Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes

2 Status og utviklingstrekk
for region Sørlandet

3 Regionene Stavanger: Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal Dalane/Lister: Eigersund, Lund, Sokndal, Bjerkreim, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal Sørlandet: Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes Haugalandet: Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Ølen, Etne, Sauda, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar

4 Regionenes innbyggerantall (2005)
Sørlandet: Dalane/Lister: Stavanger: Haugalandet: SUM:

5 Næringssammensetning
Andel sysselsatte etter hovednæring 2004

6 Sysselsetting på sektorer
Andel sysselsatte etter sektor 2004

7 Beregningsgrunnlag Utgangspunkt for denne beregningen er de fire regioner med tilhørende kommuner samt befolkning år (arbeidsdyktig alder). Ved hjelp av SSB og en egen modell for befolkningsfremskrivning defineres region og tidsintervall. Her er det lagt til grunn Alternativ MMMM som står for middels nasjonal vekst med forutsetninger om middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands mobilitet og middels netto innvandring. Dernest tar en utgangspunkt i dagens sysselsettingsfrekvens (antall sysselsatte/befolkning år) for i neste omgang beregne behovet for arbeidsplasser fremover i den enkelte region. Det er lagt til grunn at dagens sysselsettingsfrekvens representerer en middels god konjunktursituasjon (alle disse data er fra 1993). Dette innebærer at denne frekvensen er lagt til grunn i middelalternativet, men sysselsettingsfrekvensen er økt/redusert ved de to andre alternativ.

8 Behov for arbeidsplasser i region Sørlandet 2004-2020

9 Behov for arbeidsplasser i region Stavanger 2004-2020

10 Andel foretak større enn 250 mill.
Sier noe om andel foretak lokalisert i regionen etter totalt antall foretak. Lokaliseringskvotient = 1.

11 NYSKAPINGSEVNE

12 Nyetableringer pr. 1000 innb.

13 Netto tilvekst foretak pr. 1000 innbyggere 1999-2003

14 Andel IT bedrifter blant nyetableringene

15 Nyetableringer i storbyregionene

16 Næringslivets FoU-utgifter pr. innbygger

17 Næringslivets FoU-utgifter pr. innbygger, etter fylke

18 Andel av bedrifter med FoU

19 Nyetablerte bedrifter 2003
Andel nyetablerte bedrifter etter hovednæringer 2003

20 Endring registrerte foretak 2000-03

21 Antall arbeidstakere 1995 - 2000
Endring % Agder 71793 80289 8496 11,8 Dalane/Lister 18506 16563 4057 5,7 Stavanger 105717 117601 11884 11,2 Haugalandet 43958 47749 3791 8,6 Region 239974 265202 25225 10,5 Landet ellers 162473 10,8

22 Antall sysselsatte 2000-04 2000 2004 Endring % Agder 91716 94983 3267
+3,6 Dalane/Lister 23443 24154 711 +3,3 Stavanger 134264 140652 6388 +4,8 Haugalandet 56974 59332 2358 -4,1 Region 306397 319121 12724 +4,2 Landet ellers -724 -0,04

23 Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for næringslivet pr
Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for næringslivet pr innbygger Tilrettelegging og bistand for næringslivet: Utarbeide områder for næringsvirksomhet, Drift/tilskudd til utleielokaler for næringsvirksomhet, Direkte næringsstøtte (bl.a. næringsfond, konsesjonsstøtte, tiltaksarbeid), Råd, veiledning og servicetjenester for næringsliv (Tiltaksarbeid, turistinfo, landbrukskontor, landbruksvikar)

24 KOMPETANSE

25 Andel med høyere utdanning

26 Andel med høyere utdanning i de ulike storbyregionene

27 Andel ansatte i kunnskapsintensive næringer

28 Andel ansatte i kunnskapsintensive næringer i storbyregionene

29 Lærlinger

30 Antall som bestod fagprøve

31 INTERNASJONAL ORIENTERING

32 Innvandrerbakgrunn (% av bef.)

33 Innvandrerbakgrunn (% av bef.) i storbyregionene

34 Andel førstegenerasjonsinnvandrere som andel av arbeidsstyrken

35 Antall flybevegelser til/fra utlandet i rutetrafikk

36 Vareeksport

37 BEFOLKNING

38 Befolkningsutvikling

39 Befolkningsvekst

40 Befolkningsframskriving 2020

41 Alderssammensetning 2005

42 Alderssammensetning 2020 Beregnet ut fra 4XM modell:
(middels nasjonal vekst med forutsetning om middels fruktbarhet, levealder, innlands mobilitet og netto innvandring)

43 Andel husholdstype 2001

44 Andel familier etter struktur 2005

45 Andel 0-24 år, inkl. fremskriving

46 Andel arbeidsføre (25-69 år), inkl. framskriving

47 Andel 70 år og over, inkl. framskriving

48 Netto flytting i promille av befolkningen

49 Inn/utflytting i storbyene
Stavanger Oslo Bergen Kristiansand

50 LEVEKÅR

51 Bruttoinntekt Gjennomsnittlig bruttoinntekt for bosatte personer 17 år og over

52 Bruttoinntekt i storbyregionene

53 Levekårsproblemer Sosialhjelp, dødelighet, uførepensjonister, attføringspengetilfeller, voldskriminalitet, arbeidsledige, overgangsstønad, lav utdanning

54 Levekårsproblemer i storbyregionene

55 Arbeidsledighetsindeks

56 Arbeidsledige innvandrere

57 Sysselsatte innvandrere

58 Antall sysselsatte i kultur og idrett
Pr innb.

59 Driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger
Omfatter: bl.a. bibliotek, kino, idrett, aktiviteter for barn og unge, museer, musikkskoler, fritidsklubber

60 Barnehagedekning 3-5 år Andel barn 3 – 5 år med barnehageplass

61 Barnehagedekning 1-2 år Andel barn 1 – 2 år med barnehageplass

62 Likestilling (2003)

63 Boligpriser (kvadratmeterpris)
Enebolig 1990 1995 2000 2004 Agderfylkene 5000 5500 8500 10300 Rogaland 5100 6300 9800 12100 Hordaland 6100 9500 13400 Leilighet 6400 7000 14100 16200 6800 8200 14800 18100 5900 6700 20500

64 Sammenfattende om drivkreftene for verdiskaping i storbyregionene:


Laste ned ppt "Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google