Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem er vi. Hvem er vi Visjon for samarbeid Gjennom langsiktig samarbeid gi framtidig valgsikkerhet og kompetanse på hvilke tiltak som gir: - bedre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem er vi. Hvem er vi Visjon for samarbeid Gjennom langsiktig samarbeid gi framtidig valgsikkerhet og kompetanse på hvilke tiltak som gir: - bedre."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvem er vi

3 Visjon for samarbeid Gjennom langsiktig samarbeid
gi framtidig valgsikkerhet og kompetanse på hvilke tiltak som gir: - bedre helse - økt produktivitet - økt effektivitet - økt lønnsomhet

4 Fokusskifte Fra...... Fravær Nærvær Utbrent Påtent Doping & Thinking &
draining training

5 Vårt fokus Innovasjonskraft Individ Organisasjon Helse

6 Fra Utbrent til Påtent – Mestring og Positivt Stress
Hege R. Eriksen Senter for stress, søvn og helse HALOS Universitetet i Bergen

7 To ulike syn på stress Stress is good for you---- and your stress is good for me (Holger Ursin) Stress, det er fali det (Ludvig)

8 Kognitiv aktiverings teori om stress CATS (Ursin & Eriksen, 2004)
Kroppslige Forandringer Belastning Krav Input Stress Stressor Stimulus Slitasje & Sykdom Tonisk Katabol Trening & Helse Fasisk Anabol 4 x stress Belastning - opplevelse av situasjonen (ubehag) avhengig av tolkning- Kroppslig reaksjon (svette, HR etc.) - Kan oppleves (stress rapport, - ubehag, hr etc) Ursin, H., and Eriksen, HR. (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology, 29,

9 Kognitiv aktiverings teori om stress
Bearbeiding/filtrering av krav Kroppslige Forandringer Hjernen - filtere (tolkning) 1) Møte vanskligheter med det er ikke farlig, “bagatellisere” Ikke bra å styre med bind for øynene Psyk. Forsvar setter inn ved trussel Lyve oss bort fra virkeligheten vri på sannheten pynte på tallene Normalt, men farlig, kan gå galt hvis vi ikke ser sannheten. Løve Flyvere, Påskefjellet, Røyk (enkelte går utover helsen) Grupper: styrker hverandre, urealistiske håp, ikke noe galt (norsk næringsliv - de samme menneskene i alle styrer…) Pearl Harbor, Hawaii, 7. Des. 1941 Alle på vakt, Japanske stillehavsflåten borte, til havs for angrep på amerikansk base? Pearl Harbor ikke nevnt. Stor avstressing og ro. Støttet hverandre. Ubåt observert utenfor Honolulu - avfeid. Ingen japansk ubåt uten andre fartøyer. Neste dag radarøvelse. Etterpå “flekker igjen”. God helg. Bomber smalt, høytalere ..”this is not an exercise, this is real….” Lytt til alle også de med ubehagelige meldinger. For mange positive medarbeidere kan være farlig. Må ha noen edru også. Trenger ledere som plukker opp signaler tidlig nok - kursforandring! Skal være noen misfornøyde i org. utvikling og omstilling Motforestillinger, kritikk Andre: selvtillit, trygghet, lytter 2 vurderingsprosesser: Av trussel/belastning. 1) basert på tidligere kunnskap om stimulus, hva pleier å følge i kjølvannet (klaasisk betigning) -stimulus forventning 2) Tar hensyn til hva vi vet om hvilke handlinger som er mulige. Hvor godt kommer resultatet til å bli (instrumentell læring) -responsforventning Mestring: Positiv og negativ responsutfallsforventning Læring, planlegging. Generaliserer begge veier. Vi lagrer sammenhenger mellom stimuli og mellom det vi gjør og det som skjer. Kollega som stormer inn åpner min nederste skuff - sjokolade. Belastning Stimulus forventning (forvrengt) Slitasje & Sykdom Tonisk Katabol Trening & Helse Fasisk Anabol Responsforventning Ursin, H., and Eriksen, HR. (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology, 29,

10 Psykologisk forsvar

11 Responsforventninger
Mestring: Positiv responsforventning Mine strategier gir et positivt resultat Hjelpesløshet: Ingen responsforventning Jeg vet ikke resultatet av mine strategier Håpløshet: Negativ responsforventning Uansett hva jeg gjør så blir resultatet negativt

