Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen! Bonusfilmen laget av Tromsø vgs - medialinja.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen! Bonusfilmen laget av Tromsø vgs - medialinja."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen! Bonusfilmen laget av Tromsø vgs - medialinja

2 Mål for dagen! Dere skal vite konsekvensene ved svart arbeid
Dere skal vite hvor dere kan hente informasjon om skatt Vi vil spre positive holdninger til å bidra til fellesskapet Tenk selv! Vi starter med Bonusfilm som er laget av Medialinja ved Tromsø vgs Presentasjon av Spleiselaget og oss selv Intro av samarbeidsforum ( skatteetaten, KS YS, NHO, LO og UNIO) 3. Mål for dagen.

3 Det er vel greit å jobbe svart?
Hvorfor ungdom som målgruppe? Spørreundersøkelser har vist at ungdommer er mer tilbøyelig enn andre grupper til å kunne å jobbe svart. Spørreundersøkelse foretatt høsten 2004 i regi av dagspressen 77,3 % av de spurte i aldersgruppen år har benyttet eller kan tenke seg å benytte svart arbeid Kjenner dere noen som arbeider svart? Vet dere hvorfor noen velger å arbeide svart? Interessert i håndball? Har du hørt ka som har skjedd der i de siste dagan. Jo, korrupsjon. Dommeran e kjøpt og betalt for å fikse kampan. Der ble det i går bestemt at det skal gis en krisepakke mot dommerbestikkelsa. Husker dere hva som skjedde i Italia i forrige sesong hvor dommerne ble betalt for å avgjøre kamper– korrupsjon – dokker syns sikkert det var urettferdig. Tenk å kjøp sæ kampresulat da!!! Sånne urettferdigheta skjer i arbeidslivet også. Særlig ungdomma bli grovt utnytta. Her lønne dæ sæ å vær klar over hva slags rettigheter du har. Vi ska utfordre dokker litt etter hvert ka dokker mene om svart arbeid. Utdrag av forskningsrapport om svart arbeid i regi av Frisch- senteret (Universitetet i Oslo) Hvis du har mulighet for å få inntekt uten å måtte oppgi den til skattemyndighetene, vil du ta i mot slik inntekt ? Ungdom i alder år 72 % i 1980 54 % i 2001 45 % i 2004 Italiensk fotball for 2 år siden da dommerne ble kjøpt for å avgjør kampresultatan. Urettferdig. Hvis ingen har kjøpt svarte tjenesta hadd det heller ikke vært noe marked for svart arbeid. 3

4 Hvorfor betaler vi skatt ?
Finansiering av velferdsstaten - med lik rett til bl.a.: Utdanning Helsetjenester Sosiale tjenester og pensjoner Og mye, mye mer Det norske samfunn er et SPLEISELAG Utdanning (skoleplikt og skolerett) Alle i Norge har 10 års skoleplikt, grunnskole. Ungdom som har fullført grunnskolen har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. I noen lærefag er opplæringstiden lengre enn tre år. Du har da rett til den opplæringstiden som er fastsatt for faget. På finner du mer om dette. Helsetjenester Eksempel; Sykehus, fastlege, helsesøster i skolen, svangerskap og fødsel Ikke egenandel for undersøkelse og behandling av barn under 12 år. For legetjenester kreves det en egenandel. Denne egenandelen slås sammen med andre egenandeler og når et visst minstebeløp er nådd, får du frikort. Mer informasjon om frikort får du hos legen din eller på NAV. Egenandelstak for 2009 er kr 1 780,-. Tannlege; Hovedregelen er at pasienter over 20 år selv betaler for den behandlingen de trenger. Jfr Nav.no Flere eksempler kommer under foil nr 13. Sosiale tjenester og pensjoner Økonomisk stønad (sosialhjelp) for å sikre alle økonomisk trygghet. Alle har rett til nødvendige sosiale tjenester i den kommunen de bor i. Hvis du trenger hjelp til å klare deg i dagliglivet, kan du henvende deg til kommunen din. Kommunen har plikt til å informere deg om de ordninger som finnes.

