Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ICF i undervisning og forskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ICF i undervisning og forskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 ICF i undervisning og forskning.
Torstein Vik, Prodekanus studier, DMF, NTNU

2 ICF i helseutdanningene
Grunnutdanning av leger Spesialistutdanning leger Master i helsevitenskap Høyskolene (bachelor) Sykepleie Fysioterapi Ergoterapi Sosionom Pedagog Eksperter i team Helseeksperter i team

3 Grunnutdanningen av leger
Mål: Kunne redegjøre for prinsippene bak ICF. Kjenne til at det finnes et eget kodesystem Moderne medisinstudier har særlige forutsetninger for å kunne lykkes med dett….

4 Medisinstudiet i Trondheim
Mer vekt på studentaktiv læring. Problem Basert Læring (PBL): hovedmetode Tidlig pasientkontakt Fagintegrasjon (basalfag, parakliniske fag og kliniske fag) gjennom hele studiet Tre hovedakser: Biologisk-klinisk Atferd Miljø ”Lærings-spiral”

5

6

7 Gaute… To bilder av en liten gutt (i rullestol) med kvadriplegi er fjernet her, da jeg ikke ønsker bildene på internett. På den ene er han i korpsuniform – han deltar i skolekorpset På det andre kjører han en elektrisk rullestol

8 Studieplan for medisinstudiet ved NTNU

9 Grunnutdanningen av leger
Tilrettelegging !

10 Spesialistdanningen av leger
Mål: Forstå og bruke prinsippene bak ICF i klinisk arbeid. Kunne benytte kodesystemet Redegjøre for og forstå betydningen av å benytte ICF i kvalitetsarbeid og forskning Relevante spesialiteter: Geriatri, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Geriatri, Habilitering av barn Alle ?

11 Spesialistutdanning av leger
Teoriutdanningen: I dag ustrukturert / tilfeldig Stortingsmelding / Nasjonale anbefalinger: Mer av ansvaret bør overføres til universitetene. Prøves for tiden ut i Midt-Norge (HMN /NTNU) (Psykiatri /Geriatri /Pediatri / BUP) PBL, smågruppeundervisning, Ferdighetslaboratorier Forskning /fordypning i utdanningen ?

12 Masterstudiet i Helsevitenskap
Mål: Kjenne til relevante metoder for å vurdere aktivitet og deltakelse til bruk i forskning og kvalitetssikringsarbeid. Bachelor i helsefag Sykepleiere Fysioterapeuter Ergoterapeuter Obligatoriske emner (45 stp) Valgemner (30 stp) Mastergradsoppgave (45 stp)

13 Masterstudiet i Helsevitenskap
Eksempler Helsevitenskapelig teori Funksjonshemming: teori, politikk og hverdagsliv Velferd, integrering og marginalisering Bevegelse og fysisk funksjonsevne

14 Oppsummering: ICF i utdanning
I dag lite inne i grunnutdanning og spesialistutdanning av leger. Kan ved enkle tiltak få en bredere plass. Er i dag inne i grunnutdanningen i helsefag og i Mastergradsstudier i helsevitenskap.

15 Forskning Samarbeidsorganet HMN / NTNU:
Strategisk satsning på Habilitering / Rehabilitering Spesialistutdanningsprosjektene: Geriatri PhD i Helsevitenskap Leger: ’Dobbeltkompetanse’?

16 ICF i forskning: Noen utfordringer
Funksjon (impairment) ofte objektivt målbare funksjonsinnskrenkninger f. eks. muskelstyrke/ leddbevegelighet normalfunksjon kan ofte defineres Aktiviteter mer komplekse, i liten grad målbart med instrumenter behov for utvikling av nye (objektive) kvantitative målemetoder finnes mange selvrapporterende skjemaer usikker kunnskap vedr. reliabilitet og validitet Deltagelse komplekst innhold, i liten grad målbart med instrumenter noen selvrapporterende skjemaer tilgjengelige

17 Egen forskning Oppfølging av barn med lav fødselvekt
Nasjonalt CP register Europeisk CP register

18 Oppsummering: ICF i forskning.
Viktig redskap både i kvalitativ og kvantitativ forskning Gunstig tidspunkt: Strategisk plan for HMN /NTNU. Nye PhD program Spesialistutdanningen av leger i støpeskjeen. Nytt masterstudium i HV.


Laste ned ppt "ICF i undervisning og forskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google