Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Del 1. Finneidfjord - Lakshusneset Del 2. Lakshusneset - Åsen Del 3. Åsen - Hemnesberget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Del 1. Finneidfjord - Lakshusneset Del 2. Lakshusneset - Åsen Del 3. Åsen - Hemnesberget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Del 1. Finneidfjord - Lakshusneset Del 2. Lakshusneset - Åsen Del 3. Åsen - Hemnesberget

2 Rv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Del 1. Finneidfjord - Lakshusneset Reguleringsplanarbeidet er påbegynt Legges ut til offentlig ettersyn vinter/våren 2002 Berørte grunneiere, som vi har oversikt over, vil få tilsendt planutsnitt over sin eiendom Håper på godkjenning av reg.planen sommer 2002 Forkastet to alternativer (tunnel gjennom Grønvikneset og omlegging over Sæteråsen)

3 Rv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Del 2. Lakshusneset - Åsen Vi har sett på linjevalg, men ingen detaljer Forkastet flere linjer ved Gangvikelva, oversiden av Moan gård, mellom Moan og Ekkern, ved Ekkerneset og tunnel gjennom Prestenget. Mye gjenstår før en reguleringsplan er på plass Denne strekningen planlegges etter at del 1 er ferdig.

4 Rv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Del 3. Åsen - Hemnesberget Det er ikke gjort noe planarbeid. Her blir det sannsynligvis planlagt gang/sykkel-veg eller fortau etter eksisterende veg. Denne delen vil bli planlagt og bygd til slutt.

5 Rv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Dagens situasjon Trafikktall=750 biler i døgnet, 13% tunge Varierende bredde Svinget, slyngkurve ved Prestenget Dårlig bæreevne Uryddig i Hemnesberget sentrum

6 Rv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Framtidig vegstandard Hovedveg med totalbredde 6.5 m Enhetlig vegbredde 10 tonn bæreevne Minste horisontalkurve radius 110 m Dimensjonerende fart 60 km/t

7 Rv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Grunnerverv Det erverves 1 m utenfor vegens skjæringstopp/fyllingsfot eller minimum 3 m fra vegkant. Grunneiere som vi har oversikt over får kartutsnitt tilsendt når planen legges ut til offentlig ettersyn.

8 Rv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Massedeponering Antatt overskudd på ca. 100 000 m3 Vi vurderer flere alternativer Vest for stormyra Ved Åsen industriområde Ved Moan gård Steinbrudd i Juvika

9 Rv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Økonomi I Nasjonal Transportplan 2002 – 2011 er det satt av 125 mill. kr. I planperioden 2002-2005 er følgende antydet: 2003: 9 mill kr 2004: 25 mill kr 2005: 30 mill kr


Laste ned ppt "Rv 808 Finneidfjord - Hemnesberget Del 1. Finneidfjord - Lakshusneset Del 2. Lakshusneset - Åsen Del 3. Åsen - Hemnesberget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google