12 Positiv responsforventning

13 Stress respons Alarm, aktivering, subjektiv opplevelse av belastning og stress respons Kroppslige Forandringer Hjernen - filtere (tolkning) 1) Møte vanskligheter med det er ikke farlig, “bagatellisere” Ikke bra å styre med bind for øynene Psyk. Forsvar setter inn ved trussel Lyve oss bort fra virkeligheten vri på sannheten pynte på tallene Normalt, men farlig, kan gå galt hvis vi ikke ser sannheten. Løve Flyvere, Påskefjellet, Røyk (enkelte går utover helsen) Grupper: styrker hverandre, urealistiske håp, ikke noe galt (norsk næringsliv - de samme menneskene i alle styrer…) Pearl Harbor, Hawaii, 7. Des. 1941 Alle på vakt, Japanske stillehavsflåten borte, til havs for angrep på amerikansk base? Pearl Harbor ikke nevnt. Stor avstressing og ro. Støttet hverandre. Ubåt observert utenfor Honolulu - avfeid. Ingen japansk ubåt uten andre fartøyer. Neste dag radarøvelse. Etterpå “flekker igjen”. God helg. Bomber smalt, høytalere ..”this is not an exercise, this is real….” Lytt til alle også de med ubehagelige meldinger. For mange positive medarbeidere kan være farlig. Må ha noen edru også. Trenger ledere som plukker opp signaler tidlig nok - kursforandring! Skal være noen misfornøyde i org. utvikling og omstilling Motforestillinger, kritikk Andre: selvtillit, trygghet, lytter 2 vurderingsprosesser: Av trussel/belastning. 1) basert på tidligere kunnskap om stimulus, hva pleier å følge i kjølvannet (klaasisk betigning) -stimulus forventning 2) Tar hensyn til hva vi vet om hvilke handlinger som er mulige. Hvor godt kommer resultatet til å bli (instrumentell læring) -responsforventning Mestring: Positiv og negativ responsutfallsforventning Læring, planlegging. Generaliserer begge veier. Vi lagrer sammenhenger mellom stimuli og mellom det vi gjør og det som skjer. Kollega som stormer inn åpner min nederste skuff - sjokolade. Belastning Slitasje & Sykdom Tonisk Katabol Trening & Helse Fasisk Anabol Forsvar Mestring Ursin, H., and Eriksen, HR. (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology, 29,

14 Alarmen Alarmen går når forventninger ikke møtes
Til nye stimuli Når noe mangler Når det er en homeostatisk ubalanse Når det er en trussel mot organismen Alarmen oppstår når det er et misforhold mellom SET-VERDI og AKTUELL- VERDI

15 Kognitiv aktiverings teori om stress
Kroppslige Forandringer Hjernen - filtere (tolkning) 1) Møte vanskligheter med det er ikke farlig, “bagatellisere” Ikke bra å styre med bind for øynene Psyk. Forsvar setter inn ved trussel Lyve oss bort fra virkeligheten vri på sannheten pynte på tallene Normalt, men farlig, kan gå galt hvis vi ikke ser sannheten. Løve Flyvere, Påskefjellet, Røyk (enkelte går utover helsen) Grupper: styrker hverandre, urealistiske håp, ikke noe galt (norsk næringsliv - de samme menneskene i alle styrer…) Pearl Harbor, Hawaii, 7. Des. 1941 Alle på vakt, Japanske stillehavsflåten borte, til havs for angrep på amerikansk base? Pearl Harbor ikke nevnt. Stor avstressing og ro. Støttet hverandre. Ubåt observert utenfor Honolulu - avfeid. Ingen japansk ubåt uten andre fartøyer. Neste dag radarøvelse. Etterpå “flekker igjen”. God helg. Bomber smalt, høytalere ..”this is not an exercise, this is real….” Lytt til alle også de med ubehagelige meldinger. For mange positive medarbeidere kan være farlig. Må ha noen edru også. Trenger ledere som plukker opp signaler tidlig nok - kursforandring! Skal være noen misfornøyde i org. utvikling og omstilling Motforestillinger, kritikk Andre: selvtillit, trygghet, lytter 2 vurderingsprosesser: Av trussel/belastning. 1) basert på tidligere kunnskap om stimulus, hva pleier å følge i kjølvannet (klaasisk betigning) -stimulus forventning 2) Tar hensyn til hva vi vet om hvilke handlinger som er mulige. Hvor godt kommer resultatet til å bli (instrumentell læring) -responsforventning Mestring: Positiv og negativ responsutfallsforventning Læring, planlegging. Generaliserer begge veier. Vi lagrer sammenhenger mellom stimuli og mellom det vi gjør og det som skjer. Kollega som stormer inn åpner min nederste skuff - sjokolade. Belastning Slitasje & Sykdom Tonisk Katabol Trening & Helse Fasisk Anabol Forsvar Mestring Ursin, H., and Eriksen, HR. (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology, 29,

