Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En lærevanske for Læringsakademinettverket??

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En lærevanske for Læringsakademinettverket??"— Utskrift av presentasjonen:

1 En lærevanske for Læringsakademinettverket??
Synshemmede En lærevanske for Læringsakademinettverket??

2 Agenda Markedsmessige forhold og utfordringer Anbefaling
Hva er dette egentlig – Synet vårt Hvordan gjennomføre opplæring og tilrettelegging

3 Rammer og utfordringer
Anerkjent som en lærevanske som krever tiltak – gode økonomiske vilkår Plasserer LAet som et spisskompetansesenter – dette påvirker også øvrig tilrettelagt opplæring Nesten ingen andre aktører Påtrykk fra Aetat SYA om etablering – bidrar med kompetanse Stort behov – egentlig (fleste med synshemminger uføretrygdes)

4 Utfordringer Utfordringer Trenger synspedagogisk kompetanse
Synspedagogisk- og lese- og skrivekompetanse bør samkjøres for best resultat (for begge) Dårlig kompetanse hos etater – spesielt på saksbehandlernivået Samfunnet er ”vant” til at denne kategorien ikke gis tiltak – selv om regelverk er på plass etc Innsalg krever tid og fokus Investering på ca før det går i balanse??

5 Anbefaling Dersom vilje til fokus og satsing anbefaler NetPed andre LAer å starte med synshemming. Må samkjøres med annen LA virksomhet. Krever et erfarent LA Gjør grundig forarbeid. Koordiner/samkjør/etabler relasjoner med Aetat SYA – synsteamet Aetat lokal (ledernivå samt ARK) Hjelpemiddelsentral Lokale fagmiljøer (synskontakt på fylke, kommune etc) Søk støtte – lønnstilskudd, tilrettelegging av lokaler etc

6 Synet vårt Hvordan ser vi?

7 Synsinntrykk Treffer øyet Bearbeides i hjernen

8 Årsaker til synshemning
Brytningsfeil; er primært en optisk feil i øyets hornhinne og linse. 2) Medisinske årsaker; kan være medfødte sykdom eller - skade på synssansens ulike deler

9 Synsfunksjon sammensatt av mange delfunskjoner:
Visus Synsfelt Kontrast Adaptasjon Fargesyn Øynenes stilling og bevegelse Def. synshemmede (WHO): ” Blind eller svaksynt er den som har så nedsatt synsevne at det er umulig eller vanskelig å lese skrift og/ eller orientere seg ved synets hjelp, eller som har tilsvarende problemer i den daglige livsførsel”

10 Synshemninger Antall med medfødt synshemning i Norge er per år. Minst 50% er multifunksjonshemmede. (Spetalen, Huseby kompetansesenter) Antall synshemmede i Agder i alderen år er ca 1000 (til sammenlikning er totalt antall på attføring ca 1800) De vanligste årsakene til synsvansker i voksen alder skyldes: Retinis Pigmentosa, Macula Degenerasjon, Diabetes, hjerneskader og trafikkskader

11 Symptomer på synsvansker
Rennende øyne Øyesvie/øyekløe Smerte i/rundt øynene Blir lett trøtt i øynene - må blunde ofte Teksten blir uklar/tåkete Teksten blir dobbel/bokstavene blander seg Teksten er urolig – flytter på seg/skjelver

12 Teksten ser ut som en svart strek
Stikker nesen i boka ved lesing Klarer ikke å se klart på avstand Har hodeverk uten å være syk Vondt i nakke og skuldre Blir kvalm /svimmel uten å være syk

13 Hva gjør en synspedagog:
Samtale Synstest Tilrettelegging Synstrening Opplæring i tekniske hjelpemidler

14 Samarbeidspartnere Huseby: SYA: HMS NLB
Lydbøker, kurs, tverrfaglig synsutprøving, blinde SYA: Arbeids/kapasitetsutprøving, veiledning, handlingsplan HMS Teknisk utstyr, adl-hjelpemidler, luper/ kikkerter/filterglass NLB Skjønnlitteratur, pensum for videre utdanning.

15 Dagens tilbud Hvor finner man synspedagoger i dag? - Huseby/Tambartun
- Fylkessynspedagoger - Voksenopplæringen - SYA Hvilket tilbud har voksne synshemmede? Hvor er de?


Laste ned ppt "En lærevanske for Læringsakademinettverket??"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google