5 Vi spleiser Det norske samfunnet er et spleiselag.
Et spleiselag du ikke kan melde deg ut av. Vi gjør det mye større: Samfunnet er det ”store” spleiselaget Samfunnet er et spleiselag på samme måte som en pizzakveld/klassefest/borettslaget. Bare mer strukturert, formalisert og varig, og du kan ikke melde deg ut. Det hjelper ikke å sende utmeldelsesbrev til Skatteetaten der en ber om at navnet blir slettet fra alle register! (Noen har forsøkt) Mulige spørsmål: Dere er jo med på dette spleiselaget: Betaler alle det de skal? Betaler alle like mye? Noen skal betale mindre på grunn av skattesystemet. - Det norske skattesystemet er bygd opp etter ”evneprinsippet” Noen betaler mindre fordi de ikke oppgir alt de har tjent. Her kommer ofte spørsmål om ”hvorfor de rike ikke betaler skatt. Hvorfor er ”de” nullskatteytere?” - ??? Forsøk å dra linjer mellom det ”lille” og ”store” spleiselaget. Det er viktig at elevene ser at samfunnet fungerer som et spleiselag. Det vil fort komme en diskusjon om skattenivå, skatteregler og fordeling av goder. Påpek at det er ingen av de politiske partiene som vi avskaffe skattesystemet, men at de er uenige om hva som skal skattelegges, hvor mye det skal skattelegges og hva pengene skal brukes til. Fremhev gjerne at dagens skattesystem er politisk vedtatt i Stortinget. Skal elevene gjøre noe med dette, må de bruke stemmeretten sin. og/eller Gi gjerne en kort beskrivelse av den ”Nordiske modellen”. Høy grad av felles finansiering av velferdsgodene og sterke organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, som på uavhengige rankinger har gjort disse landene til verdens beste å bo i. 5

6 Hvem bestemmer? Stortinget bestemmer hvor mye skatt du skal betale.
Du er med å bestemme hvem som sitter på Stortinget. Skatteetaten beregner hvor mye skatt du skal betale av inntekten din. Skatteetaten arbeider ut fra lover og regler gitt av Stortinget, som er den lovgivende myndigheten. 6

7 Offentlige inntekter RITA
Skatt e en liten andel. 39% inntektene kommer fra oljen. Det gir jo oss unike muligheta og vi har det vel egentlig altfor godt. Man blir sløv av å ha det for godt, og man tar alt for gitt. I 2008 var det budsjettert med milliarder. Litt under halvparten av inntektan til Norge kommer fra skatt på lønn og merverdiavgift. Ræsten er hovedsakelig oljeinntekta og arbeidsgiveravgift. Og det er egentlig en ganske bra deal – Det er ikke mange i Norge som faktisk betale det livan dæmmes koste – I Spleiselaget deltar også store og rike aktører som Hydro/Statoil, Adresseavisa, Kjell Inge Røkke og Mac Donalds. Og dæm betale my i skatt og avgift og det drar resten av medlemman i spleiselaget stor nytte av. Arbeidsgiveravgift og Trygdeavgift Hva er dette? Som en forsikringspremie – en premie som alle i spleiselaget betaler Ikke alle land har ei sånn avgift – og det lette selvfølgelig skattebyrden, men er det bra? USA har ikke en sånn premie, så folk må ha privat forsikring i stedet Historie fra virkeligheten: Eit par av ein kollega av mæ va i USA på ferie. Hu va gravid, og fødd mens hu va der. Det kosta hu Hu hadd heildigvis reiseforsikring så det gikk greit. Men tænk på dæm som ikke har råd t å betal forsikring. Folk bli vist vækk fra sykehuset, uansett kor syk dæm e. 6 av 10 kroner Norge har i pengepungen stammer fra spleiselaget. Fy flate! Det er mye det! Ka skjer om dæm forsvinn – om folk byinne å jobb svart, og oppgi ingenting eller bare litt til beskatning og dermed sniker seg unna skatten – det bli ikke my pænga igjen da nei, det vil bli problema for Norge å betale regningene sin da. Samtidlig viktig å påpeke; Det er bære et fåtalls hundre mennesker som faktisk betale det som livan dæmmers koste. Kolles det? Aill selskapa, deriblaindt HydroStatoil, betale skatt og avgift og er dermed med i spleiselaget, og dæm bidrar med vældig my til statskassa og laget. Det gjær at aill medlemman av laget drar nytte av dæm og dermed får pænga av dem. Oljeinntektene utgjør 24 % - ca. 200 milliarder MEN: Skatter og avgifter utgjør til sammen 60 % - ca. 480 milliarder. Og vi er oljenasjonen? A. LØPENDE INNTEKTER  264 941

