Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SEKSJONS KONFERANSEN 20 – 21 februar 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SEKSJONS KONFERANSEN 20 – 21 februar 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 SEKSJONS KONFERANSEN 20 – 21 februar 2013
Seksjon kirke, kultur og oppvekst

2 Deltakerliste seksjonskonferansen 2013
Fylket leder Anita Stokdal Fylket nest leder Margrethe Kaarvaag Fylket Styre medlem Bjørn Johannesen Fylket Styre medlem Torill Nesvåg Fylket Styre medlem Inger Wagle Leder Valg komité SKKO Kirsten Krumshagen Avd Ryfylke Liv Karin Nærheim Avd Ryfylke Marianne Hausken Olsen Avd Stavanger Hilde L. Fredriksen Avd Stavanger Grete Karin Sunde Avd Dalane Jane Paulsen Avd Hå Ingrid Sofie Haver Avd Hå Ingeborg Nærland Skjærpe Avd Sauda Bodil Sandal Avd Sola Venke Jørstad Moe Avd Rogaland fylke Torhild Østhus Avd Vindafjord Helge Ur Avd Klepp Svanhild Arnegård Avd Klepp Karina Rasmussen Avd Time Janne Nese Avd Time Anne Oftedal Avd Karmøy Flor de Maria Vold Avd Karmøy Signe Solnørdal Avd Randaberg Erna Randeberg SKKO sentralt Mette Henriksen Aas

3 Styret i Seksjon Kirke Kultur og Oppvekst (SKKO) 2011- 2013 har bestått av:
Leiar: Anita M. Stokdal Avd 688, Time Nestleiar: Margrethe Kaarvaag, Avd 019, Stavanger Styremedlem Torill Nesvåg Avd 151, Dalane Styremedlem Inger Wagle Avd 192, Strand, Forsand Styremedlem Bjørn Johannesen Avd 019, Stavanger Vara medlem Flor de Maria Vold Avd 323, Karmøy Vara medlem Bjørg Wilson Avd 281, Sandnes Vara medlem Roar Koldbjørnsen Avd 469, Rogaland Fylke Representantskapet: Fylkesstyre Anita M. Stokdal Avd 688, Time Representant Margrethe Kaarvaag Avd 019, Stavanger Representant Torill Nesvåg Avd 151, Dalane Representant Inger Wagle Avd 192, Strand, Forsand 1. Vara Flor de Maria Vold Avd 323, Karmøy 2- Vara Bjørg Wilson Avd 281, Sandnes 3. Vara Roar Koldbjørnsen Avd 469, Rogaland Fylke

4 Program / Dagsorden : Kl. 14.00 Åpning
Kl Hilsen frå Mette Henriksen Aas sentral seksjons leder i SKKO Kl Godkjenning av dagsorden: Konstituering Sak 01: Årsmelding 2011 og 2012 Sak 02: Handlingsplan 2013 Sak 04: Innkomne forslag Sak 05: Valg for 2013 / 2014 Kl Avslutning

5 Konstituering: Valg av ordstyrer: forslag fra styre: Torhild Nesvåg. Valgt: …………….. Valg av sekretærer: forslag fra styre: Anita M. Stokdal og Margrethe Kaarvaag Valgt: …………….. ………………… Tellekorps: forslag fra styre: Valgt: …………………. ………………… Underskriving av protokoll forslag fra styre: Hilde L. Fredriksen og Torhild Østhus Valgt: ………………. …………….

6 Fylkes seksjonsmøte saker:
Sak 01/13: Årsmelding 2011 (se vedlegg 1) Årsmelding 2012 (se vedlegg 2) Forslag til vedtak: Årsrapportene tas til orientering Sak 02/13 Handlingsplan 2013 og 2014 (se vedlegg 3) Forslag til vedtak: Handlingsplanen vedtas. Styret kan gjøre endringer ut fra økonomiske rammer for 2013 og 2014. Sak 03/13 Økonomi: Seksjonen har holdt seg innenfor den økonomiske rammen for Det er brukt litt over rammen i 2012. Forslag til vedtak: Orienteringen om økonomien tas til orientering. Sak 04/13 Innkommende forslag. Ingen kommet. Sak 05/13 Valg ved valgkomiteen. Valg av ulike verv

7 Vedlegg 2 a Handlingsplan 2013 og 2014 Satsingsområder i hele perioden:
Samarbeid Verving Kurs / Tiltak / Samlinger Følge sentrale føringer og fylkets kretsens satsinger Forventninger fra de lokale seksjonsstyrene til fylket Organisasjons og opplæring/videreutvikling Arbeidsplassbesøk Skolebesøk/Høyskole Møtevirksomhet: ca 1 møte pr mnd. Minus ferie. Seksjonsledermøter, organisasjons utvikling Godt fagforeningsarbeid. Felles seminar, seksjonene på fylket Invitere styret i seksjonen på møter i lokalforeningene Regionsmøter, yrkesfaglig utvikling Delta på sentrale samlinger Fylkesstyremøter Kommunevalg og fylkestingsvalg

8 Vedlegg 2 b Handlingsplan 2013 / 2014:
Rekruttere og reklamere for Yrkes NB i Barne og Ungdomsarbeiderfaget Fokus så tidlig som mulig for å få flere kommuner til å delta. Nettverksbygging i alle avtaleområdene. Bruke Regionene. Besøke foreningene eller regionene. Verving - alle avtaleområder Hele, faste stillinger. Arbeidsplassbesøk. Samarbeide med ungdommene om Skolebesøk - ungdomsskoler/videregående skoler og høyskole/universitet Høyskolegruppene. Samarbeid med andre seksjoner / regioner/fylkeskommunen/fylkesmannsembetet / KK Seksjonssamlinger Kurs / seminar / temakvelder. Her blir det laget egen plan Info skriv ut til foreningene

9 Vedlegg 2 c Handlingsplan 2013 / 2014
Kurs og utdanning: § 4A-Tvang / psykisk utviklingshemmede Motivere flere til å ta Barne og Ungdoms arbeid 60 studie poeng. Lederutvikling/ledere i barnehage og SFO Leksehjelp Stimulere til fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO Aktuelle tema i tiden. Godt fagforeningsarbeid. Konferanser Høyskolekonferanse Styreutvikling Samarbeid med Hordaland/Sogn og Fjordane Tilbud til smale yrkesgrupper Skolebesøk /samarbeid med ungdomsutvalget Høyskolebesøk i samarbeidet med LO ungdom Kurs: Åpent for forslag for hele perioden

10 Forslag til Årshjul, ny modell:
Se eget veldegg Ca Avslutning.


Laste ned ppt "SEKSJONS KONFERANSEN 20 – 21 februar 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google