Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbud til pasienter med tinnitus ved Nordlandssykehuset Bodø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbud til pasienter med tinnitus ved Nordlandssykehuset Bodø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbud til pasienter med tinnitus ved Nordlandssykehuset Bodø
NTAFs etterutdanningskurs 2004 Jan Erik Israelsen

2 Tilbud ved Nordlandssykehuset
ØNH/Hørselssentralen har følgende tre alternative tilbud til pasienter med tinnitus: Individuell behandling Mestringskurs Opptreningsopphold ved Nordtun HelseRehab

3 Rutiner i ØNH avdeling ØNH ekspedisjon Fastlegen Spørreskjema
Når ØNH poliklinikk mottar henvisning for utredning og/eller behandling av pasient med tinnitus, sender ekspedisjonen tinnitusskjemaet til pasienten, sammen med følgebrev som forteller at pasienten ikke settes opp til time før utfylt skjema er mottatt i retur. Når utfylt skjema er mottatt, gis pasienten time hos legen. Legen har på forhånd, før pasienten møter til timen, satt seg inn i pasientens plager og sykehistorie gjennom tinnitusskjemaet. Normalt settes ved første konsultasjon av 30 min hos lege, fordelt på denne måten: 15 min + HS + 15 min. Legen gjør en fullstendig medisinsk audiologisk diagnostikk og vurdering basert på sykehistorie med vekt på følgesymptomer av tinnitus, og klinisk øre-nese-halsundersøkelse, inkludert nødvendige tilleggsundersøkelser (herunder nødvendige audiometriske tester). ØNH-spesialisten

4 Tinnitusskjema På bakgrunn av sykehistorie og undersøkelse, graderes pasientens tinnitus. Tinnitusgradering og forslag til videre tiltak føres av legen opp på tinnitusskjemaets siste side. (I de fleste tilfeller er det vanlige årsaker til tinnitus, eller det lar seg ikke gjøre å finne noen spesiell årsak til pasientens tinnitus. Da er det grad av følgesymptomer som forteller oss hvor alvorlig problemet er, ikke det faktum at pasienten har tinnitus.)

5 Tiltak – tre alternativer
Utredning Er pasientens problem lite og ukomplisert, kan utredning og informasjon avsluttes hos legen (gjelder trolig mange med tinnitus grad 1). Har pasienten større tinnitusrelaterte problemer og hun/han er motivert for det, henvises pasienten indrepoliklinisk til Hørselssentralen. Tinnitusskjemaet følger henvisningen til Hørselssentralen. Henvisningen til Hørselssentralen (når pasienten er ferdig utredet/behandlet ved poliklinikken), skal gjelde et av alternativene A eller B nedenfor. Legen må journalføre hvilken behandling som anbefales, da det er et krav at deltakelse på mestringskurs skal være del av et behandlingsopplegg. Pasienter med tinnitus grad 1 og de fleste med grad 2 settes opp til mestringskurs ved Lærings- og mestringssenteret. Pasienter med tinnitus grad 3, og noen med grad 2, settes opp til individuell oppfølging ved Hørselssentralen. Denne er basert på nevrofysiologisk basert mestring, og inkluderer tinnitusanalyse og lydberiking. Har pasienten et hørselstap og er motivert for bruk av høreapparater, bør det diskuteres med pasienten om han først skal henvises for høreapparattilpasning – eventuelt parallelt med at han får et tilbud som nevnt nedenfor. Avslutte Mestringskurs Individuell oppfølging

6 Mestringskurs ved Lærings- og mestringssenteret
Kurs over en dag. Maks.10 deltakere med pårørende. Informasjon fra lege, audiopedagog, fysioterapeut og psykiatrisk sykepleier. Sosionom tilgjengelig. Brukerperspektivet ivaretas av representanter fra HLF. Må være ledd i en medisinsk behandling.

7 Mestringskurs – å leve med tinnitus Program
09.00 – Velkommen. Presentasjon av kurset og hverandre. Forventninger til dagen. 09.30 – Ørets funksjon, anatomi og mulige årsaker til tinnitus. 10.10 – Hørselens funksjon, relatert til tinnitus. 11.10 – Kroppens følgetilstander ved tinnitus, oversikt over behandlingstilbud. 13.00 – Å leve med tinnitus. Brukerens erfaringer. Følelsesmessige reaksjoner på en kronisk tilstand. 14.30 – Mestringsstrategier, hjelpemidler. Informasjon om Hørselshemmedes Landsforbund.

