Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 23.10.2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 23.10.2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 23.10.2013 http://g2006.kfumfotball.org

2 KFUM – «EN KLUBB FOR LIVET» Informasjon fra KFUM v/Eivind Arnevåg Sportslig plan, tanker rundt vår aldersgruppe, klubbens sportslige profil etc

3 Dagens tema Velkommen Informasjon fra KFUM v/Eivind Arnevåg Sportslig plan, tanker rundt vår aldersgruppe, klubbens sportslige profil etc. Oppsummering av sesongen 2013 Evaluering av 2013 Økonomi Lederrollene for 2014 Avgifter Lagene for 2014 Treningstid Sportslig oppfølging – status trenere Planlagte aktiviteter 2014 – Sosiale aktiviteter Informasjon vedrørende differensiering, hospitering etc. Eventuelt Still spørsmål og kom med innspill!

4 Oppsummering av sesongen 2013 (1) Antall spillere er nå 73 stykker fordelt på 8 lag –Avgang siden april – 3-5 spillere –7 på venteliste stor pågang i høst Lagene våre har vært med på følgende aktiviteter i 2013; Haraløkka Mikroserie – 8 lag med 12 kamper hver 3v3 cup på KFUM – 14 lag 3v3 cup på Kjelsås – 12 lag Jacobs Myggstikk cup – 8 lag Det betyr at vi har spilt ca 250 kamper dette året!

5 Oppsummering av sesongen 2013 (2) Mye av fokuset i starten av sesongen var å få etablert de 8 ulike gruppene, og få både trenere og foreldre til å ta ansvar for sin gruppe Kommunikasjon foregår nå i stor grad internt i gruppene Lettere for meg å kommunisere og følge opp gruppe med hjelp fra trenere Veldig positive foreldre på sidelinjen – støtter sine spillere på godt og vondt Trenersamling i 2006 årgangen nå i høst – nå er det lettere å få til noe på tvers av gruppene KFUM har hatt ulike aktiviteter i høst som gjennomgang av ny sportslig plan, erfaringsutveksling av hvordan 2003, 2004, 2005 og 2006 årgangen drives, trenerutdanning etc. Vi har fått en god grunnmur – nå starter resten av arbeidet!

6 Evaluering av forbedringspunkter etter 2013 Skape en felles årgang – ikke bare føle tilhørighet i den enkelte gruppe For få sosiale aktiviteter Bedre koordinering av treninger på tvers av årskullet –For stor variasjon på kvalitet på treningene –Ulike øvelser Hva er deres erfaringer på godt og vondt?

7 Status økonomi Vi fikk noe startutstyr av klubben samt at vi har hatt en treningsavgift på 1500,- som har gått til seriespill, cup-er, baneleie, Enjoy-guide (som kommer i november/desember). –Vi vil da ha cirka 5000-10000 kroner på konto ved årsslutt..

8 8 ULIKE LEDERROLLER FOR HVER ÅRGANG - 2014 LEDERROLLER I KFUM-KAM. FOTBALL Det er viktig å få med mange voksne rundt lagene våre i Kåffa. De lagene som gjør det bra har alltid mange voksne med rundt laget i ulike roller. Det viser historien! Vi har nå 8 ulike roller som vi ønsker at hver årgang skal fylle: HOVEDLAGLEDER (HL) –Arne R. Holtvedt ASSISTENTLAGLEDER (AL) –Knut Smedsvig HOVEDTRENER(HT) ASSISTENTRENERE(AT) KASSERER(KS) –Hans-Petter Nygård DUGNADSANSVARLIG(DG) –Renè Pedersen RESSURSPERSON(RS) WEB-ANSVARLIG(WB) –Arne R. Holtvedt

9 Avgifter 2014 Treningsavgift Treningsavgiften for 2014 økes til 1550,- og skal dekke følgende for laget vårt; –Seriespill –Leie av bane til treninger –Enjoyguide –Utstyr (utover det vi får av KFUM) –3v3 cupen på KFUM –Andre cuper – hvis penger igjen Medlemsavgift Avgiftsmodell: Medlemskontingent aktive spillere:kr. 1500,- Medlemskontingent ikke spillere: kr. 900,- Medlemskontingent ledere med barn i klubben: kr. 900,- OBS! Dette krever at lederen selv er medlem i KFUM Fotball. Dekker forsikringsordning gjennom Norges fotballforbund

10 Inndeling av grupper/lag for sesongen 2014  Vi fortsetter med 8 grupper for sesongen 2014  Vi har besluttet at vi fortsetter med de samme gruppene som vi har hatt i 2013 -Særskilte ønsker om å være med på en annen gruppe bes tas med meg innen 28 oktober! -Gruppe 1 – KFUM SHARKS -Gruppe 2 – KFUM TIGERS -Gruppe 3 – KFUM LIONS -Gruppe 4 – KFUM TIKI TAKA -Gruppe 5 – KFUM PANTHERS -Gruppe 6 – KFUM DRAGONS -Gruppe 7 – KFUM BARCA -Gruppe 8 – KFUM ALLIGATORS

11 Sesongen 2014 - Treningstider Treningstider fra 1.11.13- 30.4.14 –Mandager klokken 1800-1900 UTE på halv 11-er –Onsdager klokken 1700-1800 INNE for gruppe1-4 –Onsdager klokken 1800-1900 INNE for gruppe 5-8

12 Sesongen 2014 – sportslig oppfølging Trenere Vi har nå en god gruppe trenere i årgangen. Vi vil etablere en gruppe blant trenere som vil møtes jevnlig for å lage en felles treningsplan Flere tar nå trenerkurs – fortsette med å oppmuntre til dette Vi vil benyttet sportslig utvalg i KFUM for evaluering av treninger – innspill til «Kåffa-stilen»

13 Sesongen 2014 – planlagte aktiviteter Seriespill gjennom Oslo Fotballkrets – fortsatt 5-er Hjemmekamper på Ekeberg 3v3 cup på KFUM Ledelse og trenerne vil i løpet av vinteren sette opp en konkret plan for ulike aktiviteter

14 Andre aktiviteter – sosiale aktiviteter Ressursperson som får ansvaret sammen med resten av ledelsen for få i gang sosiale aktiviteter i «Kåffa-ånd» –Lundeleir –Intern turnering –Grilling etc.. –Interesserte bes kontakte meg Sponsor/støtte til utstyr/sosiale aktiviteter/reduksjon av treningsavgift etc. Vil sende ut egen info om dette i løpet av november

15 Sesongen 2014 – Sportslig Differensiering på treningene Hospitering (være med årgangen over) Melde på lag i klassen over Dette er vurderinger som vi vil gjøre fremover – men vår vurdering er 7 år er for tidlig til å starte med både differensiering og hospitering. –Antakelig mest aktuelt å melde på ett lag i klassen over

16 Eventuelt ?


Laste ned ppt "Foreldremøte 23.10.2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google