Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lyskebrokk i Norge 2008 en statusrapport for Nordaf vintermøte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lyskebrokk i Norge 2008 en statusrapport for Nordaf vintermøte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lyskebrokk i Norge 2008 en statusrapport for Nordaf vintermøte
Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

2 Brokkbind er fortsatt en mulighet
Epidemiologi Hvor opereres Operasjonstyper Anestesi Logistikk Oppsummering Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

3 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Epidemiologi Norge 4.5 mill innbyggere 7000 lyskebrokkoperasjoner inkl. barn 6000 voksne lyskebrokk 230 femoralbrokk Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

4 Epidemiologi lyskebrokk Mjaaland &al
6% øyeblikkelig hjelp (13% i 1991) Gjennomsnittsalder kvinner 57 (63) Gjennomsnittsalder menn 59 (63) 8% kvinner, 92% menn – uendret 2% laparoskopiske operasjoner Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

5 Epidemiologi femoralbrokkMjaaland &al
43% Øhjelp (56% i 1991) Gjennomsnittsalder kvinner 62 (66) Gjennomsnittsalder menn 63 (66) 67% kvinner, 33% menn – uendret 3% av alle lyskebrokkoperasjoner 0.5% laparoskopisk operert Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

6 Epidemiologiske forskjeller
Andel av lyske-brokk Andel ØH- opera-sjoner Andel kvinner Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

7 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Hvor skal det opereres? Paracelsus f. 1493 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

8 Antall operasjoner i Norske sykehus 2006
Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

9 Sykehus med flere enn 200 operasjoner pr år (Inkl. barn)
Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

10 Lyskebrokk operert ved private sykehus 2006
Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

11 Lyskebrokk operert ved private sykehus 2006
Innleggelse Dagopphold Totalt Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

12 Andre private sykehus som opererer lyskebrokk?
VOLVAT Bergen: 16 VOLVAT Oslo : <100 ”Elswhere Hospital”: ?? Problem: Ingen offentlig registrering av operasjoner som ikke er betalt av det offentlige Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

13 Operasjonsmetoder Inguinale brokk
Mjaaland &al Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

14 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Uten nett 1991 Shouldice 30% Bassini 60% ”MyWay repair” Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

15 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Med nett 2006 Is lateral and medial hernias two different diseases? I think so. Liechtenstein 90% Andre 10% Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

16 Gilberts klassifikasjon
Primære brokk 63 % laterale (indirekte) 30 % mediale (direkte) 4 % Kombinerte 3 % Femoral This includes femoral hernias, but it is wise to wiew femoral and inguinal hernias as different hernias Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

17 Laterale og mediale brokk er to ulike sykdommer?
To ulike patogenetiske prinsipper: Laterale brokk: Åpenstående prosessus vaginalis Mediale brokk: Nedsatt kvalitet av vevet i lyskekanalens bunn – spesielt transversalisfascien Konsekvens: To ulike operasjonsmetoder Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

18 Laterale brokk: Lichtenstein
Tension free Irving L.Lichtenstein, Lichtenstein institute, LA Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

19 Nytt: Parietene Progrip (Covidien)
Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

20 Mediale brokk: Preperitonealt nett (PHS or UHS Ethicon J&J)
Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

21 En-lags preperitonealt nett: Polysoft (Bard)
Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

22 TIVA æraen (Remifentanil and propofol)
We need a complete local nerve block with TIVA because the maximum duration of the drugs is less than 11 min. Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

23 Lokal anestesi – første del
20 ml 1% Xylocain (Lidocain) m/adrenalin 20 ml 0.25% Marcain (Bupivacain) 10 ml Natriumbicrbonat (NaHCO3) 50 mmol/ml (Bufrer den ellers sviende basiske væsken, og den virker fortere) Intradermal i snittlinjen Rhomboid injeksjon, også under Scarpa`s fascie Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

24 Lokal anestesi – andre del
Vent et minutt før externusfascien åpnes Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

25 Smertescore ved lokalanestesi VAS skala 0-7
During anaest. 1. after-noon 1.week Op. 1.night total Glambek 2003 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

26 Bare en av 50 pasienter ville IKKE ha samme anestesiformen igjen
49 ønsket samme igjen ved evt. ny operasjon. Blir kvitt anestesilegen Lav risiko Billig Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

27 Operasjonstid 100 pas. 2003 både primære og residivbrokk
Bare lokalanestesi : Median 35.9 min (23-50) inkludert setting av anestesi og venting TIVA + lokal anestesi Median 27.3 min (16-44) Dette ga oss en ekstra operasjon hver operasjonsdag ved innføring av TIVA This includes both primary and residual hernias, all inguinal – no femoral hernias included Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

28 Logistikk, inguinale brokk
1983: sykehusopphold, med totalt liggedøgn 2006: 61% dagkirurgi Trenger vi å se disse pasientene før operasjonen? Trenger de å kontrolleres etterpå? Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

29 Bergen helt tilfeldig valgt eksempel
innbyggere m/ omland 450 voksne skal opereres for lyskebrokk Sparer 400 polikliniske konsultasjoner før operasjon Sparer 450 polikliniske kontroller etterpå Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

30 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Mye som diskuteres Hvem skal operere – generell eller gastro? Hvor mange sykehus? Private klinikker? Andre sentra? Operasjonsmetoder - Nettvalg – industrien presser på Finansieringsmodeller Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

31 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Og ikke minst smerter….. 11% har smerter etter 1 år 3% har sterke smerter Betyr suturene noe? Betyr nettypen noe? Betyr anestesiformen noe? Betyr operatøren noe? Betyr brokktypen noe? Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus

32 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Brynjulf Ystgaard, leder Arne Seternes, Inge Glambek, Odd Mjåland, Line Schjøtt Iversen, Jan Lambrechts Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus


Laste ned ppt "Lyskebrokk i Norge 2008 en statusrapport for Nordaf vintermøte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google