murstein, takstein og keramikk kan regnes som inert om innhold er under normverdien og det ikke inneholder annet avfall. C Sjekk miljøsaneringrapporten! Når kan en være sikker på at massene er rene eller avfallet inert? Loggbok med opprinnelse, mengde, type mv dokumentasjon på innhold av helse- og miljøfarlige stoff under normverdien representativ stikkprøve ved mottak for kjemisk analyse

4 Funn – massetipper 2010 Funn PCB påvist på 3 av tippene
Uklar oppfatning av hva som er reint Stoler på leverandørene Vurderer ikke selv om masser/avfall er rent, ber ikke om dokumentasjon Spør ikke om opprinnelse og tidligere aktivitet som kan føre til forurensning Bare 1 tok stikkprøver Internkontrollen omfatter ofte ikke forurensning Ingen har sjekket om de lekker miljøgifter Flere manglet gyldig tillatelse etter PBL

5 Utfordringer Kompetanse om forurensning som ikke synes
Informasjon som treffer Gjenvinne uten å spre miljøgifter Felles forståelse av regelverket – hva er normen – forvaltning - næring Forenkling av regelverket? Tilsyn og oppfølging – kommuner og fylkesmenn Nye miljøgifter?


Laste ned ppt "Tilsyn utløser miljøtiltak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google