16 Kognitiv aktiverings teori om stress
Kroppslige Forandringer Hjernen - filtere (tolkning) 1) Møte vanskligheter med det er ikke farlig, “bagatellisere” Ikke bra å styre med bind for øynene Psyk. Forsvar setter inn ved trussel Lyve oss bort fra virkeligheten vri på sannheten pynte på tallene Normalt, men farlig, kan gå galt hvis vi ikke ser sannheten. Løve Flyvere, Påskefjellet, Røyk (enkelte går utover helsen) Grupper: styrker hverandre, urealistiske håp, ikke noe galt (norsk næringsliv - de samme menneskene i alle styrer…) Pearl Harbor, Hawaii, 7. Des. 1941 Alle på vakt, Japanske stillehavsflåten borte, til havs for angrep på amerikansk base? Pearl Harbor ikke nevnt. Stor avstressing og ro. Støttet hverandre. Ubåt observert utenfor Honolulu - avfeid. Ingen japansk ubåt uten andre fartøyer. Neste dag radarøvelse. Etterpå “flekker igjen”. God helg. Bomber smalt, høytalere ..”this is not an exercise, this is real….” Lytt til alle også de med ubehagelige meldinger. For mange positive medarbeidere kan være farlig. Må ha noen edru også. Trenger ledere som plukker opp signaler tidlig nok - kursforandring! Skal være noen misfornøyde i org. utvikling og omstilling Motforestillinger, kritikk Andre: selvtillit, trygghet, lytter 2 vurderingsprosesser: Av trussel/belastning. 1) basert på tidligere kunnskap om stimulus, hva pleier å følge i kjølvannet (klaasisk betigning) -stimulus forventning 2) Tar hensyn til hva vi vet om hvilke handlinger som er mulige. Hvor godt kommer resultatet til å bli (instrumentell læring) -responsforventning Mestring: Positiv og negativ responsutfallsforventning Læring, planlegging. Generaliserer begge veier. Vi lagrer sammenhenger mellom stimuli og mellom det vi gjør og det som skjer. Kollega som stormer inn åpner min nederste skuff - sjokolade. Belastning Slitasje & Sykdom Tonisk Katabol Trening & Helse Fasisk Anabol Forsvar Mestring Ursin, H., and Eriksen, HR. (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology, 29,

17 Langvarig sykefravær i Norge Diagnosekategorier, 2001
Trygdestatistisk årbok 2002, tabell 6.16

18 Subjektive helseplager
Ingen objektive funn, eller sterkere plager enn det som tilsvarer de objektive funn Muskelsmerter, mage-tarm-plager, “pseudo-neurologi” (trett, slapp, humør, svimmel) Hyppige hos den vanlige, arbeidsdyktige befolkning Hyppig årsak til sykmelding Ca 40 % av langvarig sykmelding og 40 % av permanent uførhet

19 Subjektive helseplager: ny sykdom?
Fibromyalgia, Chronic Low Back Pain, Myalgic Pain, Epidemic Tiredness, Chronic Fatigue Syndrome, Stress, Burnout, Multiple Chemical Sensitivity, Organic Solvents, Magnetism, Radon, Computer Screen Sickness, Sick Houses, Gulf War Syndrome 1991, Shell Shock , Constipation, Irritable Colon, Asthenia, Neurasthenia, Amalgamism

20 Subjektive helseplager er hyppige
Forekommer særlig i arbeids situasjoner som kjennetegnes ved: - dårlig læringsklima - lav grad av mestring og høy grad av opplevd arbeidsbyrde

21 Muskelsmerter high coping here is instrumental mastery oriented coping and the individual score high on positive response outcome expectancy, low on no response outcome expectancy, and low on negative response outcome expectancy. The Coper generally consider the problem a challenge and consider different solutions to the problem. While the low copers are owerwhelmed by the problem, are pessimistic about the outcome, they resign to the sitation, they try to avoid difficult situations, and are just awaiting the consequences. High Demands are here: Working fast, working hard, excessive work, insufficient time to work, and conflicting demands. Eriksen, H.R., and Ursin, H. Subjective health complaints; is coping more important than control? Work and Stress 1999, 13(3),

22 ILLNESS DISEASE GENETICS ENVIRONMENT

23 Stress Myter ”WHATEVER” Brain Load Stress Response Stimulus expectancy
Alarm Activation ”WHATEVER” Brain Load Stress Response Stress Stressor Stimuli Stimulus expectancy Training “Strain” Brief Anabolic Sustained Catabolic Response outcome expectancy

24 Stress Myter ” STRESS” Load Stress Response Stimulus expectancy
Alarm Activation Load Stress Response ” STRESS” Stress Stressor Stimuli Stimulus expectancy Training “Strain” Brief Anabolic Sustained Catabolic Response outcome expectancy

25 X X X = Stress Myter ” STRESS” Load Stress Response Stimulus
Alarm Activation Load Stress Response Stress Stressor Stimuli Stimulus expectancy X = Training Strain ” STRESS” X X Brief Anabolic Sustained Catabolic Response outcome expectancy Illness/disease

26 Behandling og Forebygging
Fysisk trening Stress mestring trening Kombinerte programmer (”Riktig kroppsbruk”) Organisasjons-rettede tiltak Kontrollerte forsøk: - Effekt på subjektive faktorer Eriksen et al. (2002). Improving subjective health at the worksite: A randomized controlled trial Occupational Medicine, 52,


Laste ned ppt "Hvem er vi. Hvem er vi Visjon for samarbeid Gjennom langsiktig samarbeid gi framtidig valgsikkerhet og kompetanse på hvilke tiltak som gir: - bedre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google