Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL BJØRNSLETTA SKOLE!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL BJØRNSLETTA SKOLE!"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL BJØRNSLETTA SKOLE!

2 I dag møter dere… Kontaktlærerne 8A Guro Hagen Ida Kunz
8B Ingun Thoresen Bruno Figueiredo 8C Berit Wiencke Amélie Gabarre/ Hilde Østrem I dag møter dere… Rektor Siv Lande Assisterende rektor Frode Thorstad Rådgiver Astrid Gillespie Helsesøster Camilla Rørtveit (tirs./ fre 9 – 15) Velkommen til Nordberg skole! Vi som er her i dag er: …. Vi er dessverre litt redusert – Grethe er blitt syk, men Lasse og jeg skal gjøre så godt vi kan

3 1 byomfattende spesialavdeling
Bjørnsletta skole Ca.180 elever 30 ansatte – 20 lærere 8. trinn: 69 elever 3 klasser 1 byomfattende spesialavdeling Vi er stolte av skolen vår! Vi vil gjøre vårt beste for at barna deres skal få en god opplæring i en trygg skolehverdag På dette møtet vil dere få et riss og et innblikk i det vi mener er viktig for dere å vite nå Til høsten – i september får dere mer detaljert informasjon IKT er et nødvendig og selvsagt hjelpemiddel som skal brukes i læringssituasjonen. Realfag – matteverksted vil bli tatt i bruk Elevmedvirkning – en ny giv – tydelig fokus på medvirkning og ansvar og medvirkning i læringssituasjonen. Elevene har mye å bidra med! 3 3

4 Satsing og utvikling 2013 - 2014 Visjon: Vi gjør hverandre bedre
Verdier: Respekt, likeverd, engasjement Høye ambisjoner om at alle yter sitt beste!

5 Målet med opplæringen LK06 – Kunnskapsløftet
Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling. (Generell del – ”Det integrerte menneske) Elevens oppgave er å lære og… …å hjelpe hverandre å lære. (Roald Jensen, HiØ) 5

6 Satsingsområder Grunnleggende ferdigheter
Lesing – grunnleggende ferdighet i alle fag Alle leser! Ha med bok + lese hjemme! Lesekonkurranse! Kurs i lesestrategier i klassene Skriving – mer info i klassene Læringsmiljø hverdagsreglene Mobbing IKT-avtale

7 Forts. Satsingsområder: Vurdering
Vurdering for læring Coach/ trener Veiledning Fokus på læring Hva er bra, og hva kan bli bedre? Hvordan kan man jobbe for å forbedre egen læring? Underveisvurdering Eleven sees i forhold til egne evner og utviklingspotensiale Symbol: Trenercapsen Vurdering av læring Sluttvurdering Kompetanse Sertifisering Godkjenning Standpunktkarakterer Eksamen Eleven sees opp mot kompetansemål Symbol: Dommerkappen 7

8 Mer om vurdering Mål for perioden/ timen/ oppgaven
Eleven skal vite når de blir vurdert – øveperioder og prøveperioder Eleven skal vite hva som blir vurdert – kjennetegn for måloppnåelse Forskjell på kunnskaper og kompetanse Det er elevens kompetanse som skal vurderes Eleven lærer best: vurdering med begrunnelse (Black and Wiliam) – tilbakemelding og framovermelding Elevene må kunne vurdere eget arbeid og også arbeidet til hverandre. Læringspartnere – viktig del av underveisvurderingen Sluttvurdering: Standpunkt og eksamen – klagerett

9 Brosjyre – vurdering på Bjørnsletta skole
Øveperioder – tester, oppgaver Underveisvurdering - elevsamtaler Midtveisvurdering – skriftlig vurdering/ Fronter Utviklingssamtaler etter midtveisvurdering Karakterer settes bare når vi vurderer elevens kompetanse! (15.januar og sommer) Forskrift til opplæringsloven § 3 om vurdering Kun elever med individuell opplæringsplan eller med særskilt norskopplæring som kan fritas for vurdering med karakter i sidemål! Opplæringsloven og Kunnskapsløftet - lenker på skolens hjemmeside ( Satsingsområder)

