Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT i barnehagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT i barnehagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT i barnehagen

2 Hvorfor IKT i barnehagen?
Viktig del av dagliglivet vårt Grenseløst, overalt og uunngåelig Med i skolens læreplaner På full fart i lekearealet i barnehagen IKT – den 5.grunnleggende ferdighet

3 IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. I praksis brukes ofte begrepene datateknikk og kommunikasjonsteknologi. Gjennom de siste 20 årene har begrepet IKT fått en nærmest eksplosiv utbredelse i næringsliv og industri utdanning og forskning, offentlig forvaltning og ikke minst, i private hjem. IKT er også ofte omtalt som IT – Informasjonsteknologi. (Kilde:

4 Viktig del av dagliglivet vårt
PC Kamera Skrivere / scanner Bilder (Lover og regler) Film (Lover og regler) Dataspill (Lover og regler)

5 Bilder Digital foto er IKKE det samme som papirfoto
Lettere å eksemplarfremstille Lettere å publisere Lettere å misbruke Scanne papirfoto er ikke greit Scanne barnetegninger er OK Skrive ut bilder av barn og henge opp i barnehagen er lovlig Kilde: Hagelia, Marianne (2009): Etikk, nettvett og personvern, HiVe

6 Film Det er spesielle regler for film (www.datatilsynet.no)
Det må søkes om å filme i barnehagen Filming av foreldre på eksempelvis forestillinger i barnehagen

7 Filming av foreldre Husk samtykke i barnehagen
Vær tydelig på foreldremøter, slik at det ikke levner tvil Har vi noen barn ”i skjul?” Informer foreldre om Personopplysningsloven

8 Personopplysningsloven
Enhver som publiserer foto eller andre personopplysninger må forholde seg til denne loven Publisering krever samtykke fra foreldre (under 15 år) Også når nettestedet er lukket Lagring må skje i tråd med grunnvilkårene i lovens §11 Kilde: Hagelia, Marianne (2009): Etikk, nettvett og personvern, HiVe

9 Dataspill Spill alltid igjennom spillet selv, så minsker du muligheten for overraskelser senere Følg alltid anviste aldersgrenser Vær kritisk og selektiv, alt er ikke like bra… Ha alltid foreldrene på din side La ikke dataspill forbli barnevakt i barnehagen

10 Grenseløst, overalt og uunngåelig
Berører stadig flere barnehagen virksomheter og er med i alle skolens læreplaner Viktig del av dagliglivet Viktig del av utdanning Viktig del av arbeid

11 Med i skolens læreplaner
Derfor viktig å starte i barnehagen Hva ved ukjent for IKT ved skolestart? Viktigheten av å være sammen om noe

12 På full fart i lekearealet i barnehagen
Tilgjengelighet av IKT utstyr i barnehagen Fokus på at IKT inngår i alle de sju fagområdene

13 IKT – den 5.grunnleggende ferdighet
IKT angår alle de sju fagområdene i rammeplanen og hele virksomheten i barnehagen Kunnskapsløftet har gjort betydningen av IKT tydeligere

14 De 5 grunnleggende ferdighetene
1) Å kunne uttrykke seg muntlig 2) Å kunne uttrykke seg skriftlig 3) Å kunne lese 4) Å kunne regne 5) Å kunne bruke digitale verktøy

15 Lover og regler Personopplysningsloven Åndsverkloven Rammeplan
Barnehageloven

16 Litteratur Bølgan, Nina (2008): Vil du være med så heng på!, Fagbokforlaget Kunnskapsdepartementet (2006): Rammeplan Hagelia, Marianne (2009): Etikk, nettvett og personvern, HiVe


Laste ned ppt "IKT i barnehagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google