Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

L IKESTILLINGSPROSJEKT I BARNEHAGENE I E NGERDAL. 2011 -2012 Sømådal barnehage 6 barn Engerdal barnehage24 barn Drevsjø barnehage36 barn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "L IKESTILLINGSPROSJEKT I BARNEHAGENE I E NGERDAL. 2011 -2012 Sømådal barnehage 6 barn Engerdal barnehage24 barn Drevsjø barnehage36 barn."— Utskrift av presentasjonen:

1 L IKESTILLINGSPROSJEKT I BARNEHAGENE I E NGERDAL. 2011 -2012 Sømådal barnehage 6 barn Engerdal barnehage24 barn Drevsjø barnehage36 barn

2

3 PROSJEKT ”LIKESTILLING I BARNEHAGENE” Ved Fylkesmannen i Hedmark og Likestillingssenteret. Drevsjø barnehage hadde erfaring fra forrige prosjektrunde i 2010, og ønsket å ha med de andre barnehagene til å fortsette videre arbeid. At en barnehage kunne bidra med erfaring fra prosjektarbeid om likestilling var til nytte for de nye barnehagene ved oppstart. Drevsjø barnehage erfarte hvordan prosjektarbeidet gradvis flyttet vår bevissthet og refleksjon. F. eks fra fokus på de ansattes holdninger til å se barnas egne uttrykk og oppfatninger om kjønn.

4 M ÅL FOR PROSJEKTARBEIDET I BARNEHAGENE I E NGERDAL. Barnehagene ønsker å gi jenter og gutter like muligheter til å utvikle seg ut i fra sine forutsetninger og interesser, uten at deres muligheter skal begrenses av tradisjonelle kjønnsrolleoppfatninger.

5 H VA ØNSKET VI Å SE NÆRMERE PÅ ? Hvilke kjønnsrolleforventninger møter barna i våre barnehager. - fra andre barn, ansatte, foreldre eller i bøker, leker og utstyr barnehagemiljøet Behandler vi jenter og gutter likt uavhengig av kjønn? Hvilke oppfatninger om kjønnsroller har gutter og jenter i våre barnehager og hvordan kommer de til uttrykk i lek og aktiviteter?

6 P ROSJEKTOPPSTART OG PROSESSER Felles samling på Hamar, april 2011 Felles prosjektsøknad, mai 2011 Felles planleggingsdag i Engerdal, 16.09.11 Foreldremøter i barnehagene Veiledning til barnehagene Samlinger m teori og veiledning Møter i barnehagenettverket i kommunen hvor også prosjektet har vært har vært med som et tema.

7 F OKUSOMRÅDER OG METODEVALG Problemstillinger / spørsmålsstillinger Metodevalg Veiledninger og samlinger i 2012 Observasjoner Praksisfortellinger Oppsummeringer og resultater Hva ser vi at prosessene har ført til blant ansatte og foreldre i våre barnehager

8 P RAKSISFORTELLINGER Korte og enkle notater i hverdagen Hvilke spørsmål og tanker får du når du hører fortellingen? Hvilke opplevelser og tanker tror du barna hadde? Hva opplevde de voksne i fortellingen? Hva kan vi lære av fortellingen? Praksisfortellinger forteller oss mye.

9 V IDERE ARBEID Hver barnehage har konkrete spørsmålsstillinger å jobbe videre med ut ifra resultater og funn i prosjektet. I barnehagene vil videre arbeid med observasjon, refleksjon og diskusjoner være naturlig fortsettelse. Vi har ønske om å få til et åpent møte om mangfold når det gjelder kjønnsroller, kjønnsidentitet. Vi ønsker å bidra til åpenhet og respekt for at det er mange måter å være gutt og jente på og å være dame og mann på.


Laste ned ppt "L IKESTILLINGSPROSJEKT I BARNEHAGENE I E NGERDAL. 2011 -2012 Sømådal barnehage 6 barn Engerdal barnehage24 barn Drevsjø barnehage36 barn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google