Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerorienterte alternativer til tvang - en viktig vei for bedre sykehusbehandling Reidun Norvoll, forsker SINTEF Helse Brukerrepresentant Per Bentsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerorienterte alternativer til tvang - en viktig vei for bedre sykehusbehandling Reidun Norvoll, forsker SINTEF Helse Brukerrepresentant Per Bentsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerorienterte alternativer til tvang - en viktig vei for bedre sykehusbehandling Reidun Norvoll, forsker SINTEF Helse Brukerrepresentant Per Bentsen Ingrid Nordsveen, leder arbeidsgruppen, Psykiatrien i Vestfold

2 Bakgrunn for prosjektet Brukerorienterte alternativer til tvang (BAT)  Tvang og kontroll vanlig i sykehusene  Brukerperspektivet mindre tilstede i praksis  Ønske om økt brukerperspektiv, økt frivillighet og kvalitetssikret tvangsbruk  Sentral for økt pasienttilfredshet med behandlingen i psykisk helsevern  Endring krever alternative strukturer, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmetoder i sykehus – hva kan disse være?

3 BAT-prosjektet – hvem betaler? - Sosial- og helsedirektoratet Tiltaksplanen for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern - Rådet for psykisk helse Kvalitetsutvikling i psykisk helsevern (KUP) - Psykiatrien i Vestfold

4 BAT- prosjektet : hva vil vi?  Øke kunnskapen om alternativer til tvang og beskrive disse.  Alternativene skal være basert på økt brukermedvirkning og frivillighet  Implementere nye arbeidsformer i sykehusene  Stimulere til ny brukerrettet praksis

5 BAT- prosjektet – hvem deltar?  Seks sykehus med totalt ni poster deltar: Østmarka, Reinsvoll, Psykiatrien i Vestfold, Sørlandet sykehus Arendal, Blakstad og Valen  En arbeidsgruppe hvert sykehus med personale og to brukerrepresentanter fra Mental Helse lokallag.  En referansegruppe med alle sentrale profesjons- og brukerorganisasjoner

6 BAT- prosjektet – hva gjør vi?  Lokale utviklingsprosjekter i hvert sykehus som jobber med sine alternativer til tvang  Følgeforskning av SINTEF Helse  Nettverksamlinger hvert halvår: beskriver og diskuterer mulige alternativer  Varighet 2006 – 2008 (2009)

7 Hva er mulige alternativer?  Jobbe bredt med forebygging og med hele organisasjonen – også på tvers av tjenestenivå  Klart lederskap  Behandlingsfilosofi  Endret kultur og holdninger: skape klima i postene som øker trygghet og reduserer konflikt.  Mer bruk av tid og samtaler  Økt inkludering brukere og pårørende  Økt kompetanse og refleksjon hos personalet  Økt kompetanse hos pasienter  Kvalitetssikring og review av tvangsbruk

8 Psykiatrien i Vestfold Problemstilling: ”Kan økt kunnskap og endring i holdninger hos personalet føre til reduksjon av tvang i grensesetting/korrigerende situasjoner?”

9 Metoder  Litteraturstudier  Gjennomgang av avviksmeldinger  Refleksjonsgrupper med fokus på review av tvangssituasjoner, ekstern veileder  Undervisningsprogram  Fagutviklingsdager  Spørreskjema til pasienter ved utskrivning a) Generelt om oppholdet b) Spesielt om tvang

10 Lokale BAT- gruppen Arbeidsgruppen  Anneli Lorenzen spl  Ruth-Ann Tuft spl  Rune Larsen spl  Øyvind Henry Hansen spl  Mattias Christiansen ass.  Turid Bakken brukerrepr  Per Berntzen brukerrepr Referansegruppen  Arne Repål fagsjef  Jørg Petter Olaussen avd.overl  Unni Halvorsrud enhetsl  Bjørn Telle overlege


Laste ned ppt "Brukerorienterte alternativer til tvang - en viktig vei for bedre sykehusbehandling Reidun Norvoll, forsker SINTEF Helse Brukerrepresentant Per Bentsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google