8 Offentlige utgifter Elisabeth
Sosiale tjenester, helse og pensjoner utgjør en stor del av utgiftene. Har noen vært på sykehus ? Betalt noe?. Mange land har ikke slike utgifter. Det må betales selv eller ved private forsikringer som for eksempel USA. Sønnen min gikk på videregående i fjor og va russ. I mai va han ut på byen og ble slått ned. Kinnbeinet ble knust og han måtte inn på sykehuset. Det ble operert inn en plate og noen skruer i kinnet. Heldigvis slapp vi å betale noe….. Det e jo noe å tenk på. Slike ting har komme til å kosta mange tusen i for eksempel USA. Vi like jo å sammenlign oss med USA og æ har bodd i USA et år og vet at ting e dyrt. Det er utrolig mange som ikke har private forsikringer på grunn av at det er så dyrt. Ei venninne skulle ha barn …………..og det kosta – ,- for en fødsel. Tenk dokker det – I Norge er det ikke bare gratis å føde barn – du får penger for det også. Utdanning koste også mye. Vet dokker kor mye skoleplassen deres her på skolen koste? Jo, den koste ca r ,-. For et år. Tenk dokker kor mange foreldre som ikke ville hatt råd til å sende ungdommene sine på videregående skole hvis vårt system hadde vært slik. Hva syns dokker ? Det kan jo diskuteres hvor store kakestykkene skal være ?? MER TIL HELSE? MER TIL ELDRE? MER TIL SKOLE? Her må dokker bruke stemmeretten dokkers TOTALE UTGIFTER  471

9 Filmen Lærlingefilmen 9 9

10 Hva får du? Før du begynte å betale skatt har du allerede fått:
Helsetjenester Barnetrygd Barnehage Kontantstøtte Skole +++ Hvilke tilbud har elevene fått dekket av samfunnet frem til i dag? Velger vi å se nærmerer på temaet ”helsetjenester” kan vi blant annet ramse opp dette: Svangerskapskontroll Fødsel Helsestasjon Vaksinasjon Tannlege (barn og unge er gratis) Helsesøster Fastlege Sykehus Medisin (blå resept) Adrian Biltur i USA Hva får dere? Idrettsanlegg, fritidsklubber, gatelys, svømmehall, buss, skoler Videre kan vi kikke nærmere på offentlige tilbud ifm barnehage / skole og skape forståelse for hva dette koster samfunnet ved å laget et ”Regnskap for en 18-åring”. Skap engasjement f.eks ved å holde tippekonkuranse blant elevene om hva de tror de enkelte elementene koster. Grunnlaget for regnskapet er tall hentet fra Statistisk Sentralbyrå sine nettsider. (Fremgangsmåte på hvordan man finner de ulike statistikkene ligger på M:/området) Beløpene er 2007-tall og viser landsgjennomsnittet: Brutto driftsutgift til barnehage pr år pr barn: kr ( Egenbetalingen utgjør av dette kr ) Brutto driftsutgift til grunnskole pr år pr elev: kr Brutto driftsuttgift til vgs pr år pr elev: kr Vi presenterer dette for elevene: ”Regnskap for en 18-åring” (Vi bruker hele tall slik at elevene lett kan ta hoderegning selv) Barnehage i 5 år: kr * 5 år = kr ,- Barne- og Ungdomsskole i 10 år: kr * 10 år = kr ,- Videregående skole i 3 år: kr * 3 år = kr ,- Sum = kr ,- dvs ca 1, 5 millioner FØR vi er 18 år I tillegg kommer barnetrygden på ca kr (kr 970 pr mnd * 12 mnd * 18 år) + utgifter til skolekyss + utgifter til helsetjenester som nevnt ovenfor med mer. Tjenester som mange omtales som ”gratis” er altså ikke så ”gratis” alikevel! 10

