Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Fra helsestasjon til sykehjem” Ergoterapeuter i forebyggende arbeide NETF 12. mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Fra helsestasjon til sykehjem” Ergoterapeuter i forebyggende arbeide NETF 12. mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Fra helsestasjon til sykehjem” Ergoterapeuter i forebyggende arbeide NETF 12. mai 2009

2 Sikkerhetsuka 0 til 100 år Et undervisningsopplegg for utvalgte grupper i uke 37/38 hver høst i uke 37/38 hver høst

3 Mål for Sikkerhetsuka sette fokus på sikkerhet generelt i Ski kommune sette fokus på sikkerhet generelt i Ski kommune sette fokus på sikkerhet for utvalgt grupper med spesielle behov sette fokus på sikkerhet for utvalgt grupper med spesielle behov sette i gang refleksjon om sikkerhet hos individer og grupper sette i gang refleksjon om sikkerhet hos individer og grupper legge til rette for at Uka settes inn i en større sammenheng. legge til rette for at Uka settes inn i en større sammenheng.

4 Organisering Sikkerhetsuka Organisering av Sikkerhetsuka Virksomhet helsetjenester Virksomhet helsetjenester Skole Skole Tekniske tjenester Tekniske tjenester Politiet Politiet Nordre Follo Brannvesen IKS Nordre Follo Brannvesen IKS Ambulansesjåfører Ambulansesjåfører Andre (fra år til år): Andre (fra år til år): Norsk luftambulanse Trygg Trafikk, Statens vegvesen Forsikringsselskap Lokalt næringslivet Virksomhet for helsetjenester har ansvaret for Sikkerhetsuka. En arbeidsgruppe for hver aldersgruppe forbereder gjennomføringen

5 Målgruppe: småbarnsforeldre Personlig invitasjon til foreldre med barn opptil 15 mnd (400 invitasjoner sendt ut!) Førstehjelpskurs + øve seg på dukker Ernæringsfysiolog, fysioterapeut og helsesøster tilstede Stand med div. sikkerhetsprodukter Sikkerhetsbag - brukes på 10 mnds kontroll

6 8.årstrinn på ungdomsskolen 8.årstrinn på ungdomsskolen Voksne med minoritets- bakgrunn i opplæring v/ Follo kvalifiserings- senter Voksne med minoritets- bakgrunn i opplæring v/ Follo kvalifiserings- senter Grunnskolen 16 - 20 år for innvandrere og flyktninger Grunnskolen 16 - 20 år for innvandrere og flyktninger Eldre Eldre Småbarnsforeldre Småbarnsforeldre Målgrupper:

7 Tema for undervisningen målgruppe: skole elver førstehjelp fart, reaksjonstid, lover, regler, sikkerhetsutstyr, forebyggende brannvern i hjemmet Undervisningen tilpasses målgruppene

8 hjerte / lungeredning hjerte / lungeredning stabilt sideleie stabilt sideleie frie luftveier frie luftveier blødninger blødninger varsling varsling

9 Utstilling av sikkerhetsprodukter Utstilling på: Langhus helsestasjon Rådhuset Servicesenteret for eldre

10 For- og etterarbeid på skolene Sikkerhetsuka står i undervisningskalenderen til ungdomskolene Sikkerhetsuka står i undervisningskalenderen til ungdomskolene Relatert til målene i kunnskapsløftet i naturfag og samfunnsfag Relatert til målene i kunnskapsløftet i naturfag og samfunnsfag Info skriv til skolene om at uka kommer Info skriv til skolene om at uka kommer Infomøte for lærerne Infomøte for lærerne Utdeling av brosjyrer Utdeling av brosjyrer Hva lærte du? Hva lærte du? Forberedelse Forberedelse Bearbeide undervisningen Bearbeide undervisningen Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse

11 Målgruppen: eldre Sikkerhetsprodukter forebygging av ulykker i hjemmet Tema for eldre: el-sikkerhet, brannvern, fallforebygging, 65+, fysisk aktivitet, ernæring, medisiner

12 Hvor mange har fått tilbud? Småbarnsforeldre : 200 pr. år Ungdom: 450 ungdommer pr. år Innvandrere: 120 pr. år Eldre: 200 pr. år Vi kan ikke måle den ulykken som ikke skjer, men vi tror det nytter Vi kan ikke måle den ulykken som ikke skjer, men vi tror det nytter

13 Ergoterapeutens rolle i arbeidet: Ergoterapeutens rolle i arbeidet: Ergoterapeut var med på ide-dugnaden og oppstart i 1991 Ergoterapeut vært primus motor slik at Ski ble utnevnt som ”Trygt lokalsamfunn” i 2002. ”Sikkerhetsuka” var et utgangspunkt for dette arbeidet Ergoterapeut vært primus motor slik at Ski ble utnevnt som ”Trygt lokalsamfunn” i 2002. ”Sikkerhetsuka” var et utgangspunkt for dette arbeidet Ergoterapeut er leder for gruppen ”Forebyggende arbeid for eldre”

14 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "”Fra helsestasjon til sykehjem” Ergoterapeuter i forebyggende arbeide NETF 12. mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google