Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kitron ASA Resultatpresentasjon 2. kvartal 2003. Hovedpunkter 2. kvartal 2003 Reduserte kostnader styrker forventninger om lønnsomhet i andre halvår 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kitron ASA Resultatpresentasjon 2. kvartal 2003. Hovedpunkter 2. kvartal 2003 Reduserte kostnader styrker forventninger om lønnsomhet i andre halvår 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kitron ASA Resultatpresentasjon 2. kvartal 2003

2 Hovedpunkter 2. kvartal 2003 Reduserte kostnader styrker forventninger om lønnsomhet i andre halvår 2003 Omsetning i andre kvartal NOK 475 mill (551m) Bruttomargin 38,8% (37,3%) Resultat før skatt NOK –2,7 mill (-10,6m) Positiv kontantstrøm fra driften på NOK 42 mill (6m) Antall årsverk redusert med 253 i første halvår Totalbalanse NOK 816 mill (910m) Ordrereserve NOK 900 mill (820m)

3 Resultatutvikling Q2 2002 – Q2 2003 Endring: NOK - 21,4 mill. Årsak: Omsetningsnedgang NOK 76,5 mill Endring: NOK – 22,8 mill. Årsak: 1) Reduksjon lønnskost. NOK 14,1 mill 2) Reduksjon andre dr. kost NOK 7,2 mill 3) Redusksjon avskrivninger NOK 1,5 mill

4 Utvikling lønnskostnader 147 108 144 139 133 100 110 120 130 140 150 Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2002Q1 2003Q2 2003 Mill NOK

5 Endring: NOK – 6,6 mill. Årsak: Redusert kapitalbinding, ingen aksjenedskrivning Endring: NOK 8,0 mill. Resultatutvikling Q2 2002 – Q2 2003

6 Resultatregnskap 2. kvartal 2003

7 Balanse pr. 30. juni 2003 Endring: NOK -94,0 mill. Endring: NOK -56,7 mill.

8 Balanse pr. 30. juni 2003 Endring: NOK -98,9 mill. Endring: NOK -94,8 mill.

9 Balanse pr. 30. juni 2003

10

11 Kontantstrømsoppstilling og egenkapital pr. 30. juni 2003

12 Top 20 aksjonærer pr. 26.08.03

13 Utvikling markedssegmenter

14 Defence/Marine 30 % Till tross for noe nedgang fra samme kvartal 2002 selskapets største segment i perioden Nedgang tilskrives en enkeltkunde innen marinesegmentet Bedret marked for olje/gassletings- tjenester kan gi økt aktivitet i 2004 Fortsatt gode fremtidsutsikter i forsvarssegmentet Betydelige utviklingsprosjekter gjenomføres i 2003 Eksisterende prosjektplaner indikerer vekst i produksjonsaktiviteter på ca 10% fra 2003 til 2004 Till tross for noe nedgang fra samme kvartal 2002 selskapets største segment i perioden Nedgang tilskrives en enkeltkunde innen marinesegmentet Bedret marked for olje/gassletings- tjenester kan gi økt aktivitet i 2004 Fortsatt gode fremtidsutsikter i forsvarssegmentet Betydelige utviklingsprosjekter gjenomføres i 2003 Eksisterende prosjektplaner indikerer vekst i produksjonsaktiviteter på ca 10% fra 2003 til 2004

15 Data/Telecom 30 % Fortsatt svakt marked i andre kvartal og andre halvår Enkeltkunder indikerer lyspunkter Tegn til at negative markedstrender endres til stabilitet og mulige positive utsikter Kitron EMS avhengig av tilførsel av nye prosjekter for å ta del i forventet generell markedsvekst i 2004 Inngåtte kontrakter basert på kompetanse innen trådløse applikasjoner (høyfrekvent mikrobølgeteknologi) vil gi vekst i Kitron Microelectronics i 2004 Fortsatt svakt marked i andre kvartal og andre halvår Enkeltkunder indikerer lyspunkter Tegn til at negative markedstrender endres til stabilitet og mulige positive utsikter Kitron EMS avhengig av tilførsel av nye prosjekter for å ta del i forventet generell markedsvekst i 2004 Inngåtte kontrakter basert på kompetanse innen trådløse applikasjoner (høyfrekvent mikrobølgeteknologi) vil gi vekst i Kitron Microelectronics i 2004

16 Medical 16 % En mindre nedgang i omsetning i kvartalet i forhold til samme kvartal 2002 tilskrives kundespesifikke forhold Pågående utviklingsprosjekter forventes å generere produksjonsoppdrag for nye produkter Gjennombrudd med begrensede modul- leveranser til store aktører innen segmentet kan gi nye produksjonsoppdrag Kvalifiserer Kitron Litauen for produksjon av medisinsk utstyr Forventer 5-8% markedsvekst En mindre nedgang i omsetning i kvartalet i forhold til samme kvartal 2002 tilskrives kundespesifikke forhold Pågående utviklingsprosjekter forventes å generere produksjonsoppdrag for nye produkter Gjennombrudd med begrensede modul- leveranser til store aktører innen segmentet kan gi nye produksjonsoppdrag Kvalifiserer Kitron Litauen for produksjon av medisinsk utstyr Forventer 5-8% markedsvekst