11 Regnskap for en 18 åring Utgift til barnehage pr år pr barn: kr ( Foreldrebetaling kr ) Utgift til grunnskole pr år pr elev: kr Utgift til vgs pr år pr elev: kr Barnehage i 5 år: kr * 5 år = kr ,- Barne- og Ungdomsskole i 10 år: kr * 10 år = kr ,- Videregående skole i 3 år: kr * 3 år = kr ,- = kr ,- dvs 1, 5 millioner FØR vi er 18 år I tillegg kommer barnetrygden på ca kr (kr 970 pr mnd * 12 mnd * 18 år) + utgifter til skoleskyss + utgifter til helsetjenester som nevnt ovenfor med mer. Tjenester som mange omtales som ”gratis” er altså ikke så ”gratis” likevel! Videre kan vi kikke nærmere på offentlige tilbud ifm barnehage / skole og skape forståelse for hva dette koster samfunnet ved å lage et ”Regnskap for en 18-åring”. Skap engasjement f.eks ved å holde tippekonkuranse blant elevene om hva de tror de enkelte elementene koster. Grunnlaget for regnskapet er tall hentet fra Statistisk Sentralbyrå sine nettsider. (Fremgangsmåte på hvordan man finner de ulike statistikkene ligger på M:/området) Pr. jan 2009 ligger ikke tall for 2008 i statistikkbanken. Tallene fra 2007 er justert med 2,5 % i vårt eksempel. -Maksimalgrensen på foreldrebetalingen for en heltidsbarnehageplass i 2009 utgjør kroner per måned, kroner på årsbasis jfr Statsbudsjettet for 2009.

12 Du betaler skatt av lønnen din
Nå kan du gjette. Hvor mye skatt? 28,4% 26,4% 21,0% 14,9% Her får vi de til å gjette hvor mye skatt man betaler på henholdvis og Så tar vi et regnestykke hvor en jobber svart og den andre hvitt. Vi sier også noe om at dersom de i utgangspunktet vet at de vil tjene mer enn frikortet så lønner det seg å betale skatt fra første krone. Tallene gjelder for inntektsåret 2008 Dette lysarket kan benyttes til å forklare hva som skjer når du tjener mer enn frikortet og for å forklare evneprinsippet. Tjener du: kr ,- i året, betaler du kr ,- i skatt. 5,2% Tjener du: kr ,- i året, betaler du kr ,- i skatt. 7,8% Tjener du: kr ,- i året, betaler du kr ,- i skatt. 14,9% Tjener du: kr ,- i året, betaler du kr ,- i skatt. 21,0% Tjener du: kr ,- i året, betaler du kr ,- i skatt. 26,4% Tjener du: kr ,- i året, betaler du kr ,- i skatt. 28,4% Tjener du: kr ,- i året, betaler du kr ,- i skatt. 35,8% Tjener du: kr ,- i året, betaler du kr ,- i skatt. 39,4% 7,8% 5,2% 12

13 Hvitt eller svart ? Hvitt Svart Lønn 70 000 skatt 5 460 Utbetalt
Utbetalt 64 540 + feriepenger 7 140 Totalt 71 680 Her har vi lagt til grunn av man får 10.2 % feriepenger. Som vi også sier i foil nr 16 har man rettigheter når det gjelder feriepenger, sykepenger, pensjonspoeng, lønnsgaranti ved konkurs, dagpenger. Det lønner seg helt klart å jobbe hvitt

