Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon og samfunnskontakt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon og samfunnskontakt
Regionmøter februar 2011, Kristian Marstrand Pladsen

2 Kommunikasjon og samfunnskontakt
Omdømme Kraftsituasjonen – en kommunikasjonsutfordring Energi, klima, verdiskaping – et politisk hovedbudskap Nettutvikling – flaskehalser, kabler og investeringskostnader AMS – en kommunikasjonsmulighet

3 Bransjens omdømme

4 Bransjens omdømme – 2009

5 Bransjens omdømme – 2010

6 Bransjens omdømme – 2006

7 Resultatet av seks fokusgrupper rundt i landet

8 Hvem er kraftbransjen som person? - sett med kundenes øyne

9 Kundene ”En voksen, arrogant gubbe over 50, som verken kjenner oss eller har lyst til å bli kjent med oss!” Kraftselskapene

10 Resultatet av seks fokusgrupper rundt i landet
Et utvalg av funnene: ”Personligheten” til kraftselskapene: ”En voksen, arrogant gubbe over 50, som verken kjenner oss eller har lyst til å bli kjent med oss!” Samfunnsrollen: ”De tar vannet vårt” Markedsrollen: Et uforståelig marked Lav interesse og kunnskap om bransjen (”At det er kjedelig, er det min feil?”) Kommersiell kommunikasjon har lav effekt Kundenes meninger forsterkes av media

11 Det er media som forteller om kraftmarkedet.
Kundenes meninger understøttes og forsterkes av media Det er media som forteller om kraftmarkedet. Kunden: Tell me what is my opinion? Det er media som påvirker folks meninger. Det er media som styrer det hele. Hvor er kraftselskapene?

12 Det er SELSKAPENE og ikke produktet
kundene har SVÆRT KRITISKE MENINGER om

13 Slik ønsker kundene vi skal være
Lokal En av oss Tilbake igjen… Lyttende Menneskelig/ empatisk Imøtekommende Tar seg tid til meg/oss Snakker forståelig Åpen Ærlig Ydmyk Annet sinne/ lynne Kundene ”En voksen, arrogant gubbe over 50, som verken kjenner oss eller har lyst til å bli kjent med oss!”

14 Mulighetsrommet er faktisk stort
Kundenes fokus er vel så mye på selskapene som produktene Deres bilde av oss påvirkes av mediedekningen De har et relasjonsbehov De ønsker et selskap som bryr seg Her er det plenty muligheter! Men: Markedsrolle og samfunnsrolle er forvirrende Er det nok å forandre måtene vi kommuniserer på – må vi også forandre oss selv?

15 Kraftsituasjonen – en kommunikasjonsutfordring

16 Stor medieaktivitet ENERGI NORGE I MEDIA:
Utsendelse av 14 meldinger i januar Et snitt på nesten 4 per uke Nesten like mange som i hele 4 kvartal 2010 – som slett ikke var en særskilt stille periode

17 Energi Norge i media hittil i år

18 Vinklinger Magasinnivå, tapping av magasinene Prisforskjeller
El-sertifikater – og hvem som betaler dem Historisk høy strømpris, årsakene (lite fokus på markedet) Store fakturaer Sparetiltak (sparekampanje) Hvor går pengene? Stengning av strøm Nettleie og nettinvesteringer, flaskehalser Utenlandskabler Eksport av kraft Import av kraft Gasskraftverk Avgifter Magasinutvikling kommende vinter

19 Hovedbudskap Kraftsituasjonen Bedre balanse
Mer nett og utenlandskabler Mer kabler Mer tempo Sima-Samnanger Ja til linje, nei til fordyrende og forsinkende kabel Nei til ytterligere utsettelse

20 Energi, klima, verdiskaping – et politisk hovedbudskap
Store og mange utfordringer som griper i hverandre Vi skal Beskrive utfordringene Foreskrive løsningene Fremme bransjens rolle På en måte som gir Legitimitet i opinionen Politisk gjennomslag

21 Hva står vi overfor? Store klimautfordringer i verden
Store planer for ny fornybar energi i Europa Tiltakende kraftoverskudd i Norden Usikkerhet i kraftmarkedet Forsyningsutfordringer i flere regioner Store nettprosjekter innenlands og fra utlandet Stort fornyelses- og utviklingsbehov i nettet Økende nettkostnader

22 Politisk fokus på en helhetlig plan
VERDISKAPING Verdiskaping – nå og siden ENERGI KLIMA Nok energi – når den trengs – der den trengs Et klimavennlig energisystem

23 Drivere – som griper i hverandre
Karbonfrie (eller -nøytrale) energibærere Elektrisitet, bio og fjernvarme CO2 tas hånd om på produksjonsleddet Konvertering fra fossil til fornybar energiproduksjon Kraftbalanse – over tid Kostnadseffektivitet – nettkostnader Stabil prisutvikling Investeringsklima fornybar energi, samfunnets verdiskaping Offensiv nettutvikling – innenlands og fra utlandet Fleksibilitet Ikke-regulerbar kraft Smart nett, AMS Effektutveksling – verdiskaping

24 Drivere – som griper i hverandre
CO2-frie energi-bærere Kraft-balanse Fleksi-bilitet VERDISKAPING Verdiskaping – nå og siden ENERGI KLIMA Nok energi – når den trengs – der den trengs Et klimavennlig energisystem

25 Nettutvikling – flaskehalser, kabler og investeringskostnader
Et spesielt viktig fokus i helhetsbildet Nettutvikling er en forutsetning for Elektrifisering Langsiktig kraftbalanse Fleksibilitet i systemet Det innebærer at nettutvikling er viktig for å oppnå målene både innen klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping Vi står foran store investeringer – og nettleieøkning Et forklaringsproblem?

