Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Navn, Tittel, 62 80 80 00 Workshop helse og omsorg 30.04.13 KONGSVINGER KOMMUNE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Navn, Tittel, 62 80 80 00 Workshop helse og omsorg 30.04.13 KONGSVINGER KOMMUNE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Navn, Tittel, 62 80 80 00 Workshop helse og omsorg 30.04.13 KONGSVINGER KOMMUNE

2 Mål for statuskonferansen 1.Felles forståelse og oversikt over prosjekter og prosesser 2.Sikre fremdrift i alle sentrale prosjekter 3.Kvalitetssikring av prosjektene/prosessene 4.Gi mulighet for innspill/ tilbakemeldinger til de ulike prosjektene Hvorfor, hvordan og hva vil det kreve?

3 Hvorfor? Utfordringer Færre velger helsefaglig utdannelse Flere eldre Rus og psykiatri Yngre funksjonshemmede Knappe økonomiske ressurser

4 Hvordan? Samhandlingsreformen og praksisendring Ny kommunerolle som krever ressurser; kompetanse og økonomi Morgendagens omsorg Ikke lete etter beste praksis, men det beste i neste praksis

5 Praksisendring i Kongsvinger kommune Mål: Brukerne skal være aktive i alle livsfaser KK skal etablere helse- og omsorgstrapp ved å dreie innsatsen mot hjemmebasert tjenesteyting og ved bruk av helsefremmende og forebyggende tiltak •Hverdagsrehabilitering •Velferdsteknologi •Frivillighet

6 Hva er mitt bidrag? 1.I møte mellom ulike profesjoner; blander vante forståelsesmønstre eller forutsetninger. Det kan oppstå ny innsikt, nye måter å tenke på 2.Fremgangsmåte for å organisere læring; strategi for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå kompetansemålet 3.Hvordan jeg lærer, forstår og vet hva jeg har lært 4.Refleksjon over ny kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner 5.Myndige medarbeidere utfordrer og lar seg utfordre


Laste ned ppt "Navn, Tittel, 62 80 80 00 Workshop helse og omsorg 30.04.13 KONGSVINGER KOMMUNE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google