14 Som lærling Sjekk spleiselaget.no og få gratis eksperthjelp
Bestill skattekort og gi det til arbeidsgiver Få lærlingkontrakt Ta vare på lønnsslipper Sjekk lønns- og trekkoppgave Kontroller selvangivelse Sjekkliste for ungdom i jobb Skattekort Her er det lett å skape engasjement ved f.eks å spørre elevene om: de vet størrelsen på frikortbeløpet. - Kr i 2008 de vet forskjellen på skattekort og frikort (de aller fleste tror det finnes flere ulike skattekort) Frikortet er et skattekort, men det er tre måter å beregne forskuddstrekket på; frikort, %-kort og tabellkort Ikke gå i detaljer på skattekortet f.eks ved å forklare hva et tabellkort er. Dette kan fort bli for komplisert. Si heller at elevene får frikort når de tjener mindre enn frikortbeløpet %-kort når de tjener over frikortbeløpet og dette gjelder som regel deltidsjobb, sommerjobb etc tabellkort er som regel for de med heltidsjobb Skattekort (frikort) skrives ut av Skatteetaten. Disse kan bestilles via Internett, SMS eller en kan troppe opp på hvilket som helst Skattekontor. Bruker en Internett kan dette gjøres via spleiselaget.no Bruker en SMS så sender skriver en kun f.eks FRIKORT fødselsnummer ( 11 siffer) og sender til ( Undersøkelser har vist at det er ”mamma” som er den flinkeste bestiller av frikort i Norge. Påpek at dette BØR/ KAN ungdommene selv gjøre) Dersom en ikke leverer skattekort/frikort så har arbeidsgiveren plikt til å trekke 50% i skatt. Dersom en har betalt for mye skatt, blir dette utbetalt året etter ifb med skatteoppgjøret. Arbeidsavtale Du har krav på skriftlig arbeidsavtale. Denne beskriver arbeidstaker og arbeidsgiver sine rettigheter og plikter. Arbeidsavtalen skal blant annet inneholde lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver, pauser, ferietid, oppsigelsesfrister med mer. Du kan finne lenken til en standard arbeidsavtale laget av arbeidstilsynet på spleiselaget.no Lønnsslipp Dette er den eneste kvittering du får for innbetalt skattetrekk. Ta derfor godt vare på denne. Selvangivelse Viktig å kontrollere at de forhåndsutfylte opplysningene er korrekt og at opplysninger ikke mangler. Dersom opplysningene på selvangivelsen er korrekte og fullstendige, trenger en ikke å sende inn selvangivelsen. ”Stille aksept” Dersom de forhåndsutfylte opplysningene er ukorrekte eller mangelfulle, må dette endres og selvangivelsen sendes inn til Skatteetaten. Fristen for levering er 30. april. Selvangivelsen kan leveres via internett; Lenken dit finner du også på spleiselaget.no Sjekk spleiselaget.no og få gratis eksperthjelp 14