26 Hva er kommunikasjonsmålene?
Hva ønsker vi å oppnå? Forståelse og aksept for utviklingsbehovet i nettet og hva dette konkret krever Forståelse og aksept for at nettutviklingen er en forutsetning for måloppnåelse innen klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping Hva ønsker vi å unngå? En turbulens og misnøye rundt nettprosjekter og nettleieøkninger som gjør at sakene blir uhåndterlige politisk og på andre måter

27 Hva kan føre til at vi mislykkes?
Splittelse og ulike budskap Stammespråk ”Ingeniørfokus ” Tar vi kommunikasjon alvorlig? Lukket virksomhet Framstår lysets gjerninger som mørkets gjerninger? Navlebeskuelse Ser vi kundens behov? Ser vi problemet? Er vi arrogante? Belærer vi kundene? I så fall har vi et problem!

28 Hva skal til for å lykkes?
Samarbeid i bransjen Flere bedrifter som kommuniserer det samme Forståelig budskap Inn med pedagogene De som forstår føler seg bedre behandlet! Kundefokus Vi er til for dem – ikke omvendt Rådgivning etterspørres Åpne virksomhetene Vis fram menneskene og hva de gjør Mer aktive i media

29 Investeringer – for forsyningssikkerheten
Investeringer i sentralnett, regionale og lokale nett blir omlag 50 milliarder kroner fram til 2015 Investeringene skyldes: Fornyelse av gammelt nett Fjerning av flaskehalser Tilknytning av ny produksjon og nye kunder Smartere nett og mindre nettap

30 Historiske og fremtidige investeringer på alle nettnivåer
Planlagte investeringer iht. planer Kilde: NVE, Statnett, SSB, Energi Norge

31

32 Utenlandsforbindelser – bra for samfunnet
Kabelprosjektene til utlandet er samfunnsøkonomisk lønnsomme Inntektene er større enn kostnadene Fordelene er større enn ulempene Hensynene til forsyningssikkerhet, verdiskaping og klima tilsier at vi styrker nettforbindelsene til utlandet

33 Kabler påvirker kraftkostnader
Kabler bidrar til at norske priser i en normalsituasjon; Kommer litt nærmere europeisk prisnivå Vil variere mer over døgnet, og mindre over året Det blir færre anstrengte forsyningssituasjoner og dermed færre situasjoner med ekstrempriser Effekten for kundenes strømutgifter blir; Litt høyere gjennomsnittspris Jevnere utgifter over tid Færre tilfeller med unormalt høye regninger

34 AMS – en kommunikasjonsmulighet
AMS kommer AMS må utnyttes Utnytte oppsiden – unngå nedsiden

35 AMS – vår nye sjanse? Et kjempeløft! Alle husstander får et besøk
Det er en enorm kommunikasjonsmulighet Kan gi stor gevinst – og stort tap Et eksempel på stammespråk (”AM…vafforno?”) En kostnadsdrivende innretning Trenger en historie – ikke bare ”dings med en prislapp” Kundehistorien (sparing, sikkerhet og hi-tech) må kobles med felleshistorien (enøk og styring)

36 AMS – hva kan føre til at vi mislykkes
Splittelse mellom bedriftene Uforståelige og ulike budskaper Navlebeskuelse Vi må ikke fortelle bare ”bedriftshistorien” Negative overraskelser ”Hva – sååå dyrt??!!!” At vi ikke gjør noe Innfører AMS uten å forberede, uten å kommunisere hva og hvorfor, uten å jobbe med formen

37 AMS – hva skal til for å lykkes
Samarbeid i bransjen Bli enige om budskapet – og så bruke det Flere bedrifter som kommuniserer det samme Må kunne variere uttrykk, men ikke innhold Forståelig budskap Finne et bedre samlebegrep enn AMS Framstille tiltaket på forståelig norsk Forberede kundene godt Styrke de positive mulighetene Unngå de negative overraskelsene Kundefokus Kundehistorien forståelig formidlet Felleshistorien godt fortalt AMS er vår nye sjanse!

38 AMS – hva skal vi sì? Kundehistorien Felleshistorien
Sparing: Du kan styre forbruket og spare penger Hi-tech: Den digitale teknologien åpner nye muligheter for deg Sikkerhet: Du vet at fakturaen alltid er korrekt Felleshistorien Enøk: Vi sparer energi Styring: Vi tilfører systemet fleksibilitet som er bra for forsyningssikkerhet og klimamål

39 AMS – hva skal vi gjøre? Bedriftene: Energi Norge: Forberede kundene
Utnytte møtet med kundene Aktive i lokale medier Oppdaterte hjemmesider Kundesenter spørsmål/svar Energi Norge: Lage felles budskap Lage info-pakke som dekker de ulike behovene Søke å lage et bedre navn enn AMS Søke å lage et felles symbol eller ikon for AMS

40


Laste ned ppt "Kommunikasjon og samfunnskontakt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google