8 Individuell behandling Nevrofysiologisk basert mestring
Tinnitusanalyse. Opplæring. Informasjon om tinnitus (forklaringsmodellen). Rådgivning som fjerner frykt og angst. Lydbehandling – høreapparat / lydgenerator / "tinnituspute" Informasjon om mestringsstrategier, deriblant avspenning.

9 Akustisk behandling ("lydberiking")
Høreapparattilpasning Lydgenerator ”i øret” Lydgeneratorer til bruk ved innsovning og om natten Avspenning Med lyd Med avspenningsprogram

10 Opphold ved opptreningssenter
Enkelte tinnitus- og Mb. Ménière-pasienter vil ha behov for opphold ved et opptreningssenter. I vårt opplegg forutsettes det at pasientene har vært gjennom avdelingens ordinære behandling før henvisning til opptreningssenter.

11 Tinnitusopphold ved Nordtun HelseRehab

12 Oppstart – Nordtun HelseRehab
Tok inn første gruppe i oktober 2003. Tar sikte på grupper med 6-8 pasienter. Fortrinnsvis pasienter som har vært gjennom tinnitusbehandling ved Nordlandssykehuset. Usikker på behovet – nå 3 opphold/år. Lege + audiopedagog / audiograf / audiofysiker fra Nordlandssykehuset.

13 Beliggenhet - Nordtun

14 Tilbud – Nordtun HelseRehab
To ukers opphold basert på Nordtuns "grunnpakke" – fysisk aktivitet, mestring, avspenning og sosiale behov. Brukerne vil dels få tilbud som gruppe, dels individuelt og dels sammen med øvrige brukere på institusjonen. Daglige gruppesamlinger med ulike temaer. Hørselssentralens personale deltar de to første dagene – med mulighet for individuell samtale med øre-nese-halsspesialist. Hørselshemmedes Landsforbund har ansvar for gruppesamling en dag. Individuelt tilrettelagt fysioterapi og/eller trening. GRUPPETILBUD Det tenkes tatt inn grupper på 5-8 brukere og de tilbys opphold i ca 2 uker der en går gjennom et program som er basert på Nordtuns "grunnpakke". I tillegg tilbys spesielle sekvenser målrettet for denne brukergruppen. Brukerne vil dels få tilbud som gruppe, dels individuelt og dels sammen med øvrige brukere på institusjonen. FORMÅL Nordtun ønsker å bidra til at pasientgruppen i Nordland kan få et lokalt tilbud om rehabilitering og opptrening. Tilbudet skal bidra til at hørselshemmede kan styrke sin fysiske og psykiske helse. I beste fall kan vi under oppholdet på Nordtun gi brukerne opplevelser preget av livskvalitet. INNHOLD Fysisk aktivitet og friluftsliv har en sentral plass i rehabiliteringsopplegget. Ryggsekkturer i lett terreng, fisketurer eller strandhugg langs fjorden er noen av mulighetene som finnes. I tillegg vil mestring, avspenning og sosiale behov bli sentrale deler av opplegget. Vi legger til rette for kreative aktiviteter, for eksempel akvarellmaling. I gruppesamlingene tar vi opp tema som de følelsesmessige sidene ved det å leve med tinnitus/Ménière. Helse og livskvalitet i fysisk aktivitet og friluftsliv. Pårørende kan få tilbud om å møte likesinnede i en egen gruppe. BRUKERSTYRING Brukerne inviteres til å delta i utformingen av ukeprogrammene og velger aktiviteter innen de mulighetene som finnes. Kilde:

15 Tilbud – Nordtun HelseRehab
Fysioterapi, individuelt og/eller i grupper Tilsynslege / spesialist Undervisning og veiledning relatert til diagnose Treningsbasseng, 35 C Pleiefaglige funksjoner Laboratorieprøver Diettilbud (på medisinsk grunnlag) Avspenning Velutstyrt treningssal med gode muligheter for egentrening Arbeidsstue Flott turterreng, båtutlån, rullestol-stier

16 Trivselstiltak – Nordtun HelseRehab
I tillegg er det en rekke tilbud som mer bidrar til øket velvære og trivsel, men som ikke desto mindre er viktige for å oppnå godt utbytte av oppholdet: Solarium Fotpleie, hårpleie Aromaterapi Badstu Underholdningstilbud i dagligstua Filmkvelder Minikonserter og andre kulturelle tilbud Arrangerte turer i nærområdet Utlån av båt med fiskeutstyr

17 På Hørselssentralens internettsider finner du noe mer utfyllende opplysninger om Nordlandssykehusets tilbud til pasienter med tinnitus.


Laste ned ppt "Tilbud til pasienter med tinnitus ved Nordlandssykehuset Bodø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google