Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte 2006 Grimestad Vel og Båtforening 10 Mars 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte 2006 Grimestad Vel og Båtforening 10 Mars 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte 2006 Grimestad Vel og Båtforening 10 Mars 2006

2 AGENDA 1. Styrets Årsberetning 2. Regnskap med revisors påtegning 3. Fastsettelse av kontingent og plassavgift 4. Innkomne saker 5. Budsjett 6. Valg

3 1. Styrets Årsberetning • Utsendt sammen med innkallelsen til årsmøte –Inkluderer årsberetning fra Havnekomiteen • Forslag til vedtak: –Styrets årsberetning godkjennes

4 2. Regnskap med revisors påtegning • Utsendt sammen med innkallelsen til årsmøte • Forslag til vedtak: –Regnskapet godkjennes –Styret meddeles ansvarsfrihet

5 3. Fastsettelse av kontingent og plassavgift • Styrets forslag (utsendt sammen med innkallelsen):

6 PLASSAVGIFTEndre tilForslag fra 20042007 Medlemmerkr Inntil 26'1.0001.100 27'-28'1.1501.250 29'-30'1.3501.450 31'-33'1.5001.600 34'-35'1.6501.750 Utenforstående Inntil 26'2.4002.500 27'-28'2.5502.650 29'-30'2.7502.850 31'-33'2.9003.000 34'-35'3.1003.200 Flytebrygge6.0006.100 VELAVGIFT100120

7 3. Fastsettelse av kontingent og plassavgift • Forslag til vedtak: –Styrets innstilling til kontingent og plassavgift for 2007 vedtas

8 4. Innkomne saker 1. Markering av 40-års dagen for åpning av havna 2. ”Historisk skrift” for Grimestad Vel og Båtforening 3. Informasjonsskilt i havna 4. Langtidsplanen 2002-2011, aktivitet 2006 5. Justering av vedtektene

9 4.1 Markering av 40-års dagen for åpning av havna • St-Hans er det 40 år siden Grimestad Vel og Båtforening sitt havneanlegg ble offisielt innviet med representanter fra Havnedirektoratet og kommunen tilstede. Styret ønsker å markere jubileet og foreslår at det nedsettes en arrangements komité. • Forslag til vedtak: –Styret gis i oppgave å nedsette en arrangementskomité for markeringen av havneanleggets 40 års jubileum. Midler, inntil kr 10.000,-, tas fra overskudd 2005.

10 4.2 ”Historisk skrift” for Grimestad Vel og Båtforening • Etter hvert er det kommet nye beboere på Grimestad, både fastboende og hytteeiere. Mange kjenner ikke til den spesielle historien rundt båthavna vår og styret ser derfor behovet for på sikt å få laget et ”Historisk” skrift om Grimestad Vel og Båtforening • Forslag til vedtak: –Styret gis i oppgave å sette ned en ”historiegruppe”, som skal samle inn materiell og skrive historien om GVB. Utgivelse og kostnader rundt dette legges frem for årsmøtet 2007.

11 4.3 Informasjonsskilt i havna • På spesielt fine dager er det trangt om parkering på vårt parkeringsområde i havna. Styret ønsker å sette opp informasjonsskilt i begynnelsen av vårt område, i syd og nord, og muligens et inne på området. • Forslag til vedtak: –Styret gis i oppgave å anskaffe og sette opp skilt som foreslått. Kostnadene ved prosjektet tas fra overskudd 2005

12 4.4 Langtidsplanen 2002-2011, aktivitet 2006 • Bytting av krana er vedtatt gjennomført i langtidsplanen 2002-2011. På årsmøtet 2005 ble rekkefølgen på de vedtatte tiltakene endret, slik at krana kunne byttes ut allerede i 2006. Samtidig ble det vedtatt at styret skulle gjennomføre grunnundersøkelser for fundamenteringen. • Det er, etter innhenting av flere tilbud, styrets vurdering at ny kran ikke kan anskaffes innenfor de 280.000,- som er angitt i langtidsprogrammet.

13 4.4 Langtidsplanen 2002-2011, aktivitet 2006 forts. • En anskaffelse av en brukt kran eller en oppgradering av eksisterende kran synes å være den beste løsningen på behovet for løftekapasitet i bryggeanlegget, også tatt i betraktning det antall løft som blir utført pr år. • Det er etter styrets mening en fordel om man kan gjennomføre en anskaffelse på relativt kort tid dersom man finner en egnet kran til riktig pris. Dette medfører at et forslag til innkjøp ikke kan legges frem for et årsmøte, men at man bør gi styret en fullmakt til å foreta innkjøpet innenfor gitte rammer.

14 4.4 Langtidsplanen 2002-2011, aktivitet 2006 • Forslag til vedtak: –Årsmøtet gir styret fullmakt til å anskaffe en erstatning for eksisterende kran innenfor en total kostnadsramme (kran og fundamentering) på inntil kr 200.000,- innen neste årsmøte. Midlene skal tas fra bryggefondet. Finner man ikke en egnet kran / oppgradering innenfor dette tidsrommet, skal saken tas opp igjen til vurdering på årsmøtet 2007.

15 4.5 Justering av vedtektene • Årsmøtet 2003 nedsatte en arbeidsgruppe som skulle legge frem forslag til endringer på årsmøtet 2004. En del forslag ble løselig diskutert på årsmøtet 2004. Arbeidet fortsatte og ble på to medlemsmøter 2005 gjennomdiskutert. Forslaget er også sendt til advokat Gunnar Cramer for vurdering. (vurderingen er distribuert på årsmøtet). Forslagene til nye vedtekter er distribuert med årsmøteinnkallelsen.

16 4.5 Justering av vedtektene • Forslag til saksgang: –Vedtektene, med havnereglement, gjennomgås paragraf for paragraf og vedtas en og en. • Forslag til vedtak blir derfor: –Endringene til §1 vedtas –Endringene til § 2 vedtas....

17 5. Budsjett • Utsendt sammen med innkallelsen til årsmøte • Forslag til vedtak: –Styrets forslag til budsjett for 2007 vedtas

18 6. Valg – valgkomiteens innstilling: • Styret: –Styremedlem Carl Chr Stikbakke (gjenvalg 2006) –Kasserer Jorunn Frederiksen (gjenvalg 2006) –StyremedlemLars Bastiansen (ny 2006) –StyremedlemVidar Berglund (ikke på valg) –StyremedlemClemens Ressin (ikke på valg) –VaramedlemStåle Amundsen (gjenvalg 2006) –VaramedlemEgil Neumann (ny 2006) –Som leder: Carl Chr Stikbakke (gjenvalg 2006) • Havnekomiteen: –MedlemRune Dahl (ikke på valg) –MedlemKnut Jørgensen (ikke på valg) –MedlemSvein Einang (gjenvalg 2006) –VaramedlemBaard Lindberg (gjenvalg 2006) –VaramedlemKristian Solaas (ny 2006) –Som leder for havnekomiteen: Rune Dahl (ny 2006) • Revisorer: –Jon Anders Nordahl (gjenvalg 2006) –Magne Jan Johansen (gjenvalg 2006) • Valgkomite velges av årsmøtet

19 SJEKK VÅRE NYE INTERNETTSIDER: WWW.GRIMESTAD.NET Send oss en mail slik at vi kan bygge opp et kartotek over medlemmenes e-post adresser. Gi oss også beskjed om du ønsker å få info og møtedokumentasjon etc pr e-post! Dette vil forenkle og økonomisere driften av foreningen betraktelig!


Laste ned ppt "Årsmøte 2006 Grimestad Vel og Båtforening 10 Mars 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google