Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arild Moen Velkommen til Sommerseminar juni 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arild Moen Velkommen til Sommerseminar juni 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arild Moen Velkommen til Sommerseminar juni 2013

2 GVD • Gjennomgått og evaluert i strategiseminar april 2013: – Ny organisasjonsform – Prioritering, budsjettskisse for 2014 – Utvikling av felles avløpsstrategi

3 GVD-prosjekter i 2013 Lekkasjekontroll: • Full innsats med 3 lekkasjelyttere • Registrert fortsatt nedgang i vannforbruk i Glitrekommunene • Sonevannmåling er ikke komplett – Mangler målekummer i noen kommuner – Mangler signaler fra flere etablerte målere

4 Vannbalansen

5 Strategi for avløp – SWECO’s anbefaling: • Felles metode for dokumentasjon av tilføringsgrad • Felles system for overvåking av avløpsnett • Kildesporing • Resipientovervåking

6 Nye prosjekter • Krav fra fylkesmannen om resipientovervåking ved større avløpsanlegg • Myndighetsutøvelse for tilknytninger • Nødnett • Værstasjoner

7 Hva gjør GVD med Rekruttering? • Barneskoler, 5. klasse – Utdeling av flasker, informasjon om å drikke vann, samarbeide m/ tannhelsetjeneste, • Ungdomskoler – Samarbeidsavtale GVD – NHO – Informasjon og befaring til Landfalltjern for Børresen og Galterud • Videregående skoler – Drammen gymnas, forskerlinja. Informasjon, undervisning og ekskursjoner for videregående skoler • HiBu - Utviklet egen industribachelor innen VA • Juniorvannpris – sponsor • Generell informasjon

8 Industribachelor VA • 13 studenter startet høsten 2009 på ”vårt” ingeniørstudium ved HiBu. Mye frafall, vi har 4 studenter som fullfører våren 2013. • 15 nye studenter begynte høsten 2010. Av disse 10 igjen. Våre utfordringer: – Skaffe arbeidsplasser (50% jobb ved siden av studiet) – Skaffe dyktige forelesere innen VA-faget – Avtale med HiBu, GVD sørger for undervisning, praksisarbeidsplasser i VA-fag.

9 VA-studiet ved HiBu • Ingen nye opptak til Y-veien høsten 2011, for få søkere. • Endret opptak og studieopplegg fra høst 2012 – Opptak fra videregående skole til 3-årig bachelor utdanning, (ingeniør) maskinlinjen ved HiBu. Opptak 70 studenter høsten 2012. – Opptak med fagbrev til teknisk fagskole og så kan man fortsette på bachelor -utdanningen • Tilby VA-fag som valgfag på ordinær maskinlinje

10 Behovsprøvd rengjøring av vannledningsnettet Hovedprosjekt.Gruppe 3 Høgskolen i Buskerud avd Kongsberg Fakultet for teknologi

11 Oppsummering • Vi har godt vann i dag, men: • Vi får stadig flere utfordringer i arbeidet med å sikre en god og sikker vannforsyning og avløpshåndtering • GVD arbeider med fellesprosjekt som hittil ikke har vært godt dekket av den enkelte kommune. GVD bidrar til å løse utfordringene.

12 GVD-prosjekter, min karakteristikk • Konsensus – Alle er enige om nytten – da deltar alle • Alle ser nytten – Selv Drammen som er en stor kommune, har ikke etablert egen lekkasjekontroll – Små kommuner ser stor nytte av å etablere regelverk felles. • Varierende deltagerantall i noen prosjekter – Varierende ønsker om prioritering og nytte

13 Takk for oppmerksomheten – spørsmål? Siv.ing. Arild Moen13


Laste ned ppt "Arild Moen Velkommen til Sommerseminar juni 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google