Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring, kunnskap, formidling Prosjekt moderne kunsthistorie Fagerlia videregående skole KUNSTHISTORIE.COM Prosjekt moderne kunsthistorie Fagwiki som læringsarena.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring, kunnskap, formidling Prosjekt moderne kunsthistorie Fagerlia videregående skole KUNSTHISTORIE.COM Prosjekt moderne kunsthistorie Fagwiki som læringsarena."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring, kunnskap, formidling Prosjekt moderne kunsthistorie Fagerlia videregående skole KUNSTHISTORIE.COM Prosjekt moderne kunsthistorie Fagwiki som læringsarena

2 Konsept og målsetting 2 • Erstatte ett emne til fordypning med flere små • Henvende seg til et større, kritisk publikum • Vektlegging av objektivitet og struktur • Opparbeide kompetanse og trygghet • Bidra til å minske behovet for lærebøker

3 Bakgrunn 3 • Tusener i alle aldre bidrar på wikipedia • Egne erfaringer som bidragsyter på wikier • IKT-muligheter som pedagogisk hjelpemiddel

4 Rammekrav 4 • Elevene må kunne arbeide trygge for vandalisering • Elevene må kunne få individuell veiledning direkte • Wikien må til en viss grad tilpasses uerfarne elever • Elevene skal kunne ha eierforhold til artiklene • Læreren må ha wikierfaring • Læreren må være faglig garantist for artiklene

5 Valg av wiki 5 • Kunsthistorie.com er en relevant fagwiki • Webmaster Nina Aldin Thune har full kontroll • Hun organiserte og la til rette for prosjektet • Elevene fikk laget egne bruker- og kladdesider • Kladdesidene ble stengt for andre enn brukeren På bla. wikipedia var slike tilpasninger vanskeligere å få gjennomført og faren for vandalisme var større

6 Organisering 6 • Det ble utarbeidet en prosjektside • Det ble utarbeidet tilpassete hjelpetekster • Artikkelråstoff ble lagt ut på skolens Classfronter • Veiledning og hjelp skjedde via e-post og telefon • Kladdesidene var åpne bare for administratorene Dermed forekom bare elevens navn i historikken

7 Erfaringer 1 7 • Det tok uforholdsmessig lang tid å komme igang • Elevene var til å begynne med nølende og usikre • Det ble nødvendig å ta av skoletimene • Noen elever klarte seg fullstendig på egenhånd • Det ble mulig å ta seg bedre av de svake elevene • Det forekom utstrakt erfaringsutveksling i klassen

8 Erfaringer 2 8 • Det er viktig å ha prosjektet klart tidlig i skoleåret • Man må ta i bruk skoletimer helt fra starten av • Man må ha innleveringsfrist både til jul og påske • Flinke elever må få noe igjen for å hjelpe svakere • Presumtivt svake presterer over forventet • Det er mulig å høyne kravet til antall artikler

9 Erfaringer 3 9 • Elever er kommet i personlig kontakt med kunstnere • De er stolte av artiklene sine • De har fått ett mer familiært forhold til faget • De er blitt flinkere til å strukturere seg også muntlig • De er blitt mer kildekritiske • De har fått innsikt problemer rundt bruken av lisenser

10 Eksempel 1 10

11 Eksempel 2 11

12 Eksempel 3 12

13 Eksempel 4 13

14 Eksempel 5 14

15 Evaluering 15 •Der er skrevet 20 artikler tilknyttet prosjektet •Atriklene er om kjente og litt mer ukjente kunstnere • Kvaliteten på artiklene er jevt over god • Noen av artiklene utmerker seg som svært bra •Det har vært spennede å se hvordan elevene har jobbet med stoffet •Om anledningen byr seg så vil det bli startet flere prosjekt


Laste ned ppt "Læring, kunnskap, formidling Prosjekt moderne kunsthistorie Fagerlia videregående skole KUNSTHISTORIE.COM Prosjekt moderne kunsthistorie Fagwiki som læringsarena."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google