Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TRYGGHETSKAMERA I TOG HVORFOR OG HVORDAN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TRYGGHETSKAMERA I TOG HVORFOR OG HVORDAN"— Utskrift av presentasjonen:

1 TRYGGHETSKAMERA I TOG HVORFOR OG HVORDAN
JOHN-OLE KANTON TRAFIKKSIKKERHETSRÅDGIVER NSB AS

2 Sikkerhet for våre kunder
Erfaringer fra nordiske togselskap viser at trygghetskamera gir god preventiv effekt. (Politistasjon gjenetablert på Oslo S)

3 Sikkerhet for våre ansatte
Trakassering og vold og i arbeidslivet Innmeldte hendelser tydet på grovere og hyppigere tilfeller Økt fokus på innrapportering Fokus på konfliktdemping og å kunne lese situasjonen - VAKUN Lokale tiltak som vektere med i toget på utsatte avganger BHT/leder/sikkerhet har beredskapstelefon 24 timer i døgnet

4 MÅL OG HENSIKT Montere videoovervåking i lokaltog type 69 og type 72.
Samt i nye tog. (BM 74 og BM 75 Flirt) Trygghetskamera skal dekke togenes kupeer og inngangs/dørpartier, og infrastrukturen fremover. Økt trygghet i NSB sine lokaltog for egne ansatte og kunder. Bedre dokumentasjon av uønskede hendelser/enklere granskning.

5 GEVINSTMÅL Redusert kostnad for utbedring av hærverk
Raskere frigjøring av linjen Bedre trygghet for kunden

6 Datatilsynet Kameraovervåking av personer som kan gjenkjennes er et inngrep i personvernet. Slik overvåking er derfor lovregulert. Meldeplikt og merkeplikt Kameraovervåking skal meldes og merkes. Merkingen skal inneholde opplysninger om hvem som er ansvarlig for overvåkingen, og det skal være tydelig for den enkelte som beveger seg inn i området at det er overvåket.

7 Datatilsynet Uenighet om passasjerområder
NSB og Sporveisbussene fikk mulighet til å kameraovervåke passasjerene.  Imidlertid var det uenighet omfanget av overvåkingen. Mindre inngripende alternativer, som for eksempel overvåking av mindre områder, var ennå ikke prøvd.

8 Datatilsynet Datatilsynet mente at overvåking av passasjerområdene og kupeene ikke stod i rimelig forhold til det man ønsket å oppnå, og mente at man ikke kunne konkludere med at totalovervåking, altså overvåking ut over førerområdet og inngangsparti, ville ha tilleggseffekt

9 Datatilsynet Nemnda trekker en annen konklusjon enn Datatilsynet.
Både NSB og AS Sporveisbussene klaget på Datatilsynets avgjørelse til Personvernemnda. Nemnda trekker en annen konklusjon enn Datatilsynet.

10 Personvernnemnda Personvernnemndas avgjørelse Personvernnemnda kommer frem til at overvåking i passasjerområdene kan tillates. Nemnda hevder at personvernulempene er beskjedne fordi opptakene bare vil bli avspilt og brukt ved mistanke om straffbare forhold.

11 Personvernnemnda Imidlertid kommer nemnda også frem til at avspilling av opptakene krever konsesjon fordi bildene kan inneholde sensitive personopplysninger, og at det er naturlig at konsesjonen også omfatter selve videoovervåkingen.

12 Krav til behandling av lagrede data (personopplysninger) fra trygghetskameraer
Hensikt Sikre at NSB AS ved NSB Persontog oppfyller personopplysningslovens krav som gjelder ved lagring av personopplysninger. Dette for å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger og sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger

13 Samhandling med ansattes organisasjoner
Det er enighet mellom organisasjonene og NSB Drift om i hvilke tilfeller data fra trygghetskamera skal benyttes.

14 Hvor er vi? Kun i enkelte lokaltog 69 – 72
10 kamera i hvert i hvert tog 1 kamera i hvert førerrom 1 HD i hver vogn Terminal for behandling av data/video kun i avdeling TS

15

16 Hvordan behandler vi data?
Det er pr i dag ingen trådløs overføring fra tog. Data må tappes på det enkelte togsett. Dedikert personale utfører tapping. Data er kryptert. Dedikert terminal på Avdeling trafikksikkerhet og kvalitet. Begrenset antall brukere.

17 ERFARINGER SÅ LANGT LITEN ERFARING SÅ LANGT GRUNNET PROBLEMER MED LEVERANSER AV UTSYR. ET TILFELLE I PRØVEPERIEDEN VISER AT SYSTEMET ER EFFEKTIVT MED TANKE PÅ ETTERFORSKNING/GRANSKNING AV STRAFFBARE HANDLINGER

18 Hvor skal vi? Nye tog og mulighet for trådløs avspilling

19 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "TRYGGHETSKAMERA I TOG HVORFOR OG HVORDAN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google