Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted

2 2 Korleis kan menighetsutvikling i Bjørgvin sjå ut? erling.birkedal@mf.no

3 3 Invitasjon til en reise En reise på ca 3 år sammen Målet med reisen: Bli bevisst sin fortid, som menighet Utforske sin nåtid, sin kontekst og tanker/ holdninger hos folk i soknet Utvikle visjoner og mål for sin fremtid, eksperimentere, tenker helhetlig

4 4 Hvem er med på ”reise”? Hele menigheten – så mange som mulig. Menighetsrådet Staben, alle ansatte Styringsgruppe – ansvarlig for prosessen Medforskere – lytte til folk i soknet

5 5 Arbeidsmåter – fortid: Lage menighetens tidslinje –Hva har skjedd hos oss de siste årene –Hendelser i menigheten/lokalsamfunnet/ nasjonalt/globalt –> skape et kollektivt minne, bevissthet om menigheten og dens kontekst Samling i menigheten om menighetens fortid

6 6 Tidslinje – eksempel Nesset

7 7 Statistikk om folk og kirke Statistikk -om befolkningen i soknet -om kirkelig aktivitet

8 8 Arbeidsmåter – nåtid: Spørreskjemaundersøkelse Intervju/samtaler Lage menighetskart Samling i menigheten om menighetens nåtid

9 9 Spørreskjemaundersøkelser

10 10 Spørreskjema Innhold –Forhold til kristen tro, kirke og menighet –Erfaringer med den lokale kirke –Forventninger og ønsker til kirken Eksempler på målgrupper: –Gudstjenestedeltakere / familiegudstjeneste –Konfirmantforeldre –Deltakere på bestemte kirkelige kulturarrangement –Personer i et bestemt geografisk område –Andre …

11 11 Samtaler med folk - om kirke og menighet

12 12 Samtaler/intervju Innhold (eksempler): –Opplevelse av endringer i menigheten over tid –Fortelle om opplevelse av Guds nærvær –Fortelle om noe som gir uro – og håp –Forventninger til menigheten Målgrupper: –Ledere: Stab/råd/frivillige –Deltakere: Aktive medlemmer –Medlemmer: Øvrige medlemmer

13 13 Analyse av nåsituasjonen Rapport fra ekstern ”lesegruppe” – som analyserer innsamlet data, og gir råd og utfordringer til lokal styringsgruppe Drøfte situasjonen og utfordringer i styringsgruppe og menighetsråd > Samling om menighetens nåtid

14 14 Arbeidsmåter - fremtid Gå inn i utfordringer – og ta risiko / eksperimentere Utvikle visjoner og mål Arbeide med helhetlig plan Stab og råd arbeider sammen (retreat?) Samling om menighetens visjoner og mål

15 15 Kontinuerlig arbeidsmåter Lytte til ordet – bibeltekster Lokal styringsgruppe – i prosjektperioden, melder til menighetsrådet Dialogkonferanser – lytte til hverandre Prosessveileder utenfra; –legger til rette for ulike arbeidsredskaper –Gir faglige innspill til refleksjon om det å være menighet

16 16 Hva forventes av menigheten Ha felles forståelse i stab og råd om å være med – og være motivert. Etablere styringsgruppe, 5-7 personer, som styrer prosessen i ca 3 år Skaffe 2-3 medforskere (ikke i stab og råd) Bruke noe tid, en måte å arbeide på den nærmeste fremtid

17 17 Hva gjør vi? Er motivert og klar til å bli med på en reise –Drøfte med bispedømmekontoret/biskop Ønsker å lære mer om hva dette er –Gå i dialog med bispedømme og MF –Avklare mer i egen menighet, stab og råd Ikke nå –Vil eventuelt holdes orientert –Vurdere å bli med senere Nei – dette er uaktuelt


Laste ned ppt "1 Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google