17 Industry / Other 24 % Omsetning på samme nivå som foregående år Meget positiv utvikling hos enkeltkunder engasjert i industri-applikasjoner Totalvolum i 2003 utjevnet av lagernedbygging hos ett av selskapets større kunder innen segmentet Kitron i stor grad avhengig av utvikling hos enkeltkunder innen segmentet Betydelig vekstpotensiale for visse kunder Muligheter for å øke Kitrons markedsandel hos enkeltkunder ved å bidra med kompetanse og tjenester som øker kundens konkurransekraft Omsetning på samme nivå som foregående år Meget positiv utvikling hos enkeltkunder engasjert i industri-applikasjoner Totalvolum i 2003 utjevnet av lagernedbygging hos ett av selskapets større kunder innen segmentet Kitron i stor grad avhengig av utvikling hos enkeltkunder innen segmentet Betydelig vekstpotensiale for visse kunder Muligheter for å øke Kitrons markedsandel hos enkeltkunder ved å bidra med kompetanse og tjenester som øker kundens konkurransekraft

18 Videre utsikter Ordrereserve NOK 900 mill (820m) Omsetningsestimat for andre halvår: Tredje kvartal – cirka 5% lavere enn foregående år (NOK 396 mill) Fjerde kvartal – marginalt lavere enn foregående år (NOK 514 mill) Estimater basert på ordrereserve og prognoser Forventer overskudd i andre halvår isolert Fortsatt fokus på effektiviseringstiltak og videreutvikling av verdiøkende tjenester Ordrereserve NOK 900 mill (820m) Omsetningsestimat for andre halvår: Tredje kvartal – cirka 5% lavere enn foregående år (NOK 396 mill) Fjerde kvartal – marginalt lavere enn foregående år (NOK 514 mill) Estimater basert på ordrereserve og prognoser Forventer overskudd i andre halvår isolert Fortsatt fokus på effektiviseringstiltak og videreutvikling av verdiøkende tjenester

19 Fokus på effektivisering

20 Fokuserte Fabrikker – økt produktivitet Ingen verdiskaping Ingen verdiskaping (Køer-venting-innstilling kontroll-flytting osv. Verdiskaping Verdiskaping (når verktøyet er i inngrep) Total gjennomløpstid Manuell montasje Lodding Pakking Ekspedering Lagerhåndtering Kitting Ikke verdiskapende gjennomløpstid Verdiskapende gjennomløpstid 5 % 85> % 8 % OFM Ettermontasje Lakking

21 Ett integrert og skalerbart produksjonssystem EMS Hisøy Kilsund Oslo Kongsberg Karlskoga Litauen Microelectronics: Røros Jønkøping

22 EMS Hisøy Kilsund Oslo Kongsberg Karlskoga Litauen Microelectronics: Røros Jønkøping Ett integrert og skalerbart produksjonssystem

23 Fokus på utvikling av verdiøkende tjenester

24 Product Roadmap – påvirkning lønnsomhet ConceptPrototypeSpecificationIntroduction.MatureDesign EMS Market Profitability DeclineObsolence

25 Product Roadmap – påvirkning lønnsomhet ConceptPrototypeSpecificationIntroduction.MatureDesign EMS Market Profitability DeclineObsolence Kitron’s strategi

26 Ideell fordeling av prosjekter ConceptPrototypeSpecificationIntroduction.MatureDesign EMS Market Profitability DeclineObsolence

27 Status Defence&Marine kunder/prosjekter ConceptPrototypeSpecificationIntroduction.MatureDesign EMS Market Profitability DeclineObsolence

28 Status Data&Telecom kunder/prosjekter ConceptPrototypeSpecificationIntroduction.MatureDesign EMS Market Profitability DeclineObsolence

29 Industry&Other kunder/prosjekter ConceptPrototypeSpecificationIntroduction.MatureDesign EMS Market Profitability DeclineObsolence

30 Status Medical kunder/prosjekter ConceptPrototypeSpecificationIntroduction.MatureDesign EMS Market Profitability DeclineObsolence

31 Fokus på høyverdikunder Nærhet til kunde Kompetanse Utviklingstjenester Service Nærhet til kunde Kompetanse Utviklingstjenester Service


Laste ned ppt "Kitron ASA Resultatpresentasjon 2. kvartal 2003. Hovedpunkter 2. kvartal 2003 Reduserte kostnader styrker forventninger om lønnsomhet i andre halvår 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google