10 Språklig fordypning Tysk: Turid Tronstad
Fransk: Amélie Gabarre/ Berit Wiencke Spansk: Bruno Figueiredo Norsk fordypning:Alma Cosabic Engelsk fordypning: Ida Kunz Faget teller ved opptak til videregående skole! Valget gjelder 3 år! 10

11 Valgfag Vi tilbyr: Sal og scene Forskning i praksis
Teknologi i praksis Demokrati i praksis Natur, miljø og friluftsliv Informasjon uke 39 – 41 Velge uke 42 Starter uke 44 NB! Endringer i timeplanen!

12 Byomfattende tilbud om fordypning i matematikk
Målgruppe: Elever med særlige forutsetninger og interesse for matematikk Formål: Øke elevenes interesse for matematikk og gi dem mulighet for faglig fordypning Sted: Brannfjell, Hovseter, Haugenstua, Ruseløkka, Fyrstikkalléen og Årvoll skoler Tid: Etter vanlig skoletid Faglærer vil ta direkte kontakt med elever/foresatte som bør melde seg på tilbudet Påmeldingsfrist: 16. september

13 Oppstarten – klassesammensetning - læringsmiljø
3 klasser Forslag fra Lysejordet skole Ca 10 søkere fra andre skoler Mange jenter Mange henvendelser om bytter Vi arbeider for et godt læringsmiljø! Hjelp oss med det!

14 Læringsmiljø og ungdomstid
Lisbeth Iglum Rønhovde: Og noen går det trill rundt for! Hjernen er under ombygning De unge trenger voksne og grenser mer enn noen gang! Søvn og kosthold PC og mobilbruk – snakk om hva som er akseptabel oppførsel! Unge og rus – et opplegg for å utsette alkoholdebut Etter jul

15 Hva kan foresatte gjøre?
”Jeg er jo ikke pedagog!” – ”Nei, men… …du kan være en god rollemodell.” ”Hva har du lært i dag?” Snakk positivt om læring, skolen og skolearbeid Ta opp ”det andre” direkte med skolen Snakke om verdier og hva man gjør og sier om andre Holdninger til databruk Felles måltider Du kjenner barnet ditt best – bruk den kunnskapen! Engasjement

16 Praktiske opplysninger
Skolens ordensregler – hjemmesiden Nasjonale prøver i lesing på norsk og på engelsk og regning 23,5 timer/ uke (normalt 22,5/ t 60 min.) - Avspaserer 28 timer i løpet av skoleåret først: og 14.11 Planleggingsdager: og Kantine – elevbedrift Permisjonssøknader – fravær ( alle 3 år!) på vitnemålet! (Kan søke om å få trukket fra inntil 10 dager)

17 Permisjoner (Nytt rundskriv fra 01.08.2013):
Det eneste man har krav på permisjon for er for medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirken. Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med nasjonale prøver, eksamen, Osloprøver Det skal normalt ikke gis permisjon til ferie eller festpregede familiebegivenheter. Heller ikke til treningssamlinger el.l. Det kan gis permisjon til familiebegivenheter av sorgpreget karakter eller hvis eleven er tatt ut til nasjonale/ internasjonale arrangementer. Skolen skal vurdere forsvarligheten: Elevens prestasjoner Elevens fraværshistorikk Skolens planer

18 Samarbeid med Øraker Spesialrom og gym i Ørakerhallen
Ikke gå inn på Øraker skole Felles bibliotek Samkjøring av skolenes regler Ikke sykling, skateboard eller sparkesykkel i friminuttene! Ikke kjøre opp Ørakerveien!

19 Foreldrekontakter - FAU – natteravn - 17. mai-frokost
Foreldrekontakter – FAU- 1. møte Operasjon dagsverk Lærerseminar: – Skolens hjemmeside: Hva skjer? Permisjonssøknader (Praktisk informasjon)


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL BJØRNSLETTA SKOLE!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google