15 Økonomisk kriminalitet
Økonomisk kriminalitet er f.eks: Skattekriminalitet Svart økonomi Svart arbeid Trygdemisbruk Bedrageri og underslag Korrupsjon Elisabeth Økonomisk kriminalitet:: Økonomisk aktivitet som rammes av straffebestemmelsene i straffeloven eller særlover. Og det er alvorlige greier!! Økonomisk kriminalitet har en øvre strafferamme på 6 år i fengsel. Koffer snakke vi om økonomisk kriminalitet her? Jo fordi svart arbeid er økonomisk kriminalitet og er i samme kategori som narkotikahandel og hallikvirksomhet. Det er også trygdesvindel – det å jobbe å ikke meild fra til NAV er også økonomisk kriminalitet, man får mer einn man egentlig skulle ha hatt Vi har vist til forskjellige lovbestemmelser her, men vi skal ikke gå nærmar inn på det. Men det er viktig å vårrå klar over at bestemmelsan finnes. I skatteetaten har vi egne team som jobbe med sånne saka, og avdelinga heiter treffende nok: Skattekrim. Skatteetaten er i stadig utvikling, og et av satsningsfeltan i fremtida er nettopp det å avdekke skatteunndragelsa, så skattekrimetterforskera blir det stadig flere av. Vi ser jo også at det kan være en bra satsning – 50 mrd. kr. antas å bli unndratt fra beskatning hvert år. Tilleggsavgift . 15, 30 eller 60 % alt avhengig av skyldgraden. -15 % tilleggsskatt hvis du glemmer å føre opp inntekt 30-60% brukes hvis du bevisst har gitt opp gale tall eller ikke leverer. Tilleggsskatt kommer i tillegg til utlignet skatt/avgift – ex. skulle du egentlig ha betalt kr ,- i skatt, men forsøkte å unngå dette men ble oppdaget, kan du få kt i tillegg til opprinnelig skatt – altså totalt kr ,-. Huske dåkk Drosjesaken i Oslo? Kollega jobbet ved Kemneren i Oslo. Han hadde saken. Forelesning i Ila fengsel…. REGNSKAPSFØREREN som fikk seks års fengsel for triksing med regsnkapet til en drosjeeier. Dette er bare noen eksempler på økonomisk kriminalitet. Denne type kriminalitet har som regel et profittmotiv for utøveren og kan skje av personer og/eller innenfor virksomheter som ellers driver en lovlig aktivitet. I Norge har vi en spesiell politi- og påtalemyndighet som har spesialisert seg på å etterforske/rettsforfølge økonomisk kriminalitet – Økokrim. De tar gjerne de mest alvorlige sakene innenfor denne genre. Vi snakker gjerne om skattekriminalitet når vi omtaler lovstridige handlinger knyttet til skatte- og avgiftslovgivningen. I dette inngår både svart økonomi og svart arbeid. Dette er bevisste skatte- og avgiftsunndragelser fra de som utfører det og kan straffeforfølges. Rettsapparatet har de seneste årene gitt mange strenge dommer innenfor dette feltet. Størrelsen på svart arbeid og svart økonomi stiller mange spørsmål om – den kan ikke tallfestes eksakt, men flere antyder at den samlet kan utgjøre rundt 100 milliarder kroner i Norge. Selv om man ikke kan si noe eksakte tall på dette området, kan det fastslås allikevel at den utgjør et betydelig samfunnsproblem. Det oppleves urettferdig fra de som etterlever regelverket at skattebetalingen ikke blir korrekt fordelt på alle grupper etter lovgivers intensjoner. 15 15

16 Når presentasjonen er i visningsmodus, kan du klikke på den enkelte faksimilen og bli tatt rett til avisens nettside. 16 16

