Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E-melding HALD-kommunene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E-melding HALD-kommunene"— Utskrift av presentasjonen:

1 E-melding HALD-kommunene
Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna

2 Hvordan sikrer vi drift og organiserer meldingsovervåkning
Erfaringer Utfordringer Viktig for HALD-kommunene

3 Hvordan sikre drift Sikre gode rutiner
Basert på nasjonale føringer og tilpasset egen organisasjon Prosedyrer Mottak/sending/avviksbehandling Vedlikeholdsrutiner for partnere og virksomhetssertifikat Navngitt ansvarlig ved hver vakt Brukerveiledninger

4 forts. -sikre drift Opplæring Samarbeidsavtaler Alle sykepleierne
Felles rutiner og forståelse for mottak og sending Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere har lesetilgang Oppfølging Kontinuerlig opplæring Samarbeidsavtaler Legekontor Sykehus

5 Forts. – sikre drift Gir support ved henvendelser fra brukerne
Opprettet vakttelefon til brukerstøtte – tekniske feil Klare ansvarsforhold Den enkeltes ansvar ved bruk av meldingssystemet: Sette seg inn i rutiner og prosedyrer Følge opp status på sendte meldinger Følge opp innkomne meldinger og godkjenne disse Varsle systemansvarlig/brukerstøtte ved avvik i henhold til gjeldende prosedyre

6 Meldingsovervåkning Forankret i kommunens ledelse
50% stilling i HALD-kommunene til prosjektet Systemansvarlig overvåker daglig og sikrer at avvik blir fulgt opp og rettet opp Kontakt med leverandør og kommunikasjonspartners leverandør ved behov - kontaktpersoner Gjennomgår rutinemessig meldingsoversikten i fagsystemet for ubehandlede meldinger

7 Utfordringer Forstå feilmeldinger Rutinene implementert i org.
Leverandør av legeprogrammet Nye versjoner og oppdateringer Nye leger som skal kommunisere Mottak av meldinger ved nye pasienter

8 Forts. - Utfordringer IT lokalt – involvert i prosessen
Opplæring av flere – overvåkning Sykehuset som kommunikasjonspartner Meldingsstandarden fra sykehuset Gjensidig forståelse for hverandres utfordringer, begrensninger og muligheter Dialogen med sykehuset - kortere svarfrist enn for fastlegen

9 Viktige faktorer for HALD-kommunene
Forankret i ledelsen – felles prosjektleder Erfaringer fra andre kommuner IT lokalt er en viktig samarbeidspart Funnke – økonomi og kunnskap


Laste ned ppt "E-melding HALD-kommunene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google