Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Krig er utvikling i revers”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Krig er utvikling i revers”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Krig er utvikling i revers”
Sammenheng mellom voldelig konflikt og krig og underutvikling er fremtredende. Forståelse av sammenhengen mellom voldelig konflikt og bistandsaktiviteter er grunnleggende for konfliktsensitiv bistand. Bistandsaktører og fredsaktivister er ikke nøytrale aktører i konfliktsituasjoner Eksterne aktører kan bidra til å forsterke/forverre konfliktsituasjoner eller redusere/forbedre konfliktsituasjoner. Cotonou avtalen uttrykker at voldelig konflikt er hinder for bærekraftig utvikling og retter fokus på betydningen av forebygging av voldelig konflikt og fredsbygging. Videre anbefaler EU inst at PRSP bør inneholde konflikt analyse og konfliktsensitivitet. DNH presentasjon NFR IL

2 DNH presentasjon NFR 16012008 IL
Konflikt Konflikter er ikke i seg selv nødvendigvis negative eller voldelige. Vi har behov for konflikt og uenighet for utvikling. I noen tilfeller ønsker vi å bidra til konflikt med våre prosjekt, f.eks ved strukturelle skjevheter. Vår håndtering av konflikt er sentralt: voldelig eller ikke voldelig. DNH presentasjon NFR IL

3 Konfliktsensitivitet
Bruk av konfliktanalyse for å sikre at prosjekt tar hensyn til konflikt de opererer innen. ”Maksimum”: Bidrar positivt til å håndtere underliggende årsaker til voldelig konflikt. Minimum: at man ikke bidrar til eskalering av voldelig konflikt (Do No Harm) DNH presentasjon NFR IL

4 DNH presentasjon NFR 16012008 IL
”Do No Harm” Premiss: Bistand kan bidra til fred – eller krig! Analyse og handling i seks steg Forstå konfliktkonteksten Analysér ”dividers” og ”tensions” Analysér ”connectors” og lokal fredskapasitet Analysér bistandsprogrammet Analysér bistandsprogrammets effekt på ”dividers” og ”connectors” Vurdér (og velg mellom) programmuligheter DNH presentasjon NFR IL

5 DNH presentasjon NFR 16012008 IL
Konflikt-kontekst DNH presentasjon NFR IL

6 Skillelinjer / Spenninger Bindeledd / Fredskapas.
Konflikt-kontekst Skillelinjer / Spenninger Bindeledd / Fredskapas. DNH presentasjon NFR IL

7 Konflikt-kontekst Skillelinjer / Spenninger Bindeledd / Fredskapas.
Systemer & institusjoner Holdninger & handlinger Verdier & interesser Erfaringer Symboler & anledninger DNH presentasjon NFR IL

8 Konflikt-kontekst Skillelinjer / Spenninger Bindeledd / Fredskapas.
Systemer & institusjoner Holdninger & handlinger Verdier & interesser Erfaringer Symboler & anledninger DNH presentasjon NFR IL

9 Konflikt-kontekst Skillelinjer / Spenninger Bindeledd / Fredskapas.
Systemer & institusjoner Holdninger & handlinger Verdier & interesser Erfaringer Symboler & anledninger DNH presentasjon NFR IL

10 Konflikt-kontekst Skillelinjer / Spenninger Bistand
Bindeledd / Fredskapas. Systemer & institusjoner Holdninger & handlinger Verdier & interesser Erfaringer Symboler & anledninger Hvorfor? Hvor? Hva? Når? Med hvem? Av hvem? Hvordan? Mandat Finansiering/donorer Hovedkvarter DNH presentasjon NFR IL

11 Konflikt-kontekst Skillelinjer / Spenninger Bistand
Bindeledd / Fredskapas. Systemer & institusjoner Holdninger & handlinger Verdier & interesser Erfaringer Symboler & anledninger Hvorfor? Hvor? Hva? Når? Med hvem? Av hvem? Hvordan? Mandat Finansiering/donorer Hovedkvarter Ressursoverføringer Implisitte etiske budskap DNH presentasjon NFR IL

12 Konflikt-kontekst Muligheter Skillelinjer / Spenninger Bistand
Bindeledd / Fredskapas. Endring Systemer & institusjoner Holdninger & handlinger Verdier & interesser Erfaringer Symboler & anledninger Hvorfor? Hvor? Hva? Når? Med hvem? Av hvem? Hvordan? Mandat Finansiering/donorer Hovedkvarter Ressursoverføringer Implisitte etiske budskap DNH presentasjon NFR IL

13 Konflikt-kontekst Muligheter Skillelinjer / Spenninger Bistand
Bindeledd / Fredskapas. Endring Systemer & institusjoner Holdninger & handlinger Verdier & interesser Erfaringer Symboler & anledninger Hvorfor? Hvor? Hva? Når? Med hvem? Av hvem? Hvordan? Mandat Finansiering/donorer Hovedkvarter Ressursoverføringer Implisitte etiske budskap Hvordan påvirkes skillelinjer av endringene? Hvordan påvirkes bindeledd av endringene? DNH presentasjon NFR IL


Laste ned ppt "”Krig er utvikling i revers”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google