17 Du får ? ? Feriepenger Lønn under sykdom Pensjonspoeng Lønnsgaranti
Oppsigelsesvern Dagpenger under arbeidsledighet Yrkesskadeerstatning Sluttattest ? Dette er konsekvensen av å jobbe svart. Si litt om hver av punktene. Når det gjelder oppsigelsesvern og ulykkesforsikring, så vil en som arbeider svart ha visse rettigheter, men det kan være et problem med å dokumentere at man faktisk har arbeidet for den aktuelle arbeidsgiveren. Ikke jobb svart hvis du vil ha: Penger til ferien neste år, 10,2% (12%) Lønn under sykdom. Også fødselspenger. Opptjening av pensjon, både uføre og alderspensjon. Det er lenge til du blir gammel, men likevel… Ufør kan en bli når som helst… Lønn hvis bedriften går konkurs Sikkerhet mot plutselig å miste jobben Ytelser når du har mistet jobben; dagpenger (grunnlaget er tidligere registrert inntekt) For å få rett til dagpenger må medlemmet a) i det siste avsluttede kalenderåret før det søkes om stønad ha hatt utbetalt en arbeidsinntekt som minst svarer til 1,5 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet, eller b) i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene før det søkes om stønad ha hatt utbetalt en arbeidsinntekt som minst svarer til 3 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet. Penger hvis du blir utsatt for en ulykke og ikke kan jobbe Attest som du kan bruke til å få en annen jobb. Heller ikke hull i CV. I tillegg: En lønnsslipp kan være dokumentasjon i forhold til bank når du for eksempel skal ha lån til moped. Snakk litt om hvor viktig det er å ha et godt omdømme og hva det vil kunne ha å si for framtida. Vokt og ta vare på omdømmet ditt! Sykepengerettigheter: Folketrygdloven § 8-2. Opptjeningstid For å få rett til sykepenger må medlemmet ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før han eller hun ble arbeidsufør (opptjeningstid). Fravær i et arbeidsforhold uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden. Rett til feriepenger i følge arbeidstilsynets nettside: Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Freelancere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett på feriepenger etter ferieloven. Hva har man krav på i feriepenger? Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen. Det skal f.eks. ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder dekning av utgifter i forbindelse med tjenesten (reiseutgifter f.eks.), feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret eller andel av nettoutbytte. De utbetalinger som inngår, utgjør feriepengegrunnlaget. Ditt feriepengegrunnlag skal fremgå av lønns- og trekksoppgaven for opptjeningsåret. Feriepengene utgjør 10,2% av feriepengegrunnlaget. Tarifflønn: Det er lovfestet tarifflønn i byggebransjen, ellers ingen minstelønn for ungdom. 17

18 Filmen Gokstad og Bache- filmen 18 18

19 Konsekvenser Svart arbeid har konsekvenser for oss alle:
Offentlige inntekter synker: Svekker velferdsstaten Konkurransevridning: Tyngre å drive lojalt med mange illojale i markedet. Gi gjerne eksempel Dra paralleller med idrett og doping Velferdsstaten svekkes: Stortingets prioriteringer blir ikke fulgt opp i praksis Offentlige inntekter synker Urettferdig konkurranse Usikre arbeidsforhold 19

20 Vil du vite mer? spleiselaget.no skattesiden for ungdom 20
Husk nettsiden som hjelper deg til å gjøre det riktig! Det er viktig at elevene i ettertid husker nettsiden vår. Det er fort gjort å glemme viktige opplysninger som vi har fortalt om i timene, men her kan de finne tilbake til disse. Og mer til… Vis nettsiden aktivt – klikk på logoen vår Noen eksempler på hva som kan vises: Vis menypunktet ”Jobbe?” som inneholder mye av det som er gjennomgått under skolebesøket; nemlig hvorfor jobbe hvitt? ( som viser rettighetene er går glipp av hvis en jobber svart) fått ny jobb? ( som viser de 4 jobbtipsene; arbeidsavtale, skattekort/frikort, lønnsslipp og selvangivelse) Henvis til menypunktene ” Ordliste” og ”Ofte stilte spørsmål” dersom de lurer på noe. Dersom de likevel ikke finner svar på spørsmålene, så henvis til menypunktet ”Spør oss” der vi tilbyr gratis eksperthjelp vi Henvis til menypunktene ”Kjendisvideoer” og ” Konkurranser” for a vise at nettsiden også har ”kule” saker… Samarbeidsforum mot svart økonomi "Aksjon mot svart arbeid" varte fra 1992 til 1996 og var et tiltak mot den voksende svarte økonomien. I 1997 ble "Samarbeidsforum mot svart økonomi" etablert gjennom en avtale med de sentrale partene i arbeidslivet. Under slagordet "Bekjemper svart økonomi med samlet styrke" samarbeider KS, LO, NHO; YS og Skattedirektoratet i "Samarbeidsforum mot svart økonomi" Du kan lese mer om samarbeidet og om innsatsen mot svart økonomi på 20 20


Laste ned ppt "Velkommen! Bonusfilmen laget av Tromsø vgs - medialinja."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google