Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bydelsoverlegens rolle(r) i for hold til psykisk helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bydelsoverlegens rolle(r) i for hold til psykisk helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bydelsoverlegens rolle(r) i for hold til psykisk helse
1.Medisinskfaglig rådgiver 2. Myndighets utøver

2 Medisinsk faglig rådgiver
Generelt for all helse, i forhold til innbyggere, alle ansatte /medarbeidere og aktuelle samarbeidspartnere. Betydning av å vurdere helse/ psykisk helse inn i alt planverk smått og stort Ved enkeltsaker der pasienter, tjenesteytere /kolleger evt. pårørende ønsker faglige råd –innen for rammen av hva som er mulig m.h.p. på taushetsplikt. Krisehåndtering

3 Medisinskfaglig rådgiver og evt myndighetsutøver i samme sak
Bekymringsmeldinger Vurdering om behov for bruk av tvunget psykisk helsevern og hastegraden av dette. Krisehåndtering

4 Myndighetsutøver 1 Begjæring om tvungen legeundersøkelse i henhold til psykisk helsevernlov §3-1, der frivillighet er forsøkt uten hell. Kan ikke da være utøvende lege som gjør klinisk undersøkelse. En sjelden gang behov for tutel (begjæring om tvangsinnleggelse), men veldig lite etter endring av psykisk helsevern lov. Vurderende lege kan selv legge inn til vurdering på institusjon.

5 VEDTAK OM TVUNGEN LEGEUNDERSØKELSE ETTER PSYKISK HELSEVERNLOV
Tøyen DPS Akuttteamet Hagegt 32 0653 Fax Unntatt offentlighet Offentlighetslovens § 13, 1. ledd Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Irene Teslo / VEDTAK OM TVUNGEN LEGEUNDERSØKELSE ETTER PSYKISK HELSEVERNLOV På bakgrunn av informasjon der det framgår at legeundersøkelse er nødvendig og frivillighet er forsøkt, og i medhold avvedtas det at skal undersøkes av lege for å bringe på det rene om lovens vilkår for tvungen psykisk helsevern er oppfylt. Pasienten skal opplyses om adgang til å klage til fylkesmannen. En slik klage har ikke oppsettende virkning.

6 Rådgiver/myndighetsutøver 2
Krisehåndtering ; generell rådgivning ved kriser også om behov for psykososial krisehåndtering Myndighetsutøver dersom det er behov for tiltak for å forhindre tap av liv og helse- (vurdering og vedtak men ikke utøver)

7 Myndighetsutøver 3 Myndighet etter lov og forskrift om miljørettet helsevern i forhold til forhold som kan foringer helse, herunder også psykisk helse. Eksempel unødig høy og langvarig støy som tar nattesøvn og/eller skaper sterk angst.


Laste ned ppt "Bydelsoverlegens rolle(r) i for hold til psykisk helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google